Milloren conductors i vianants, però encara estan molt lluny del que és desitjable

El comportament inadequat dins i fora de l'automòbil explica els nombrosos i greus accidents en les vies urbanes
1 Desembre de 2006
Img temap 263

Milloren conductors i vianants, però encara estan molt lluny del que és desitjable

/imgs/20061201/img.tema-portada.01.jpgEls accidents de trànsit es troben lluny de ser el trist monopoli de les carreteres interurbanes. També a les vies que recorren els nostres pobles i ciutats es produeixen sinistres i es perden vides. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), de les 4.442 persones mortes al 2005 per aquest motiu, 680, és a dir, una de cada vuit, eren vianants. Tot i que el nombre de morts en les carreteres urbanes ha disminuït un 6% respecte al 2004, les estadístiques encara són alarmants i desdiuen la idea que a la via pública de les nostres ciutats només hi ha accidents d’escassa rellevància.

CONSUMER EROSKI ha volgut aprofundir en les causes i motius que provoquen alguns d’aquests accidents en un entorn a priori amb menys riscos de contratemps de trànsit amb víctimes. Per això, ha tractat de registrar, comptabilitzar i comparar els comportaments i les actituds enfront de la seguretat vial de vianants i conductors. Així, tècnics de CONSUMER EROSKI es van situar durant diversos dies del passat mes de setembre en diferents carrers cèntrics i amb moviment ampli de vehicles i de persones de 18 capitals de província del nostre país (Madrid, Barcelona, València, Bilbao, la Corunya, Màlaga, Alacant, Sant Sebastià, Vitòria, Pamplona, Múrcia, Logronyo, Sevilla, Valladolid, Granada, Còrdova, Oviedo i Saragossa). En concret, es van situar davant 220 semàfors, 163 passos de zebra o vianants i 57 senyals de stop i van anotar les infraccions comeses tant per conductors com per vianants. D’aquesta forma, es van observar 98.323 vianants i 143.062 vehicles.

/imgs/20061201/img.tema-portada.02.jpgLes dades recopilades revelen que tant conductors com vianants compleixen en major mesura les normes de circulació si es compara amb els resultats obtinguts en una investigació semblant elaborada al 2003. Amb tot i això, malgrat aquesta millora el comportament vial dins i fora del vehicle està encara molt lluny del que és desitjable i les actituds imprudents i denunciables es mantenen en proporcions massa significatives. El respecte de les normes de trànsit a les nostres ciutats encara és en alguns casos insuficient i els hàbits incorrectes de conductors i vianants expliquen en gran manera la freqüència i la gravetat dels accidents que tenen lloc a les vies urbanes.

/imgs/20061201/img.tema-portada.03.jpgQuant als conductors, gairebé la meitat no van fer correctament l’aturada davant el senyal de stop, un de cada deu es va saltar el semàfor en roig o ambrat i la mateixa proporció parlava pel telèfon mòbil mentre conduïa el vehicle. A més, gairebé dos de cada deu (19%) no van utilitzar els llums intermitents per senyalitzar les distintes maniobres, infracció que es comet en més mesura que fa tres anys (14%). En els vianants també es van detectar actituds que incomplien les normes vials i representaven un risc per a la seua seguretat. El 21% dels vianants van creuar quan el semàfor estava en roig (el 20% al 2003) i el 24% van travessar el pas de zebra sense mirar si venia un vehicle per la calçada (més del doble que fa tres anys).

/imgs/20061201/img.tema-portada.04.jpg Tot i això, no tot van ser dades negatives. De nou amb els conductors, la mitjana dels que no van cedir el pas als vianants en els passos de zebra ha baixat fins a l’11%, quan fa tres anys la proporció s’acostava al 40%. Respecte de l’ús del cinturó de seguretat, es va constatar que en gairebé dos de cada deu vehicles vistos (18%) un o diversos dels seus ocupants no portaven aquest dispositiu de seguretat, dada sensiblement inferior a la registrada al 2003 (44%). En aquest aspecte, en l’estudi es van evidenciar diferències notables entre els seients davanters (11% no utilitzaven el cinturó) i els posteriors, en els quals la proporció va ascendir al 40%.

CONSUMER EROSKI també va comprovar com l’ús del casc per ciclistes i ocupants de motos és cada vegada més generalitzat, encara que es van constatar diferències entre el grau de conscienciació de les capitals analitzades. Mentre que només l’1% dels qui viatjaven en aquests vehicles a Madrid i el 2% a Pamplona i Saragossa ho feia sense casc, a Granada un de cada tres ignoraven l’obligatorietat d’usar aquest element de seguretat i a Oviedo, Vitòria i Sant Sebastià la xifra va arribar fins a un 20%.

Moltes diferències entre ciutats

/imgs/20061201/img.tema-portada.05.jpgSi es confronten les dades per ciutats, es constata que, igual com ocorre amb l’ús del casc per part de ciclistes i motoristes, les diferències entre unes ciutats i unes altres són notables, tant en el comportament de conductors com en el de vianants. Així, els conductors de Granada i de Vitòria són els que més es van saltar el semàfor (en roig o ambrat) o van reprendre la marxa abans que es posara en verd, gairebé dos de cada deu en les dues ciutats (19%). En aquest apartat, els més respectuosos van ser els automobilistes d’Oviedo, Valladolid, Sevilla, Madrid, Barcelona i Alacant, tots amb proporcions inferiors al 5%.

Cap dels vehicles analitzats a València va fer correctament l’stop, és a dir, aturar per complet el vehicle i mirar abans de continuar la marxa. A Saragossa, el 90% dels conductors no van respectar aquest senyal. Les ciutats en què menys imprudències d’aquest tipus es van comptabilitzar van ser Madrid (11%), Barcelona (13%), Bilbao (14%) i Sant Sebastià (18%). Quant a l’acció de cedir el pas als vianants en els passos de zebra, els pitjors registres es van obtenir a Múrcia (el 42% dels automobilistes no ho van fer), Vitòria i Saragossa (en ambdues un 35%), i els millors a València, Valladolid, Sant Sebastià i Madrid, menys del 2% dels conductors observats en aquestes capitals no van cedir el pas als vianants. El desaconsellable, i prohibit, costum de parlar pel telèfon mòbil (infracció que suposa la pèrdua de tres punts en la nova normativa que regula el permís de conducció) mentre es condueix es va detectar en major proporció a Granada, la meitat dels conductors, i Pamplona (38%), i en menor grau a Logronyo i València (tres de cada deu). Els conductors granadins també van ser els més poc inclinats a utilitzar el cinturó de seguretat (44%), a diferència dels de València, Valladolid i Oviedo (només el 3% circulava sense el cinturó de seguretat cordat).

Els vianants menys pendents dels semàfors van ser els de Sant Sebastià, ciutat en què gairebé vuit de cada deu van creuar quan el senyal lluminós els impedia de fer-ho. Al contrari, els vianants que més van respectar aquesta indicació van ser els de Sevilla i Saragossa (només el 2% en va fer cas omís), Madrid (3%) i Bilbao (6%). L’arriscat acte de travessar el pas de zebra sense mirar si algun vehicle circulava es va constatar en més de la meitat dels vianants murcians, en quatre de cada deu de Logronyo i en un de cada tres a Oviedo, València, Barcelona i la Corunya. En l’extrem contrari, només un 3% dels vianants madrilenys van creuar pel pas de zebra sense mirar.

Després d’una anàlisi ponderada (segons la gravetat de la infracció) del comportament dels conductors, es pot dir que els menys respectuosos amb els apartats estudiats referents a la normativa de trànsit van ser els de Granada, Vitòria, Múrcia, Pamplona i Màlaga. Tampoc no poden presumir dels seus conductors la Corunya, Alacant, Còrdova, Logronyo, Sevilla, València i Saragossa. Els automobilistes que millor van superar la prova de CONSUMER EROSKI van ser els de Madrid, Oviedo i Sant Sebastià amb un bé de valoració i els segueixen (sense aprovar-la, ni de bon tros) els de Barcelona, Bilbao i Valladolid.

Quant als vianants, els que van incomplir en major proporció les normes més importants van ser els de Sant Sebastià (els menys respectuosos davant el llum roig dels semàfors) i Barcelona (el 63% va travessar la via amb el semàfor en roig i el 31% va creuar el pas de zebra sense mirar). També hi van destacar negativament els vianants de Múrcia, perquè tres de cada deu creuaven en roig i un de cada dos va creuar pel pas de zebra sense mirar (52%). Els que millor van complir amb el codi van ser els vianants de Madrid, Valladolid, Bilbao i Saragossa.

Cinturó de seguretat en les embarassades i subjecció en els xiquets

/imgs/20061201/img.tema-portada.06.jpgL’afirmació que el cinturó de seguretat pot ocasionar danys en el fetus o avortaments prematurs respon a una falsa creença que diversos estudis des del 1971 han desdit. L’última modificació del Reglament General de Circulació obliga les dones embarassades a l’ús d’aquest dispositiu de seguretat des del mes de setembre passat. Segons aclareixen els experts, el cinturó de seguretat no provoca cap dany si la part abdominal del cinturó se situa al més baixa possible per evitar pressionar el fetus. Això s’aconsegueix amb el sistema anomenat Be Safe, que manté un cinturó baix i no implica cap risc, el risc en tot cas és no portar-lo cordat.

Tècnics de CONSUMER EROSKI van observar amb deteniment en els punts seleccionats l’ús del cinturó de seguretat per part de les embarassades. Els resultats van ser positius, però encara hi ha embarassades que opten per no portar el cinturó cordat, i així posen en risc la seua vida i la del fetus, un 27% de mitjana. A València i a Oviedo cap de les dones embarassada que van travessar els punts de control usaven aquesta mesura de seguretat, mentre que a la Corunya, Barcelona, Logronyo, Sant Sebastià i Valladolid, totes les embarassades feien ús del cinturó de seguretat.

L’objectiu que els xiquets viatgen de la forma més segura possible en els vehicles continua sent motiu de preocupació. El Reglament de Circulació obliga a fer servir sistemes de retenció infantil (SRI) per a tots els menors d’alçada igual o inferior a 1,35 metres i fins a 1,50 metres, amb un sistema adaptat o només amb el cinturó de seguretat. L’incompliment d’aquesta norma pot implicar la pèrdua de 3 punts i una multa de fins a 300 euros.

Després d’haver observat cotxes que transportaven xiquets als seients, es pot concloure que en la majoria dels casos aquests anaven subjectats correctament, per bé que la mitjana de xiquets mal subjectats va ser del 16%. Així i tot, es van detectar diferències importants entre ciutats: a Múrcia gairebé la meitat no els portaven subjectats correctament i, en canvi, a Saragossa tots els xiquets observats anaven ben subjectats. A València i Alacant només en un 1% dels cotxes els menors viatjaven subjectats incorrectament.

Del millor al pitjor, cada ciutat

Madrid:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.01.jpgConductors: bé
 • Vianants: bé
 • El millor: els seus conductors són els que més respecten el llum roig o ambrat dels semàfors, juntament amb els sevillans. Són els segons que menys parlen pel mòbil mentre condueixen. Només un 3% dels vianants creuen amb el semàfor en roig i són els que més miren abans de creuar pel pas de vianants per si ve algun vehicle.
 • El pitjor: no destaca negativament en res.

Bilbao:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.02.jpgConductors: regular
 • Vianants: bé
 • El millor: la gran majoria dels conductors cedeixen el pas als vianants. Els vianants bilbaïns són dels que més respecten el semàfor en roig.
 • El pitjor: gairebé un de cada tres conductors (28%) conduïa parlant pel mòbil. El 18% dels ocupants no portaven el cinturó de seguretat cordat.

Oviedo:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.03.jpgConductors: bé
 • Vianants: regular
 • El millor: és la ciutat en què els conductors respectaven més els llums ambrat i roig. Només un 0,3% no ho feia.
 • El pitjor: El 35% dels vianants van creuar pel pas de zebra sense mirar i el 22% van creuar amb el semàfor en roig. El 20% dels ocupants de les bicis, motos, ciclomotors i quads observats no portava casc.

Valladolid:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.04.jpgConductors: regular
 • Vianants: bé
 • El millor: els conductors van ser els que més cedien el pas als vianants en els passos de zebra i només l’1% parlava pel mòbil mentre conduïa.
 • El pitjor: més de la meitat dels cotxes observats no s’aturava correctament en els stops.

Sevilla:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.05.jpgConductors: malament
 • Vianants: bé
 • El millor: els seus conductors van ser dels que més van respectar els llums roig i ambrat (només un 2% dels cotxes observats no ho feia) als semàfors. Només un 2% dels vianants creuaven amb el semàfor en roig.
 • El pitjor: un de cada tres ocupants de vehicles no portaven el cinturó de seguretat cordat (32%). Així mateix, gairebé la meitat de les embarassades circulaven sense el cinturó de seguretat cordat.

Saragossa:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.06.jpgConductors: malament
 • Vianants: bé
 • El millor: només el 2% dels vianants de Saragossa va creuar amb el semàfor en roig.
 • El pitjor: el 90% dels conductors no es va aturar correctament davant l’stop. El 35% no va cedir el pas als vianants en els passos de zebra.

Logronyo:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.07.jpgConductors: malament
 • Vianants: regular
 • El millor: no destaca positivament en res.
 • El pitjor: és la segona ciutat, després de Múrcia, on més vianants van creuar pels passos de zebra sense mirar. Gairebé un de cada tres conductors parlaven pel mòbil mentre circulaven i en aquesta mateixa proporció no cedien el pas als vianants en el pas de zebra.

Sant Sebastià:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.08.jpgConductors: bé
 • Vianants: molt malament
 • El millor: és una de les capitals que millor tracten els vianants. Només un 1% dels conductors no cedien el pas als vianants en els passos de zebra. A més, és una de les ciutats on els ocupants de vehicles estan més conscienciats amb l’ús del cinturó, així com dels llums intermitents.
 • El pitjor: un 13% dels conductors van creuar quan el semàfor roig o ambrat els impedia de fer-ho, proporció que ascendeix al 79% entre els vianants (la pitjor ciutat de les 18 analitzades). Els ocupants de bicis, motos i quads van ser els més infractors juntament amb els d’Oviedo, Granada i Vitòria, ja que un 20% anava sense casc.

València:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.09.jpgConductors: malament
 • Vianants: regular
 • El millor: els conductors eren els que més cedien el pas als vianants en els passos de zebra, juntament amb els automobilistes de Valladolid. Només un 3% no portava el cinturó de seguretat cordat.
 • El pitjor: cap dels cotxes observats es va aturar correctament davant l’stop. Un 28% conduïen parlant pel mòbil i un de cada tres vianants va travessar el pas de zebra sense mirar.

Alacant:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.10.jpgConductors: malament
 • Vianants: malament
 • El millor: el 5% dels conductors va creuar amb el semàfor en roig o en ambrat, per sota de la mitjana.
 • El pitjor: el 27% dels ocupants dels vehicles anaven sense cinturó de seguretat. Van ser dels que menys cedien el pas als vianants en els passos de zebra (19%). El 17% dels ocupants de bicis, motos, ciclomotors i quads no portaven casc, una de les ciutats amb més infractors en aquest sentit.

Barcelona:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.11.jpgConductors: regular
 • Vianants: molt malament
 • El millor: és la quarta ciutat en què més es respecten els semàfors en roig o ambrat (tan sols un 4% dels conductors se’ls salta). També és la segona capital on els conductors van fer millor l’stop (només un 13% no ho fan de forma correcta) per darrere de Madrid. A més és la ciutat amb menor proporció de conductors parlant pel telèfon mòbil.
 • El pitjor: el 21% dels conductors no van respectar el pas de zebra. És la segona ciutat, per darrere de Sant Sebastià, amb més vianants que van creuar amb el semàfor en roig (63%), xifra molt superior a la mitjana (21%). A més, tres de cada deu van travessar el pas de zebra sense mirar.

Còrdova:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.12.jpgConductors: malament
 • Vianants: malament
 • El millor: una de les ciutats amb més proporció d’ocupants d’automòbils amb el cinturó de seguretat cordat. Només un 3% dels ocupants de bicis, motos i quads anaven sense casc.
 • El pitjor: els conductors cordovesos van ser dels que més creuaven quan el semàfor estava en ambrat o roig. Més de la meitat no van fer correctament l’stop i el 53% dels vianants van creuar amb el semàfor en roig i un de cada quatre van travessar passos de zebra sense mirar.

Del millor al pitjor, cada ciutat i taulas comparativas

Pamplona:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.13.jpgConductors: molt malament
 • Vianants: regular
 • El millor: gairebé tots els ocupants de bicis, motos, ciclomotors i quads portaven casc, excepte un 2%.
 • El pitjor: el 71% dels conductors no va fer correctament l’stop i el 38% parlava pel mòbil mentre conduïa. Gairebé tres de cada deu ocupants no portaven el cinturó de seguretat obligatori cordat i el 15% dels conductors van creuar quan el semàfor estava en roig o ambrat.

La Corunya:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.14.jpgConductors: malament
 • Vianants: molt malament
 • El millor: Van ser dels conductors que més van respectar el senyal ambrat o roig del semàfor.
 • El pitjor: gairebé tres de cada quatre conductors no feien correctament l’stop. Els vianants de la Corunya van ser els més infractors en el moment de creuar per zones distintes del pas de zebra (49%). A més, un de cada tres va travessar el pas de zebra sense mirar. El 12% dels ciclistes, ocupants de motos o quads no portaven casc en el moment de l’observació, un dels percentatges més elevats.

Granada:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.15.jpgConductors: molt malament
 • Vianants: malament
 • El millor: no destaca positivament en res.
 • El pitjor: és la ciutat, juntament amb Vitòria, en què els conductors més es van saltar el semàfor en roig o ambrat (19%) i també on es van observar més ocupants sense el cinturó de seguretat cordat (44%). A més, la meitat conduïen parlant pel mòbil. Un de cada tres vianants van creuar amb el semàfor en roig i el 28% van travessar el pas de zebra sense mirar. També va ser la capital en què més ocupants de bicis, motos, ciclomotors i quads es van veure sense el casc obligatori.

Màlaga:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.16.jpgConductors: molt malament
 • Vianants: malament
 • El millor: no destaca positivament en res
 • El pitjor: els conductors malaguenys van ser els tercers que més van creuar quan el semàfor roig o ambrat els impedia de fer-ho. Dos de cada deu, el doble de la mitjana de l’estudi, conduïen parlant pel telèfon mòbil. Quatre de cada deu ocupants del vehicle no portaven el cinturó de seguretat cordat. El 41% dels vianants va creuar amb el semàfor en roig.

Vitòria:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.17.jpgConductors: molt malament
 • Vianants: malament
 • El millor: res positiu a destacar.
 • El pitjor: és la ciutat, juntament amb Granada, on els conductors més es van saltar els semàfors en roig o ambrat i un 71% no es va aturar correctament en l’stop. Així mateix, un 35% no va cedir el pas als vianants en els passos de zebra i en aquesta mateixa proporció els ocupants dels vehicles no portaven el cinturó de seguretat cordat. Més de la meitat dels vianants van creuar amb el semàfor en roig i un 20% dels ocupants de bicis, motos i quads es desplaçaven sense casc.

Múrcia:

 • /imgs/20061201/img.ciudades.18.jpgConductors: molt malament
 • Vianants: molt malament
 • El millor: no destaca positivament en res.
 • El pitjor: Tres de cada deu vianants van creuar amb el semàfor en roig i la meitat va travessar el pas de zebra sense mirar. El 31% va creuar per zones distintes del pas de zebra. El 70% dels conductors no van fer correctament l’stop i van ser els que menys van cedir el pas als vianants en els passos de zebra.