Els pebres amb DO Lodosa agraden més però el seu preu és molt més alt