Un cliente adquire un vehículo de segunda man por 11.000 euros e ten que gastar 8.000 euros máis en avarías