Sis anys, el termini de vigència de les dades en les llistes de morosos