Un veí porta el seu Ajuntament als tribunals per l’elevat nivell de soroll dels serveis de neteja