Contracte d’arrendament d’obra sense termini. Retard. Clàusules abusives