Feines relacionades amb el medi ambient

Contra l'atur, ocupació "verda"

El medi ambient necessita un nombre més gran de professionals que contribueixin a protegir o recuperar l'entorn, a més de guanyar-s'hi la vida
1 Febrer de 2009
Img medioambiente listado 603

Contra l'atur, ocupació "verda"

/imgs/20090201/medioambiente4.jpg
“Es necessita expert en energies…” Poques vegades el significat de dues paraules, oposades a les més sentides els últims mesos -“es busca”-, han proporcionat tant d’aire fresc en una situació tan contaminada per l’atur i la inestabilitat econòmica com l’actual, on més de tres milions de persones estan sense feina. En aquesta conjuntura, el medi ambient i els treballs relacionats amb aquest sector -un dels més pròspers- pot representar, per a moltes famílies, una solució als seus problemes econòmics, alhora que contribueixen a protegir l’entorn. La conscienciació ciutadana, la legislació ambiental, les polítiques de prevenció i conservació o el desenvolupament tecnològic són alguns dels factors que han permès la consolidació d’un sector en expansió en el qual s’han creat 2,3 milions de treballs els últims anys, segons el Ministeri de Treball i Immigració (MTIN).

Les institucions ja han recalcat que es tracta d’un àmbit pel qual cal apostar, no tan sols per millorar els problemes del medi ambient, sinó també els de l’atur. Així, els responsables de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic han recordat que l’Estratègia Europea contra el Canvi Climàtic farà augmentar les feines en els sectors relacionats amb el medi ambient, per la qual cosa sol·liciten la col·laboració d’institucions, empreses, sindicats i ciutadans. Al nostre país, seguint aquest camí, s’acaba d’aprovar una partida de 600 milions d’euros destinats a desenvolupar actuacions vinculades amb el manteniment i la generació d’ocupació relacionada amb el medi ambient.

Com una part del mercat laboral que proporciona el medi ambient, les energies renovables destaquen per l’espectacular creixement experimentat els últims anys i les seves òptimes perspectives de futur. El desenvolupament d’aquestes tecnologies, sobretot l’eòlica (amb el 37% del total de treballadors en aquest sector), la solar tèrmica i la fotovoltaica han permès la creació a Espanya d’un miler d’empreses que ofereixen 89.000 llocs de treball directes i 99.000 d’indirectes, segons un informe de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS). A més, són feines estables, ja que els contractes indefinits suposen el 82% del total.

El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) destaca que el nostre país és líder mundial en aquestes tecnologies renovables i que el Govern les continuarà impulsant amb el Pla d’Energies Renovables. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que el 2010 el 12% del total de l’energia provingui de fonts renovables, la qual cosa permetrà desenvolupar fins a 217.000 llocs de treball directes.

D’altra banda, les comunitats autònomes, que també tenen competències mediambientals, se sumen a aquest nou corrent energètic. A Andalusia, on l’any 2008 es van crear 15.000 nous contractes en el sector de les renovables, la Conselleria d’Ocupació preveu que s’aconseguiran 105.000 nous treballs fins al 2013. Dins de les iniciatives per a aconseguir aquesta xifra, aquest departament compta amb el Pla de Mesures Extraordinàries per al Mercat de Treball Andalús (MEMTA), en el qual es fomentarà la formació professional intensiva en activitats emergents, com ara les renovables, per a demandants d’ocupació procedents de sectors en recessió, com la construcció.

Feines més enllà de les renovables

/imgs/20090201/medioambiente1.jpg
El sector de les renovables és una mostra del que pot oferir l’ocupació “verda”, però no és l’única: més de 150.000 persones es van afiliar a la Seguretat Social el 2008 en activitats relacionades amb el reciclatge de rebuigs i la depuració d’aigües, segons el MARM. Des del Ministeri de Treball i Immigració (MTIN) s’assegura que, a més de les activitats tradicionals en els àmbits de l’energia, l’aigua, el sector forestal i els residus, les que exerceixen les empreses de consultoria i les relacionades amb la gestió mediambiental dins de l’empresa, com ara el certificat, l’avaluació d’impactes, la prevenció i les auditories, registren les expectatives de creixement més grans.

Els responsables del portal Ambientum, especialitzat en formació i ocupació mediambiental, afirmen que, a més dels sectors que més creixen en aquests moments, que són el de les renovables i el sector de la recollida, la gestió i el tractament de residus específics, les empreses sol·liciten dos tipus de perfils. D’una banda, tècnics de qualitat, medi ambient i prevenció de riscs laborals, ja que poden treballar en qualsevol empresa de qualsevol sector. Entre aquests destaquen els tècnics de medi ambient especialitzats en un àmbit determinat, com és l’avaluació d’impacte ambiental, la gestió de residus, etc. D’altra banda, també és molt valorat el caràcter comercial: la majoria de les empreses de medi ambient -consultoria, projectes d’enginyeria, etc.- necessiten ambientòlegs comercials per donar a conèixer els seus productes a possibles clients.

Consells per a aconseguir una recerca efectiva “en verd”

/imgs/20090201/medioambiente2.jpg
Com que en el rastreig d’un sector com el del medi ambient les possibilitats són infinites, és aconsellable tenir clara l’àrea concreta on es desitja treballar. Mostra d’això és que quan es fa una cerca d’aquest concepte en el portal d’ocupació Infojobs, apareixen 400 treballs, encara que els seus responsables constaten que són molts més els que se sol·liciten, ja que les ofertes porten altres tipus de paraules, com ara enginyer mediambiental, energies renovables, etc.

En aquesta mateixa línia, els responsables del portal Educaweb enumeren 54 possibles perfils professionals, per bé que els sintetitzen en vuit grans grups: assessorament i gestió ambiental; manteniment, control i inspecció d’instal·lacions contaminants; anàlisi, mesurament, instal·lació, manteniment i explotació d’instal·lacions descontaminants; recollida, reciclatge, transport i tractament de residus i altres contaminants; investigació, estudis i projectes ambientals; màrqueting, vendes; comunicació i informació ambiental; i formació i educació ambiental.

Encara que el Ministeri de Treball i Immigració no ha publicat cap llista de feines relacionades amb el medi ambient, el més recomanable és anar a informar-se’n a les oficines de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) i consultar el catàleg nacional de feines d’aquesta institució, a més del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL).

El Ministeri de Medi Ambient també ofereix en la seva pàgina web informació sobre ocupació pública en aquest sector i, dins dels apartats de Qualitat Ambiental i Formació i Educació Ambiental, enumera les dades d’organismes o fundacions que fomenten l’ocupació i la formació relacionada amb el medi ambient, com ara el Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), la Fundació Entorno, la Fundació Biodiversidad, etc. Aquesta última ha posat en marxa el programa “Empleaverde”, amb l’objectiu de crear projectes que promocionin i millorin l’ocupació i la formació. Una iniciativa a la qual podran accedir més de 50.000 persones.

La importància de la formació

/imgs/20090201/medioambiente3.jpg
Cal tenir en compte, però, que disposar d’una formació adequada és fonamental per a optar per un lloc de treball d’aquestes característiques. Per exemple, l’informe de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS) recorda que les empreses d’energies renovables donen feina a treballadors molt qualificats: la meitat són tècnics, ja sigui titulats superiors (32%) o mitjans (18%).

Encara que en aquests moments s’imparteix formació de grau mitjà i superior en el medi ambient, són majoria els professionals que procedeixen del camp de les enginyeries, la química o la biologia. En concret, per als llocs de tècnics de qualitat, medi ambient i prevenció de riscs laborals, a més de formació general sobre medi ambient, es requereixen coneixements específics de les normes ISO 9001 (qualitat), 14001 (medi ambient), 19011 (auditories) i legislació de prevenció de riscs laborals.