El caixer automàtic va lliurar 50 euros menys i el banc no se’n fa càrrec