A plataforma vibradora adquirida a domicilio non funciona e a empresa non se fai cargo