Reprodutores de DVD portátiles

Películas sen final

A duración das baterías, que nalgúns casos apenas chega ás dúas horas, fai inviable a utilización dalgúns destes reprodutores de DVD lonxe da rede eléctrica
1 Decembro de 2006
Img img analisisb

Películas sen final

/imgs/20061201/img.analisisb.01.jpg

Os reprodutores de DVD portátiles son un prodixio máis da miniaturización electrónica. Ao igual ca os reprodutores de sobremesa, pódense utilizar no salón cun televisor externo, pero a súa gran vantaxe radica na súa mobilidade. Grazas á súa pantalla e aos altofalantes incorporados, serven para ver en calquera parte DVD ou películas descargadas de Internet, escoitar música (en CD ou MP3) ou contemplar fotografías dixitais. Hainos que ata inclúen videoxogos. Todo iso co obxectivo de amenizar as viaxes de coche, avión, tren ou autobús, ou para servir como centro multimedia alá onde o usuario vaia.

Analizáronse oito reprodutores portátiles de DVD, con pantalla de sete polgadas incorporada, que custan dende os 129 euros de Omisys Voyager e Rede Bell DVP7XRP, ata os 249 euros de Philips PET725. A mellor relación calidade-prezo é Daewo, un dos máis baratos (139 euros) e dos mellor valorados na proba de uso (7,4 puntos sobre 10), se ben non reproduce MP3 e é dos máis grandes e pesados. Philips, o máis caro, é o mellor dos analizados, e a súa batería dura moito máis ca a do resto, polo que resulta unha opción interesante para quen busque un reprodutor que poida funcionar lonxe da rede eléctrica.

A norma de seguridade que rexe estes aparellos é moi estrita e obriga a superar probas moi variadas, que dous equipos non aprobaron por motivos moi diferentes. Os plásticos que envolven o aparato non se deben deformar ante altas temperaturas, como aconteceu en Omisys. O fallo de Thomson foi menor: o seu adaptador de corrente non vén marcado co símbolo correspondente. Polo demais, son seguros.

O test de compatibilidade electromagnética comproba se o equipo é inmune ás descargas electrostáticas (descargas eléctricas como as que podemos provocar “co ambiente cargado” ao tocar unha superficie metálica). Tras recibir estas descargas de proba, os reprodutores deben seguir funcionando con normalidade. Fuss, Thomson, Omisys, Daewoo e Best Buy non superaron este ensaio e para que volvesen funcionar houbo que apagalos e acendelos.

As pantallas son todas LCD de sete polgadas e de formato panorámico (16:9), o que non obsta para que estes reprodutores se adapten ás dimensións clásicas das televisións máis antigas (4:3). Thomson e Omisys contan con varias decenas de videoxogos cada un e Omisys ofrece dous mandos cos que os manexar.

Estes equipos reproducen os DVD-vídeo (o formato no que se mercan ou alugan as películas) e en Divx ou en MPEG4, o estándar para compartir películas por Internet, e que permite gardar un filme nun só CD ou seis longametraxes nun DVD (12 se o DVD é de dobre capa). Next Base é o único que non reproduce fotografías e, ao igual que Daewo, non le cancións en MP3.

Calidade das pantallas

No tocante á calidade de imaxe das pantallas, mediuse do 1 ao 10 o ángulo de visión, a uniformidade da pantalla, a saturación, a existencia de píxeles defectuosos, as reflexións, o ruído e a relación brillo/contraste, todo iso cun DVD de probas e cun xerador de sinais de vídeo profesional. Os resultados dos monitores foron correctos (non se atoparon píxeles defectuosos) e sobresaíu a calidade de Philips (9 puntos sobre 10), seguido de Rede Bell (8,3 puntos) e de Thomson (8,2 puntos).

/imgs/20061201/img.analisisb.02.jpg

No tocante aos conectores, todos se poden usar como DVD de sobremesa, conectándoos a un televisor externo mediante un cable de vídeo composto. Sorprende que así sexa, porque este conector non é o mellor para vídeo (supérano amplamente o de S-vídeo ou RGB) mentres que para audio si adoitan incorporar saídas dixitais de última xeración (fano Thomson, Philips, Daewoo, Omisys e Fuss). Daewo é o único cunha conexión por compoñentes (mellor calidade). A conexión de auriculares tamén é común, pero o segundo conector (moi útil para que dúas persoas vexan a mesma película) só se atopa en Thomson, Philips e Best Buy. Daewoo e Omisys len tarxetas multimedia, como as dunha cámara de fotos. Polo tanto, é posible ver as fotografías directamente nestes equipos. Daewo, Omisys, Thomson e Fuss contan con conector de USB, polo que as películas non teñen por que se gravar nun CD ou nun DVD, senón que se poden levar nunha memoria externa USB.

En canto aos accesorios, todos inclúen enchufe para a rede eléctrica e para o acendedor do coche, cables de audio e de vídeo e mais un maletín protector. Thomson é o único sen mando a distancia. Daewoo, Omisys e Rede Bell inclúen dous xogos de auriculares e Thomson dous.

Proba de uso

Seis usuarios habituais probaron polo miúdo os oito reprodutores portátiles e valoraron do 1 ao 10 diferentes apartados. Sete dos reprodutores son de tipo abatible, é dicir, hai que despregar a pantalla para introducir o DVD e ver a película. Next Base, en cambio, móntase nun soporte vertical bastante inestable, que os usuarios valoraron peor, e que motivou a maioría das súas baixas puntuacións. Os reprodutores mellor valorados foron Philips, Fuss (os dous con 7,5 puntos sobre 10) e Daewo (7,4 puntos). A teor do valorado polos consumidores, a disposición da botoeira de Philips é cómoda e sinxela. Omisys obtén a puntuación máis discreta (6,5 puntos), pola inintelixibilidade da tradución do seu manual (3,8 puntos sobre 10), pola calidade do seu son (5,8 puntos) e polo nivel de ruído no seu funcionamento (6,5 puntos).

Os consumidores advertiron que en todos os reprodutores o son dos altofalantes incorporados é excesivamente tenue. Por iso, os cascos son practicamente imprescindibles para poder gozar das películas. No que atinxe ao acabado, destaca o de Philips, mentres que o de Omisys e Best Buy é máis pobre. A botoeira de Best Buy é mediocre e non funciona tan ben como debería. En canto á portabilidade, Rede Bell é o que máis gusta, e Fuss o que destaca polo seu funcionamento silandeiro.

Os oito manuais son correctos, pero non as súas garantías: cinco delas son incorrectas. Fuss nin sequera inclúe este documento, Omisys, Thomson e Philips só ofrecen un dos dous anos de protección aos que obriga a lei e Best Buy limita a protección do software que acompaña ao equipo aos primeiros 30 días, algo completamente ilegal. En calquera caso, diga o que diga o seu documento de garantía, se o consumidor garda o tícket de compra, está protexido polos dous anos que marca a lei, se ben tras os primeiros seis meses terá que demostrar que o fallo viña de orixe.

REALMENTE SON PORTÁTILES?

Dado que están deseñados para a mobilidade, resulta fundamental que estes reprodutores de DVD pesen e ocupen pouco. Os máis liviáns son Omisys e Rede Bell (700 e 750 gramos de peso) e os máis pesados Daewo e Next Base (1,2 e 1,25 quilos). Estes dous últimos tamén son os máis voluminosos. Os equipos máis pequenos son Fuss e Omisys, un 40% menos ca os máis grandes. A medición do seu consumo eléctrico realizouse reproducindo un DVD a máximo volume. Rede Bell é o máis austero no gasto enerxético, con 10,5W, mentres que Next Base e Fuss superan os 16 W.

As baterías de Omisys, Thomson, Philips, Fuss e Rede Bell son de Ión-Litio, presumiblemente mellor ca as de Daewoo, Next Base e Best Buy, que son de Niquel-metalhidruro. A duración das súas baterías é un elemento clave para moitos usuarios, aínda que non para todos. Moitos consumidores adquiren estes reprodutores unicamente para veren películas no coche ou nunha segunda vivenda, lugares nos que sempre hai dispoñible unha fonte de electricidade. Para o resto de usuarios, unha autonomía deficiente pode ser a diferenza entre un final feliz ou quedar sen saber como remata a película.

A autonomía mediuse reproducindo un DVD co volume a un nivel medio ata que o equipo se apagase. Best Buy nin sequera foi capaz de reproducir dúas horas seguidas (quedou en 1h:58m), polo que máis lle vale ao usuario comprobar a duración da película antes de empezar a vela sen enchufar o equipo. A duración de Fuss (2:12m) e de Rede Bell (2:25m) tampouco foi moito mellor. Estes datos son aínda máis preocupantes se se ten en conta que a duración das baterías tende a minguar cos anos. Next Base, con 3 horas e 55 minutos e, sobre todo, Philips, con 4 horas e 13 minutos, son os mellores con diferenza desta importante proba.

En síntese e Táboa comparativa

En síntese

  • Analizáronse oito reprodutores de DVD portátiles, con pantallas de sete polgadas e altofalantes incorporados que custan dende os 129 euros de Rede Bell e Omisys ata os 249 euros de Philips e que veñen preparados para a súa conexión ao chisqueiro do coche.
  • Todos reproducen DVD convencionais e películas descargadas de Internet (DiVX, tamén coñecido como MPEG4). Next Base e Daewo non len o estendido formato de música MP3. Os que máis formatos len son Philips e Fuss, seguidos de preto por Omisys, Thomson e Best Buy.
  • A duración da maioría das baterías é escasa.
  • As garantías de Omisys, Thomson, Philips, Best Buy e Fuss non son correctas. Omisys, Thomson Daewoo, Best Buy e Fuss non superan a proba de compatibilidade electromagnética. Thomson e Omisys non superan a proba de seguridade eléctrica, o primeiro por un fallo menor e o segundo porque a súa carcasa se requenta.
  • Os mellor valorados polos usuarios foron Daewoo (7,4 puntos de 10), Philips (7,5 puntos) e Fuss (7,5 puntos). O de menor puntuación foi Omisys (6,5 puntos).
  • A mellor relación calidade-prezo é Daewoo, económico (139 euros) e dos mellor valorados na proba de uso (7,4 puntos). Como segunda opción salientariamos a Philips, o mellor do estudo, se ben tamén o máis caro (249 euros).
Marca/Modelo DAEWOO DPC-7600PD PHILIPS PET725 NEXT BASE SDV77-BD THOMSON DTH617
Prezo (euros) 139 249 179 236,95
Información ao consumidor Correcto Correcto Correcto Correcto
Garantía Correcto Incorrecto (1 ano) Correcto Incorrecto (1 ano)
Seguridade eléctrica Conforme Conforme Conforme Non conforme
Compati- bilidade electro- magnética Non conforme Conforme Conforme Non conforme
Aspectos técnicos
Peso (kg) 1,2 1,15 1,25 1,05
Dimensións (mm) 210x155x43 194x171x32 206x173x37 205x158x40
Consumo (W) 13 15,8 16,1 13,5
Modo aforro enerxía Non Si Si Non
Composición de batería Ni-MH Li-ion Ni-MH Li-ion
Autonomía de reprodución (h:m) 2:35 4:13 3:55 2:41
Modos pantalla 2:35 16:9/4:3/ letterbox 16:9/4:3 16:9/4:3/ letterbox 16:9/4:3
Lector de tarxetas SD/MMC Non Non Non
Cámara lenta Non Si Si Si
Zoom Non Si Si Non
Avance por programas Si Si Si Si
Xogos Non Non Non Si
Formatos reproducibles non comúns 1 DVD±RW, Photo-CD e JPEG DVD±RW, SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA Só os indicados no pé de nota SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA
Calidad de imaxe (de 1 a 10) 7,5 9 8 8,2
Conectores de entrada: USB Vídeo composto Vídeo composto USB, Vídeo composto e audio
Conectores de saída 2 Compoñentes, audio, audio dixital Audio dixital e dúas conexións de auriculares Audio Audio dixital e dúas conexións de auriculares
Accesorios non comúns 3 Mando remoto e auriculares Mando remoto Mando remoto Dous auriculares e mandos de xogo Non panel frontal
Proba de uso (1 a 10) 7,4 7,5 6,9 6,8
Marca/Modelo FUSS DV9808-8A RED BELL DVP7XRP BEST BUe EASe HOME DVD PORTABLE OMISeS VOeAGER
Prezo (euros) 159 129 132,17 129
Información ao consumidor Correcto Correcto Correcto Correcto
Garantía Incorrecto (non contén) Correcto Incorrecto (SW 30 días) Incorrecto (1 ano)
Seguridade eléctrica Conforme Conforme Conforme Non conforme
Compati- bilidade electro- magnética Non conforme Conforme Non conforme Non conforme
Aspectos técnicos
Peso (kg) 1 0,75 1 0,7
Dimensións (mm) 200x146x28 200x15x39 210x154x40 205x145x30
Consumo (W) 16,2 10,5 13,1 12
Modo aforro enerxía Non Non Non Si
Composición de batería Li-ion Li-ion Ni-MH Li-ion
Autonomía de reprodución (h:m) 2:12 2:25 1:58 2:43
Modos pantalla 16:9/4:3/letterbox 16:9/4:3 16:9/4:3 16:9/4:3
Lector de tarxetas Non Non Non SD/MS/MMC
Cámara lenta Si Non Si Si
Zoom Si Si Si Si
Avance por programas Si Non Non Si
Xogos Non Non Non Si
Formatos reproducibles non comúns 1 DVD±RW, SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA MP3 e JPEG SVCD, MP3, Photo-CD e JPEG SVCD, MP3, Photo-CD, JPEG e WMA
Calidad de imaxe (de 1 a 10) 8 8,3 7,2 7,2
Conectores de entrada: USB, Vídeo composto e audio Vídeo composto Vídeo composto USB, Vídeo composto e audio
Conectores de saída 2 Audio e audio dixital Só os comúns Dúas conexións de auriculares Audio e audio dixital
Accesorios no comúns 3 Mando remoto Batería interna, mando remoto e auriculares Mando remoto Batería interna, mando remoto, auriculares e mandos de xogo
Proba de uso (1 a 10) 7,5 7,0 6,8 6,5

(1) Formatos reproducibles: Amais da posibilidade de reprodución dos formatos indicados na táboa, os oito equipos len DVD-R/+R, CD-Audio, CD-R/RW, VCD e DivX.
(2) Conectores de saída: Amais dos indicados na táboa, os oito equipos dispoñen dunha conexión de vídeo composto e dunha de auriculares.
(3) Accesorios: Amais dos accesorios indicados na táboa, os oito equipos dispoñen de batería, de adaptador de corrente alterna e continua, de cables de audio e vídeo, de adaptador para o automóbil e dun maletín protector.

Un a un

Un a un, oito reprodutores portátiles de DVD

Daewoo DPC-DPC-7600PD

139 euros.
A mellor relación calidade-prezo. Dos máis pesados e voluminosos. Non supera as probas de compatibilidade electromagnética. A súa autonomía de reprodución é de dúas horas e 35 minutos. Con lector de tarxetas (SD/MMC) e USB. Le un grande número de formatos.
Proba de uso: 7,4 puntos de 10, dos mellores.

Philips PET725

249 euros, o máis caro.
Outra opción interesante. Incumpre a norma de garantías por ofrecer só 1 ano. A maior autonomía (catro horas e 13 minutos). A mellor calidade de imaxe. Le un gran número de formatos e dispón de dúas conexións para auriculares.
Proba de uso: 7,5 puntos de 10.

Next Base SDV77-BD

179 euros
Dos máis pesados e voluminosos. Dos que máis enerxía consome (16,1 W). Dos mellores en autonomía (tres horas e 55 minutos). O que menos formatos reproduce.
Proba de uso: 6,9 puntos de 10.

Thomson DTH617

236,95 euros.
Incumpre a norma de garantías por ofrecer só 1 ano. Non supera as probas de seguridade eléctrica, por un fallo menor, nin a proba de compatibilidade electromagnética. A súa autonomía de reprodución é de dúas horas e 41 minutos. Con xogos. Dos mellores en calidade de imaxe. Con USB, dúas conexións de auriculares e dous xogos de auriculares. O único sen mando a distancia.
Proba de uso: 6,8 puntos de 10.

Fuss DV9808-8 A

159 euros.
Sen documento de garantía. Non supera a proba de compatibilidade electromagnética. O máis pequeno. Dos que máis consome (16,2 W). Con USB, le un gran número de formatos. Das autonomías máis escasas (dúas horas e 12 minutos).
Proba de uso: 7,5 puntos de 10, dos que máis gustan.

Rede Bell DVP7XRP

129 euros, dos máis baratos.
Dos máis lixeiros. O que menos consome (10,5 W). A súa autonomía é de dúas horas e 25 minutos. Un dos mellores en calidade de imaxe. Dos que menos formatos reproduce.
Proba de uso: 7 puntos de 10.

Best Buy Easy Home DVD portable

132,17 euros a unidade.
Incumpre a norma de garantías por cubrir só 30 días o software que acompaña o terminal. Non supera a proba de compatibilidade electromagnética. A autonomía de reprodución máis baixa, unha hora e 58 minutos. Calidade de imaxe satisfactoria, pero a peor das analizadas. Dúas conexións para auriculares.
Proba de uso: 6,8 puntos de 10.

Omisys Voyager

129 euros, dos máis baratos.
Incumpre a norma de garantías por ofrecer só 1 ano. Non supera unha proba de seguridade nin a proba de compatibilidade electromagnética. O máis livián e pouco voluminoso. A súa autonomía de reprodución é de dúas horas e 43 minutos. Con lector de tarxetas e USB. Le unha gran cantidade de formatos. Calidade de imaxe satisfactoria, pero a peor das analizadas. Con videoxogos e dous mandos.
Proba de uso: 6,5 puntos de 10, o peor.