Aspiradores compactes

Compensen les de bosses rebutjables

Les aspiradores amb bossa rebutjable han demostrat ser més silencioses, eficaces i econòmiques que les de dipòsit permanent
1 Setembre de 2006

Compensen les de bosses rebutjables

/imgs/20060901/img.analisisb.01.jpgHa passat més d’un segle des que al 1901 es va presentar la primera aspiradora. Ni tan sols era elèctrica i necessitava dues persones per a acomplir la seua comesa: una movia la manxa per crear el buit i una altra empenyia l’aparell, de la grandària d’una nevera, per l’habitació. Un segle després les aspiradores són infinitament més petites i menys pesades, fet que les fa més manejables i simplifica la tasca de mantenir netes les estores i de recollir la pols en els racons més inaccessibles.

S’han analitzat al laboratori i s’han sotmès a una prova d’ús vuit aspiradores compactes, quatre que recullen la brutícia en bosses rebutjables i quatre més amb dipòsit reutilitzable. Els preus de les que tenen bossa són molt semblants (de 90 euros a 100 euros). Entre les que tenen dipòsit la diferència de preus sí que és notable: des dels 81 euros de Polti AS510 fins als 167 euros de AEG Cyclone.

La millor relació qualitat-preu és AEG Vampyr (amb bossa), la segona més barata de l’estudi (90 euros), de les menys sorolloses, capacitat d’aspiració potent, bossa de gran capacitat i molt ben valorada pels usuaris.

Fallades en la garantia

L’etiquetatge de les vuit és correcte. Els seus manuals són clars i complets i informen adequadament sobre les pautes per a una neteja i un manteniment correctes. Amb tot i això, tres de les garanties són incorrectes: AEG Vampyr està en alemany (hauria d’estar almenys en castellà), Polti no indica la duració ni les condicions i AEG Cyclone no cobreix la mà d’obra durant el segon any de garantia (la llei no distingeix entre el primer i el segon any: si el defecte ve d’origen el fabricant ha d’assumir el cost). En qualsevol cas, diga el que diga l’etiquetatge, l’usuari està cobert pels dos anys que indica la llei sempre que guarde el tiquet de compra. Taurus Golf inclou un tercer any de garantia que cobreix únicament els components.

Després de les exhaustives proves de seguretat, l’únic defecte que es va trobar va ser lleu: en Ufesa AC5500 (amb dipòsit) els símbols que haurien de ser indelebles s’esborren en els assajos de fricció. En la resta de proves (escalfament anormal, corrent de fugues, aïllament elèctric, resistència a la calor i al foc&) totes les aspiradores van aprovar. Les proves de compatibilitat electromagnètica indiquen si aquests equips interfereixen en el funcionament d’altres aparells elèctricament més sensibles. Tots van complir amb la normativa.

Petites i poc pesants

/imgs/20060901/img.analisisb.02.jpg A una aspiradora compacta se li demana que siga, precisament, el més petita i poc pesant possible. Ufesa amb bossa és la més petita, seguida de Polti (la que menys pesa, amb 4,6 quilos) i Taurus Golf. AEG Cyclone és la més gran (un 71% més que la més petita) i la més pesant (un 72% més que la més lleugera).

Bosch, Ufesa amb dipòsit, Taurus i les dues AEG ofereixen una potència de 1800 W, Ufesa AC4516 i Polti 1600 W i Fagor VCE-306, la menys potent, només proporciona 1400 W. No sempre s’ha d’aspirar utilitzant tota la potència de l’equip (per exemple en netejar estores lleugeres o cortines), per això les vuit incorporen la possibilitat de regular el cabal.

Un cable llarg permetrà una major llibertat de moviments. El de les dues AEG és de 6 metres, mentre que en Ufesa AC4516 i Fagor, els més curts, són de 5 metres. El recollidor de cables és present en totes.

Totes les aspiradores vénen equipades amb un o dos tubs allargadors i una tovera per a tapisseries. Els tubs més llargs són els de les dues AEG, que arriben als 220 centímetres (ideals per a persones altes), mentre que els més curts són els de Polti, que només fan 162 centímetres. Altres accessoris permeten netejar racons específics i ser més precisos en l’aspiració: Taurus i Ufesa AC4516 són els que inclouen un nombre més gran de complements (5 cadascun), seguits d’AEG Vampyr (4 accessoris). Els més pobres són Ufesa AC5500, Polti i Bosch, amb dos accessoris cadascun.

Volum de la bossa o dipòsit

La capacitat de la bossa o el dipòsit que recull la brutícia aspirada és fonamental per a conèixer la comoditat d’un equip. Si el seu volum és reduït caldrà canviar-lo o buidar-lo sovint. El dipòsit més petit és el d’Ufesa AC5500, amb 700 mil·lilitres, mentre que el més gran és AEG Cyclone, també amb dipòsit, de 2.400 mil·lilitres.

Bosch, Taurus i les dues Ufesa indiquen amb un llum quan s’ha omplert el dipòsit. Aquests quatre també incorporen un dispositiu de seguretat que atura el motor si la bossa està mal col·locada. Les vuit aspiradores ofereixen un filtre antial·lèrgic que impedeix que la pols i els àcars tornen a l’aire, però només AEG Vampyr indica quan aquest filtre s’ha saturat. L’altra d’AEG (Cyclone) és l’única que no es pot posar en marxa amb el peu. Fagor i Polti no inclouen el molt còmode colze giratori que permet aspirar en qualsevol direcció sense moure tot l’equip. Per comprovar si els tubs d’aspiració eren resistents es van flexionar 5.000 vegades: no van sofrir cap deterioració.

Sorolloses, però amb diferències

El nivell de molèstia que causa el soroll generat per una aspiradora no ve determinat únicament pel volum a què arriba (mesurat en decibels, dB), sinó que també hi té un paper important la freqüència del so (mesurat en hertzs, hz). Una vegada ponderats aquests dos paràmetres, les més sorolloses a màxima potència han resultat Fagor i Polti (que no són les més potents) i Bosch i AEG Vampyr han demostrat ser les menys molestes.

Quatre homes i dues dones, usuaris habituals d’aquests productes, van provar les aspiradores i van valorar-ne diversos apartats de l’u al deu. Les diferències entre les valoracions no han sigut molt acusades: la millor, Bosch (7,7 punts sobre 10) només se situa mig punt per damunt del pitjor resultat, Taurus Golf (7,2 punts). Les dues d’AEG també han agradat perquè, segons els usuaris, han demostrat un major poder d’aspiració i uns resultats millors tant en les diverses superfícies assajades (formigó, moqueta i fusta) com en les parets i els racons. Les prestacions d’AEG Cyclone van ser molt ben valorades, però aquest equip no va aconseguir la màxima puntuació per ser tan voluminós i pesant. Els usuaris van confirmar el que havien detectat les proves de laboratori: a Fagor i Polti els costa més absorbir la brutícia.

El manual d’usuaris més clar i complet és el d’AEG Cyclone i el més complicat és el de Polti. Els usuaris consideren que Ufesa AC4516 i Polti ofereixen els comandaments més senzills de manejar i AEG Cyclone, Ufesa AC5500 i Bosch, els més complicats. El millor recollidor de cables és el d’Ufesa AC4516 i el cable més ben valorat és el d’AEG Cyclone (el més llarg). A l’hora de canviar la bossa o de buidar el dipòsit, Ufesa AC5500 (amb dipòsit) és la que més agrada. Les pitjor valorades van ser Ufesa AC4516, Taurus Golf i AEG Vampyr, les tres amb bossa, un sistema més molest que el dipòsit reutilitzable.

Poder d'aspiració

Tots els altres paràmetres comprovats en aquesta anàlisi no serveixen de res si no es mesura la capacitat real d’aquests equips per a exercir la seua comesa: aspirar la brutícia. Per fer-ho s’han efectuat dues proves al laboratori aspirant pols, la primera sobre una superfície dura (que simulava el terra) i l’altra sobre una superfície de tela (per conèixer la seua capacitat en moqueta). Per a les dues proves s’han estès 35 grams de pólvores de talc sobre cadascuna de les superfícies, s’ha fet una única passada sobre la superfície dura i dues (una cap endavant i una altra cap endarrere) sobre la tela. Al final del test es van recollir i es van pesar els grams de pólvores que havien quedat sense aspirar.

Les millors són Bosch (amb bossa), Ufesa AC5500 (amb dipòsit) i AEG Vampyr (amb bossa), que van obtenir un “molt bé” en totes dues superfícies. Els resultats més modestos van ser els de Fagor VCE-306 i Polti AS510, les dues úniques que no van passar d’un “regular” en una de les proves. Una mesura indirecta que també indica la potència real d’aquests electrodomèstics és mesurar la subpressió, és a dir, la força que es crea quan s’obtura l’embocadura. Les que millor es van comportar van ser les dues AEG, mentre que les pitjors van ser Fagor, Ufesa AC4516 i Polti, és a dir, les tres de menor potència nominal.

En síntesi y taula comparativa

En síntesi

  • S’han analitzat vuit aspiradores, quatre que emmagatzemen la brutícia aspirada en bosses rebutjables i quatre amb dipòsit permanent. El preu de les primeres voreja els 90 euros, mentre que entre les segones hi ha una major disparitat: entre 81 euros i 167 euros.
  • Les vuit superen les proves de seguretat. Les garanties de les dues AEG i Polti no són correctes.
  • L’aspiradora més gran i pesant és AEG Cyclone, mentre que Polti AS510 i Ufesa AC4516 són les més petites i lleugeres. AEG Cyclone disposa de la major capacitat d’emmagatzemament al seu dipòsit enfront d’Ufesa AC5500, que només pot guardar 700 ml a la seua bossa rebutjable.
  • Ufesa AC4516 i Taurus ofereixen el nombre més gran d’accessoris per facilitar la neteja de diferents superfícies i Polti, Bosch i Ufesa AC5500, les que menys. Les dues Ufesa, Bosch Sphera i Taurus Golf indiquen si la bossa o el dipòsit està ple. L’útil colze giratori falta en Fagor VCE-306 i Polti AS510.
  • Els millors resultats en capacitat d’aspiració són per a Bosch Sphera, Ufesa AC5500 i les dues AEG. Les més discretes en aquest test, Fagor i Polti, són també les més sorolloses. Bosch i AEG Vampyr són les més silencioses.
  • La millor relació qualitat-preu és per a AEG Vampyr pels seus molt bons resultats i per ser de les més barates.
Marca/
Model
/imgs/20060901/img.aeg-bolsa.jpgAEG VAMPYR /imgs/20060901/img.bosch.jpgBOSCH SPHERA /imgs/20060901/img.taurus.jpgTAURUS GOLF 1800E /imgs/20060901/img.ufesa-bolsa.jpgUFESA AC4516
Preu (euros / unitat) 89,90 99,60 89,92 92,35
Sistema Bossa Bossa Bossa Bossa
Informació al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantía Inorrecte Correcte Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica Correcte Correcte Correcte Correcte
Aspectes tècnics
Dimensions (mm) 277x206x410 282x236x370 260x223x370 251x212x355
Pes (kg) 4,90 4,80 5,25 4,75
Potència indicada (w) 1800 1800 1800 1600
Longitud cable (cm) 600 530 517 506
Longitud braç aspirador (cm) 225 188 207 188
Capacitat bossa/dipòsit (ml) 1800 1000 1800 1000
Colze giratori
Guardar accessoris en l’equip No No
Indicador d’ompliment No
Indicador filtre saturat No No No
Bloqueig en el dipòsit No
Accionar amb el peu
Accessoris 1 Toveres per al terra i les juntes i raspall Tovera per al terra i suport Toveres per a les juntes, raspall de terres delicats, corretja, dues bosses de recanvi Toveres per al terra i les juntes i raspall, suport i una bossa de recanvi
Subpressió (cmHg) 18 16 14 12
Aspiració
Superficie dura Molt bé Molt bé Molt bé
Tela (moqueta) Molt bé Molt bé
Flexions tub aspiració Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
Nivell soroll: soroll (dBA)/Freqüència (Hz) Baix 74,7/63 El més baix 70,8/63 Intermedi 80/500 Intermedi 77,8/500
Prova d’ús (1 a 10) 7,6 7,7 7,2 7,5
Marca/
Model
/imgs/20060901/img.ufesa-deposito.jpgUFESA-AC5500 /imgs/20060901/img.aeg-deposito.jpgAEG CYCLONE /imgs/20060901/img.polti.jpgPOLTI AS510 /imgs/20060901/img.fagor.jpgFAGOR VCE-306
Preu (euros / unitat) 126,25 99,60 89,92 92,35
Sistema Dipòsit Dipòsit Dipòsit Dipòsit
Informació al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia Correcte Inorrecte Inorrecte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica Correcte Correcte Correcte Correcte
Aspectes tècnics
Dimensions (mm) 269x237x375 318x216x470 244x244x360 271x234x360
Pes (kg) 5,20 6,35 4,60 4,75
Potència indicada (w) 1800 1800 1600 1400
Longitud cable (cm) 530 595 530 510
Longitud braç aspirador (cm) 195 224 162 190
Capacitat bossa/dipòsit (ml) 700 2400 1000 1400
Colze giratori No No
Guardar accessoris en l’equip No No No No
Indicador d’ompliment No No No
Indicador filtre saturat No No No No
Bloqueig en el dipòsit No No No
Accionar amb el peu No
Accessoris 1 Toveres per a les juntes i raspall Toveres per al terra i les juntes, suport i braç en colze Toveres per a les juntes i raspall Toveres per a les juntes, raspall i suport
Subpressió (cmHg) 16 20 13 11
Aspiració
Superficie dura Molt bé
Tela (moqueta) Molt bé Molt bé Regular Regular
Flexions tub aspiració Satisfactori Satisfactori Satisfactori Satisfactori
Nivell soroll: soroll (dBA)/Freqüència (Hz) Intermedi 79,3/1000 Intermedi 73,5/500 Alt 78,2/4000 El més alt 82,9/4000
Prova d’ús (1 a 10) 7,5 7,6 7,3 7,5