El banc no em concedeix el crèdit i puc perdre la meitat del senyal