Reproductors de DVD portàtils

Pel·lícules sense final

La duració de les bateries, que en alguns casos a penes arriben a les dues hores, fa inviable la utilització d'alguns d'aquests reproductors de DVD lluny de la xarxa elèctrica
1 Desembre de 2006
Img img analisisb

Pel·lícules sense final

/imgs/20061201/img.analisisb.01.jpg

Els reproductors de DVD portàtils són un prodigi més de la miniaturització electrònica. Igual que els reproductors de sobretaula, es poden utilitzar al saló amb una televisió externa, però el gran avantatge eatà en la mobilitat que tenen. Gràcies a la pantalla i els altaveus incorporats, serveixen per a veure a qualsevol lloc DVD o pel·lícules descarregades d’Internet, sentir música (en CD o MP3) o contemplar fotografies digitals. N”hi ha que fins i tot inclouen videojocs. Tot això amb l’objectiu d’amenitzar els viatges de cotxe, avió, tren o autobús, o per servir com a centre multimèdia allà on vaja l’usuari.

S’han analitzat vuit reproductors portàtils de DVD, amb pantalla de set polzades incorporada, que costen des dels 129 euros d’Omisys Voyager i Red Bell DVP7XRP, fins als 249 euros de Philips PET725. La millor relació qualitat-preu és Daewoo, un dels més barats (139 euros) i dels més ben valorats en la prova d’ús (7,4 punts sobre 10), si bé no reprodueix MP3 i és dels més grans i pesants. Philips, el més car, és el millor dels analitzats, i la bateria dura molt més que la resta, per la qual cosa resulta una opció interessant per a qui busque un reproductor que puga funcionar lluny de la xarxa elèctrica.

La norma de seguretat que regeix aquests aparells és molt estricta i obliga a superar proves molt variades, que dos equips no van aprovar per motius molt diferents. Els plàstics que embolcallen l’aparell no s’han de deformar davant altes temperatures, com va succeir en Omisys. La fallada de Thomson, però, va ser menor: el seu adaptador de corrent no ve marcat amb el símbol corresponent. D’altra banda, són segurs.

El test de compatibilitat electromagnètica comprova si l’equip és immune a les descàrregues electrostàtiques (descàrregues elèctriques com les que podem provocar “amb l’ambient carregat” en tocar una superfície metàl·lica). Després de rebre aquestes descàrregues de prova els reproductors han de continuar funcionant amb normalitat. Fuss, Thomson, Omisys, Daewoo i Best Buy no van superar aquest assaig i perquè tornessen a funcionar es van haver d’apagar i encendre.

Les pantalles són totes LCD de set polzades i de format panoràmic (16:9), fet que no obsta perquè aquests reproductors s’adapten a les dimensions clàssiques de les televisions més antigues (4:3). Thomson i Omisys disposen de diverses desenes de videojocs cada un i Omisys ofereix dos comandaments per a manejar-los.

Aquests equips reprodueixen els DVD-video (el format en què es compren o lloguen les pel·lícules) i en Divx o MPEG4, l’estàndard per a compartir pel·lícules per Internet, i que permet guardar un film en un sol CD o sis llargmetratges en un DVD (12 si el DVD és de doble capa). Next Base és l’únic que no reprodueix fotografies i, igual que Daewoo, no llegeix cançons en MP3.

Qualitat de les pantalles

Quant a la qualitat d’imatge de les pantalles, es va mesurar de l’1 al 10 l’angle de visió, la uniformitat de la pantalla, la saturació, existència de píxels defectuosos, les reflexions, el soroll i la relació brillantor/contrast, tot això amb un DVD de proves i un generador de senyals de vídeo professional. Els resultats dels monitors van ser correctes (no es van trobar píxels defectuosos) i va destacar la qualitat de Philips (9 punts sobre 10), seguit de Red Bell (8,3 punts) i Thomson (8,2 punts).

/imgs/20061201/img.analisisb.02.jpg

Quant als connectors, tots es poden usar com a DVD de sobretaula connectant-los a un televisor extern mitjançant un cable de vídeo compost. Sorprèn que siga així, perquè aquest connector no és el millor per a vídeo (el superen àmpliament el de S-vídeo o RGB) mentre que per a àudio sí que solen incorporar sortides digitals d’última generació (ho fan Thomson, Philips, Daewoo, Omisys i Fuss). Daewoo és l’únic amb una connexió per components (millor qualitat). La connexió d’auriculars també és comuna, però el segon connector (molt útil perquè dues persones vegen la mateixa pel·lícula) només es troba en Thomson, Philips i Best Buy. Daewoo i Omisys llegeixen targetes multimèdia, com les d’una càmera de fotos. Així, és possible veure les fotografies directament en aquests equips. Daewoo, Omisys, Thomson i Fuss disposen d’un connector d’USB, per la qual cosa les pel·lícules no s’han de gravar forçosament en un CD o un DVD, sinó que es poden portar en una memòria externa USB.

Quant als accessoris, tots inclouen endoll per a la xarxa elèctrica i l’encenedor del cotxe, cables d’àudio i vídeo i un maletí protector. Thomson és l’únic sense comandament a distància. Daewoo, Omisys i Red Bell inclouen un jocs d’auriculars i Thomson, dos.

Prova d’ús

Sis usuaris habituals van provar conscienciosament els vuit reproductors portàtils i van valorar de l’1 al 10 diferents apartats. Set dels reproductors són de tipus abatible, és a dir, cal desplegar la pantalla per a introduir el DVD i veure la pel·lícula. Next Base, en canvi, es munta en un suport vertical prou inestable, que els usuaris han valorat pitjor, i que ha motivat la majoria de les puntuacions baixes. Els reproductors més bem valorats han sigut Philips, Fuss (els dos amb 7,5 punts sobre 10) i Daewoo (7,4 punts). Segons el que han valorat els consumidors, la disposició del botons de Philips és còmoda i senzilla. Omisys obté la puntuació més discreta (6,5 punts) per la inintel·ligibilitat de la traducció del seu manual (3,8 punts sobre 10), la qualitat del so (5,8 punts) i el nivell de soroll en el funcionament (6,5 punts).

Els consumidors han advertit que en tots els reproductors el so dels altaveus incorporats és excessivament tènue. Per això, els cascos són pràcticament imprescindibles per a poder gaudir de les pel·lícules. Quant a l’acabat, destaca el de Philips, mentre que en Omisys i Best Buy és més pobre. Els botons de Best Buy són mediocres i no funcionen tan ben com haurien de fer-ho. Quant a la portabilitat, Red Bell és el que més agrada, i Fuss el que destaca pel funcionament silenciós.

Els vuit manuals són correctes, però no així les garanties: cinc d’aquestes són incorrectes. Fuss ni tan sols inclou aquest document, Omisys, Thomson i Philips només ofereixen un dels dos anys de protecció a què obliga la llei i Best Buy limita la protecció del programari que acompanya l’equip als primers 30 dies, cosa del tot il·legal. En qualsevol cas, diga el que diga el document de garantia, si el consumidor guarda el tiquet de compra està protegit pels dos anys que marca la llei, si bé després dels primers sis mesos haurà de demostrar que la fallada venia d’origen.

REALMENT SÓN PORTÀTILS?

Com que estan dissenyats per a la mobilitat, resulta fonamental que aquests reproductors de DVD pesen i ocupen poc. Els més lleugers són Omisys i Red Bell (700 i 750 grams de pes) i els més pesants Daewoo i Next Base (1,2 i 1,25 quilos). Aquests dos últims també són els més voluminosos. Els equips més petits són Fuss i Omisys, un 40 % menys que els més grans. El mesurament del seu consum elèctric es va fer reproduint un DVD a màxim volum. Red Bell és el més auster en la despesa energètica, amb 10,5W, mentre que Next Base i Fuss superen els 16W.

Les bateries d’Omisys, Thomson, Philips, Fuss i Red Bell són de ió-liti, presumiblement millor que les de Daewoo, Next Base i Best Buy, que són de níquel-metalhidrur. La duració de les bateries és un element clau per a molts usuaris, encara que no per a tots. Molts consumidors adquireixen aquests reproductors únicament per veure pel·lícules al cotxe o en una segona casa, llocs en què sempre hi ha disponible una font d’electricitat. Per a la resta d’usuaris, una autonomia deficient pot ser la diferència entre un final feliç o quedar-se sense saber com acaba la pel·lícula.

L’autonomia es va mesurar reproduint un DVD amb el volum a un nivell mitjà fins que l’equip s’apagués. Best Buy ni tan sols va ser capaç de reproduir dues hores seguides (es va quedar en 1h:58min), per la qual cosa més li val a l’usuari comprovar la duració de la pel·lícula abans de començar a veure sense connectar l’equip. La duració de Fuss (2:12min) i Red Bell (2:25min) tampoc no va ser molt millor. Aquestes dades són encara més preocupants si es té en compte que la duració de les bateries tendeix a minvar amb els anys. Next Base, amb 3 hores i 55 minuts i, sobretot, Philips, amb 4 hores i 13 minuts, són els millors amb diferència d’aquesta important prova.

En síntesi i taulas comparativas

En síntesi

  • S’han analitzat vuit reproductors de DVD portàtils, amb pantalles de set polzades i altaveus incorporats que costen des dels 129 euros de Red Bell i Omisys fins als 249 euros de Philips i que estan preparats per a ser connectats a l’encenedor del cotxe.
  • Tots reprodueixen DVD convencionals i pel·lícules descarregades d’Internet (DiVX, també conegut com MPEG4). Next Base i Daewoo no llegeixen l’estès format de música MP3. Els que més formats llegeixen són Philips i Fuss, seguits de prop per Omisys, Thomson i Best Buy.
  • La duració de la majoria de les bateries és escassa.
  • Les garanties d’Omisys, Thomson, Philips, Best Buy i Fuss no són correctes. Omisys, Thomson Daewoo, Best Buy i Fuss no superen la prova de compatibilitat electromagnètica. Thomson i Omisys no superen la prova de seguretat elèctrica, el primer per una fallada menor i el segon perquè la seua carcassa es reescalfa.
  • Els més ben valorats pels usuaris van ser Daewoo (7,4 punts de 10), Philips (7,5 punts) i Fuss (7,5 punts). El de menor puntuació va ser Omisys (6,5 punts).
  • La millor relació qualitat-preu és Daewoo, econòmic (139 euros) i dels més ben valorats en la prova d’ús (7,4 punts). Com a segona opció destacaríem Philips, el millor de l’estudi encara que també el més car (249 euros).
Marca/Model DAEWOO DPC-7600PD PHILIPS PET725 NEXT BASE SDV77-BD THOMSON DTH617
Preu (euros) 139 249 179 236,95
Informació al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia Correcte Incorrecte (1 any) Correcte Incorrecte (1 any)
Seguretat elèctrica Conforme Conforme Conforme No conforme
Compatibilitat electromagnètica No conforme Conforme Conforme No conforme
Aspectes tècnics
Pes (kg) 1,2 1,15 1,25 1,05
Dimensions (mm) 210x155x43 194x171x32 206x173x37 205x158x40
Consum (W) 13 15,8 16,1 13,5
Mode estalvi energia No No
Composició de bateria Ni-MH Li-ió Ni-MH Li-ió
Autonomia de reproducció (h:m) 2:35 4:13 3:55 2:41
Modes pantalla 2:35 16:9/4:3/ letterbox 16:9/4:3 16:9/4:3/ letterbox 16:9/4:3
Lector de targetes SD/MMC No No No
Càmera lenta No
Zoom No No
Avançament per programes
Jocs No No No
Formats reproduïbles no comuns 1 DVD±RW, Photo-CD y JPEG DVD±RW, SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG y WMA Només els indicats al peu de nota SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG y WMA
Qualitat d’imatge (d’1 a 10) 7,5 9 8 8,2
Connectors d’entrada USB Vídeo compost Vídeo compost USB, Vídeo compost y Àudio
Connectors de sortida 2 Components, àudio, àudio digital Àudio digital i dos connexions d’auriculars Àudio Àudio digital i dos connexions d’auriculars
Accessoris no comuns 3 Només els comuns i auriculars Només els comuns Només els comuns Dos auriculars i controls de joc en el panell frontal
Prova d’ús (1 a 10) 7,4 7,5 6,9 6,8
Marca/Model FUSS DV9808-8A RED BELL DVP7XRP BEST BUY EASY HOME DVD PORTABLE OMISYS VOYAGER
Preu (euros) 159 129 132,17 129
Informació al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia Incorrecte (no en conté) Correcte Incorrecte SW 30 dies) Incorrecte (1 any)
Seguretat elèctrica Conforme Conforme Conforme No conforme
Compatibilitat electromagnètica No conforme Conforme No conforme No conforme
Aspectes tècnics
Pes (kg) 1 0,75 1 0,7
Dimensions (mm) 200x146x28 200x15x39 210x154x40 205x145x30
Consum (W) 16,2 10,5 13,1 12
Mode estalvi energia No No No
Composició de bateria Li-ió Li-ió Ni-MH Li-ió
Autonomia de reproducció (h:m) 2:12 2:25 1:58 2:43
Modes pantalla 16:9/4:3/letterbox 16:9/4:3 16:9/4:3 16:9/4:3
Lector de targetes No No No SD/MS/MMC
Càmera lenta No
Zoom
Avançament per programes No No
Jocs No No No
Formats reproduïbles no comuns 1 DVD±RW, SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA MP3 e JPEG SVCD, MP3, Photo-CD e JPEG SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA
Qualitat d’imatge (d’1 a 10) 8 8,3 7,2 7,2
Connectors d’entrada USB, Vídeo compost y Àudio Vídeo compost Vídeo compost USB, Vídeo compost i àudio
Connectors de sortida 2 Àudio i àudio digital Només els comuns Dos connexions d’auriculars Àudio i àudio digital
Accessoris no comuns 3 Només els comuns Bateria interna, Només els comuns i auriculars Només els comuns Bateria interna, Només els comuns, auriculars i control de joc
Prova d’ús (1 a 10) 7,5 7,0 6,8 6,5

(1) Formats reproduïbles: A més de la possibilitat de reproducció dels formats indicats en la taula, els vuit equips llegeixen DVD-R/+R, CD-Àudio, CD-R/RW, VCD i DivX.
(2) Connectors de sortida: A més dels indicats en la taula, els vuit equips disposen d’una connexió de vídeo compost i una d’auriculars.
(3) Accessoris: A més dels accessoris indicats en la taula, els vuit equips disposen de bateria, adaptador de corrent altern i continu, cables d’àudio i vídeo, adaptador per a l’automòbil i un maletí protector.

Un per un

Un per un, vuit reproductors portàtils de DVD

Daewoo DPC-7600PD

139 euros
La millor relació qualitat-preu. Dels més pesants i voluminosos. No supera les proves de compatibilitat electromagnètica. La seua autonomia de reproducció és de dues hores i 35 minuts. Amb lector de targetes (SD/MMC) i USB. Llegeix un gran nombre de formats.
Prova d’ús: 7,4 punts de 10, dels millors

Philips PET725

249 euros, el més car
Una altra opció interessant. Incompleix la norma de garanties per oferir només 1 any. La major autonomia (quatre hores i 13 minuts). La millor qualitat d’imatge. Llegeix un gran nombre de formats i disposa de dues connexions per a auriculars.
Prova d’ús: 7,5 punts de 10

Next Base SDV77-BD

179 euros
Dels més pesants i voluminosos. Dels que més energia consumeix (16,1W). Dels millors en autonomia (tres hores i 55 minuts). El que reprodueix menys formats.
Prova d’ús: 6,9 punts de 10

Thomson DTH617

236,95 euros
Incompleix la norma de garanties per oferir només 1 any. No supera les proves de seguretat elèctrica per una fallada menor ni la prova de compatibilitat electromagnètica. La seua autonomia de reproducció és de dues hores i 41 minuts. Amb jocs. Dels millors en qualitat d’imatge. Amb USB, dues connexions d’auriculars i dos jocs d’auriculars. L’únic sense comandament a distància.
Prova d’ús: 6,8 punts de 10

Fuss DV9808-8A

159 euros
Sense document de garantia. No supera la prova de compatibilitat electromagnètica. El més petit. Dels que més consumeix (16,2W). Amb USB, llegeix un gran nombre de formats. De les autonomies més escasses (dues hores i 12 minuts).
Prova d’ús: 7,5 punts de 10, dels que més agraden

Red Bell DVP7XRP

129 euros, dels més barats
Dels més lleugers. El que menys consumeix (10,5 W). L’autonomia és de dues hores i 25 minuts. Un dels millors en qualitat d’imatge. Dels que reprodueix menys formats.
Prova d’ús: 7 punts de 10

Best Buy Easy Home DVD portable

132,17 euros la unitat
Incompleix la norma de garanties per cobrir només 30 dies el programari que acompanya el terminal. No supera la prova de compatibilitat electromagnètica. L’autonomia de reproducció més baixa, 1 hora i 58 minuts. Qualitat d’imatge satisfactòria, però la pitjor de les analitzades. Dues connexions per a auriculars.
Prova d’ús: 6,8 punts de 10

Omisys Voyager

129 euros, dels més barats
Incompleix la norma de garanties per oferir només 1 any. No supera una prova de seguretat ni la prova de compatibilitat electromagnètica. El més lleuger i poc voluminós. La seua autonomia de reproducció és de dues hores i 43 minuts. Amb lector de targetes i USB. Llegeix una gran quantitat de formats. Qualitat d’imatge satisfactòria, però la pitjor de les analitzades. Amb videojocs i dos comandaments.
Prova d’ús: 6,5 punts de 10, el pitjor