Con escuma sae máis barato ca con xel e o afeitado é igual de bo