Xurgagailu konpaktuak

Erabili eta botatzeko zorroa dutenak, merezi

Gordailudunak baino erabilera bakarreko zorrodun xurgagailuek isilagoak, eraginkorragoak eta merkeagoak direla frogatu dute
1 iraila de 2006
Img analisis 2 listado 148

Erabili eta botatzeko zorroa dutenak, merezi

/imgs/20060901/img.analisisb.01.jpgMende osoa joan da dagoeneko: 1901 urtean aurkeztu zen jende aurrean estreinako xurgagailua. Ordukoa elektrikoa ez zenez, bi lagunek maneiatu behar zuten, lanean jartzeko: batak hozkailuaren tamainako aparatu hura bultzaka zeraman gelan barna eta besteak hauspoari eragiten zion. Ehun urte geroago xurgagailuak askozaz ere txiki eta arinagoak dira, maneiatzeko errazagoak; ondorioz, alfonbrak garbi mantentzeko eta zoko ezkutuetako hautsa jasotzeko lana izugarri soildu da.

Laborategian aztertu eta erabilera-proba ezarri zaie zortzi xurgagailu konpakturi: horietako lauk zikinkeria erabili eta botatzeko zorroetan biltzen dute eta beste laurek ohiko gordailuetan. Zorroaz hornituriko aparatuen prezioak berdin-berdintsuak dira (90 eta 100 euro bitartean dabiltza denak). Gordailua daukaten laginen prezioak, berriz, oso desberdinak: 81 euroetatik (Polti AS510) 167 euroetaraino (AEG Cyclone).

Kalitatea eta prezioaren arteko erlaziorik egokiena AEG Vampyr (zorroduna) laginak ematen du: bera da azterketa honetan bigarren merkeena (90 euro), isilenetako bat, xurgatzeko ahalmen handikoa, edukiera handiko zorroa du eta erabiltzaileek oso ongi baloratu dute, gainera.

Bermean hutsuneak

Zortzi laginen etiketak zuzen daude eta gida-liburuak ongi osatuak eta ulergarriak dira: aparatua behar bezala garbitu eta mantentzeko nolako pausoak eman behar diren argi eta garbi adierazten dituzte denek. Zortzi bermeetako hiru ez daude zuzen: AEG Vampyr laginarena alemanez dago (espainieraz, gutxienez, agertu beharko litzateke); Polti laginak ez du adierazten ez berme-aldirik ezta baldintzarik ere; AEG Cyclone laginak, bermearen bigarren urtean ez du estaltzen eskulana (legeak ez du bereizten lehen eta bigarren urteko bermerik: akatsa fabrikatikoa baldin badu, horren kostua fabrikatzaileak ordaindu behar du). Nolanahi ere, etiketak gorabehera, legeak adierazitako epean babestua dago erabiltzailea, erosketa-txartela baldin badauka. Taurus Golf laginak eskaintzen duen hirugarren berme-urtean osagarriak bakarrik babesten dira.

Hamaika segurtasun-proba egin ondoren, agertu zen akats bakarra arina izan zen: Ufesa AC5500 (gordailuduna) laginean, ezabaezinak behar diren ikurrak ezabatu egiten dira, igurzpen-probetan. Gainerako saioetan (aparteko berotzea, ihes-korrontea, isolamendu elektrikoa, beroaren eta suaren aurkako erresistentzia, etab) xurgagailu guztiek gainditu dute azterketa osoa. Elektrikoki sentiberagoak diren beste aparatu batzuetan eraginik ote duten adierazten dute elkargarritasun elektromagnetikoko probek. Arautegia, beraz, lagin guztiek betetzen dute.

Txiki eta arinak

/imgs/20060901/img.analisisb.02.jpg Xurgagailu konpaktuari ahalik eta arinen eta txikien izatea eskatzen zaio. Ufesa zorroduna da denetan txikiena, ondotik Polti (arinena: 4,6 kilo) eta Taurus Golf datozkiola. AEG Cyclone, berriz, lagin handiena (txikiena baino %71 handiagoa) eta astunena da (arinena baino %72 astunagoa).

Bosch, Ufesa gordailuduna, Taurus eta AEG markako bi laginek 1800 watteko potentzia dute, Ufesa AC4516 eta Polti laginek 1600 watt eta Fagor VCE-306 (denetan potentzia txikiena daukana), 1400 watt baizik ez. Ez da zertan ekipoaren potentzia osoa beti-beti erabiltzea (alfonbra meheak edo gortinak garbitzean, adibidez): horregatik aire-emaria erregulatzeko aukera ematen dute lagin guztiek.

Hari luzeak askeago mugitzeko aukera emango dio erabiltzaileari. AEG markako bi laginek 6 metrokoa daukate, Ufesa AC4516 eta Fagor laginenek, berriz, 5 metro. Kablea jasotzeko sistemaz hornituak datoz aparatu guztiak.

Xurgagailu guztiek daukate luzagarri bat edo bi eta tapizerietan aplikatzeko berariazko tobera bana. Hodi luzeenak AEG markako bi laginenak dira (220 zentimetrokoak, pertsona altuentzat egoki-egokiak) eta laburrenak Polti xurgagailuarena (162 zentimetro baino ez). Hona zoko bereziak garbitzeko balio duten beste osagarri batzuk, xurgatze-lanetan zehatzagoak izaki: Taurus eta Ufesa AC4516 dira osagarri gehien dauzkatenak (bosna ale), ondotik AEG Vampyr (lau pieza) datorkiela. Gutxien dauzkatenak Ufesa AC5500, Polti eta Bosch dira, bina osagarrirekin.

Zorroaren edo gordailuaren edukiera

Xurgaturiko zikinkeria biltzen duen zorro edo gordailuaren edukiera funtsezko parametroa da ekipoaren erosotasuna zenbatekoa den ezagutzeko, bolumen txikikoa bada maiz hustu edo aldatu beharko baita. Gordailurik txikiena Ufesa AC5500 laginarena da (700 mililitro) eta handiena AEG Cyclone gordailudun aparatuarena (2.400 mililitro).

Bosch, Taurus eta Ufesa markako biek argi baten bidez gordailua bete dela adierazten dute. Zorroa gaizki ipinita dagoenean motorra geldiarazten duen segurtasun-dispositiboa daukate. Eta hautsa eta akaroak berriro ere airera itzultzea galarazten duen alergien kontrako iragazkiaz hornituak daude zortzi xurgagailuak, baina AEG Vampyr laginak bakarrik adierazten du iragazki hori noiz saturatu den. AEG Cyclone lagina, bere aldetik, oinarekin abia ezin daitekeen bakarra da. Fagor eta Polti laginek ez daukate ekipo osoa mugitu gabe zeinahi norabidetan xurgatzeko aukera ematen duen ukondo birakari eroso-erosoa. Hodi xurgatzaileen erresistentzia balioztatzeko 5.000 aldiz flexionatu ziren denak baina lagin bakar batek ez zuen inolako endekapenik nozitu.

Batzuk besteak baino zaratatsuagoak

Xurgagailuaren hotsak eragiten duen higuin-maila ez du hots horren bolumenak (dezibeliotan neurtua) bakarrik determinatzen: soinuaren frekuentziak (hertzetan neurtzen dena) ere berebiziko eginkizuna betetzen du hor. Bi parametro horiek aintzat harturik, potentzia handienean aparatu zaratatsuenak (baina ez potentzia handienekoak) Fagor eta Polti dira; Bosch eta AEG Vampyr laginek higuin gutxien eragiten dutenak dira.

Honelako aparatuak erabili ohi dituzten lau gizonezko eta bi emakumek xurgagailuak probatutakoan, hainbat alderdi baloratu zituzten, batetik hamarrera arte. Balorazioen arteko aldeak ez dira nabarmenak: denetan hoberena (Bosch, 7,7 puntuz) azterketako txarrenari puntu erdia (Taurus Golf, 7,2) baizik ez dio kendu. AEG markako biak ere gustatu zaizkie erabiltzaileei: beraien arabera, xurgatze-ahalmen handiagoa erakutsi eta emaitza hobeak jaso dituzte jarduniko azalera desberdinetan: hormigoian, moketan eta egurrezko zoruan, paretetan eta izkinetan. AEG Cyclone laginaren prestazioei oso balorazio ona egin zitzaien arren, aparatuak ez zuen puntuazio gorena astun eta handiegia delako. Laborategiko probek egiaztatu zutena atzeman zuten erabiltzailek ere: Fagor eta Polti laginei zikinkeria xurgatzea gehiago kostatzen zaie.

Erabilera-libururik argien eta osatuena AEG Cyclone laginarena da; denetan zailena, Polti aparatuarena. Erabiltzaileen iritziz, Ufesa AC4516 eta Polti laginek dauzkaten maneiatzeko aginterik soilenak eta AEG Cyclone, Ufesa AC5500 eta Bosch laginek, berriz, erabiltzeko zailenak. Hari-jasotzaile hoberena Ufesa AC4516 laginarena da eta baloraziorik hoberena jasotako kablea, AEG Cyclone laginarena (denetan luzeena). Zorroa aldatu edo gordailua husteko unean, Ufesa AC5500 (gordailuduna) da erabiltzaileei gehien gustatu zaiena. Balorazio kaskarrenak Ufesa AC4516, Taurus Golf eta AEG Vampyr laginek (hirurak, zorrodunak: sistema hori aldrebesagoa da gordailua baino) jaso zituzten.

Xurgatze-ahalmena

Azterketan jorratu ditugun gainerako parametro guztiak alferrikakoak dira, ekipo hauek beren eginkizuna betetzeko (zikinkeria xurgatzeko, jakina) duten egiazko ahalmena neurtu ezean. Horretarako, laborategian bi proba egin dira hautsa xurgatuz: lehena, azalera gogor batean (zoruaren antzekoa) eta bigarrena oihalezko azalera gainean (moketan duten ahalmena egiaztatzeko). Bi probak egiteko, 35 gramo talko-hauts hedatu dira azalera bakoitzean, azalera gogorretik behin bakarrik pasatu dira aparatuak eta oihalaren gainetik bitan (bata atzerantz eta bestea aurrerantz). Testa amaitzean, xurgatu gabe zeuden hautsak bildu eta pisatu ziren.

Lagin hoberenak Bosch (zorroduna), Ufesa AC5500 (gordailuduna) eta AEG Vampyr (zorroduna) dira: bi azaleretan “oso ongi” kalifikazioa merezi zuten. Emaitza kaskarrenak, berriz, Fagor VCE-306 eta Polti AS510 xurgagailuek eraman dituzte, bi probetan “erdipurdi” bana baizik ez dutelako jaso. Tresna horien egiazko potentziaren berri adierazten duen zeharkako neurri bat azpi-presioa (ahoa buxatzen denean osatzen den indarra, alegia) kalkulatzea da. Hor ere hoberen gertatu direnak AEG markakoak dira eta txarrenak, aldiz, Fagor, Ufesa AC4516 eta Polti, hots, potentzia nominal apalenekoak.

Laburbilduz eta Konparaketako taula

Laburbilduz

  • Zortzi xurgagailu aztertu dira oraingoan; horietako lauk xurgaturiko zikinkeria erabilera bakarreko zorroetan biltzen dute eta beste laurek, berriz, ohiko gordailuan. Aurreenekoen prezioa 90 euro inguruan dabil; bigarrenekoetan, berriz, 81 eta 167 euro arteko aldea dago.
  • Segurtasun probak zortzi laginek gainditu dituzte. Polti eta AEG markako bi laginen bermeak ez daude zuzen.
  • Xurgagailu handi eta astunena AEG Cyclone da; Polti AS510 eta Ufesa AC4516, aldiz, txikien eta arinenak. AEG Cyclone da edukiera handieneko gordailua daukana; Ufesa AC5500 laginak, berriz, paperezko zorroetan 700 ml baino ezin dute jaso.
  • Ufesa AC4516 eta Taurus laginek dauzkate azalera desberdinetako garbiketa egiteko pieza osagarri gehienak; Polti, Bosch eta Ufesa AC5500, berriz, osagarri gutxien eskaintzen dituztenak dira. Ufesa markako biek, Bosch Sphera eta Taurus Golf laginek zorroa edo gordailua beterik dagoela jakinarazten dute. Fagor VCE-306 eta Polti AS510 laginek ez daukate ukondo birakari baliagarria.
  • Xurgatze-ahalmenean, emaitza hoberenak Bosch Sphera, Ufesa AC5500 eta AEG markako biek lortu dituzte. Proba honetan, Fagor eta Polti dira apalenak eta zaratatsuenak, batera. Bosch eta AEG Vampyr, isilenak.
  • Kalitatea eta prezioaren arteko erlazio hoberena AEG Vampyr laginak ematen du: emaitza on-onak lortu ditu merkeenetako bat izaki.
Marka/
Modeloa
/imgs/20060901/img.aeg-bolsa.jpgAEG VAMPYR /imgs/20060901/img.bosch.jpgBOSCH SPHERA /imgs/20060901/img.taurus.jpgTAURUS GOLF 1800E /imgs/20060901/img.ufesa-bolsa.jpgUFESA AC4516
Prezioa (euro aleko) 89,90 99,60 89,92 92,35
Sistema Zorroa Zorroa Zorroa Zorroa
Kontsumitzailea- rentzako informazioa Correcto Correcto Correcto Correcto
Bermea Incorrecto Correcto Correcto Correcto
Segurtasun elektrikoa Correcto Correcto Correcto Correcto
Elkarga- rritasun elektro- magnetikoa Correcto Correcto Correcto Correcto
Alderdi teknikoak
Neurriak (mm) 277x206x410 282x236x370 260x223x370 251x212x355
Pisua (kg) 4,90 4,80 5,25 4,75
Adierazitako potentzia (w) 1800 1800 1800 1600
Kablearen luzera (cm) 600 530 517 506
Beso xurgatzailearen luzera (cm) 225 188 207 188
Zoroaren edo gordailuaren edukiera (ml) 1800 1000 1800 1000
Ukondo birakaria Bai Bai Bai Bai
Osagarriak ekipoan gordetzerik Bai Ez Ez Bai
Betetze-adierazlea Ez Bai Bai Bai
Iragazkia saturatzearen adierazlea Bai Ez Ez Ez
Gordailuz kanpoko blokeoa Ez Bai Bai Bai
Oinarekin maneiatzea Bai Bai Bai Bai
Osagarriak 1 Zoruko eta juntetako toberak, eskuila Zoruko tobera eta euskailua Juntetako toberak, zoru delikatuetako eskuila, uhala, bi zorro Zoruko eta juntetako toberak, eskuila, euskailua eta zorro bat
Azpi-presioa (cmHg) 18 16 14 12
Xurgatzea
Azalera gogorrean Oso ongi Oso ongi Oso ongi Ongi
Oihalean (moketan) Oso ongi Oso ongi Ongi Ongi
Hodi xurgatzailearen flexioak Asetzeko moduan Asetzeko moduan Asetzeko moduan Asetzeko moduan
Hots maila: Hotsa (dBA)/Frekuentzia (Hz) Apala 74,7/63 Apalena 70,8/63 Erdi parekoa 80/500 Erdi parekoa 77,8/500
Erabilera-proba (1 – 10) 7,6 7,7 7,2 7,5
Marka/
Modeloa
/imgs/20060901/img.ufesa-deposito.jpgUFESA-AC5500 /imgs/20060901/img.aeg-deposito.jpgAEG CYCLONE /imgs/20060901/img.polti.jpgPOLTI AS510 /imgs/20060901/img.fagor.jpgFAGOR VCE-306
Prezioa (euro aleko) 126,25 99,60 89,92 92,35
Sistema Gordailua Gordailua Gordailua Gordailua
Kontsumitzailea- rentzako informazioa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Bermea Zuzen Ez dago zuzen Ez dago zuzen Zuzen
Segurtasun elektrikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Elkarga- rritasun elektro- magnetikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Alderdi teknikoak
Neurriak (mm) 269x237x375 318x216x470 244x244x360 271x234x360
Pisua (kg) 5,20 6,35 4,60 4,75
Adierazitako potentzia (w) 1800 1800 1600 1400
Kablearen luzera (cm) 530 595 530 510
Beso xurgatzailearen luzera (cm) 195 224 162 190
Zoroaren edo gordailuaren edukiera (ml) 700 2400 1000 1400
Ukondo birakaria Bai Bai Ez Ez
Osagarriak ekipoan gordetzerik Ez Ez Ez Ez
Betetze-adierazlea Bai Ez Ez Ez
Iragazkia saturatzearen adierazlea Ez Ez Ez Ez
Gordailuz kanpoko blokeoa Bai Ez Ez Ez
Oinarekin maneiatzea Bai Ez Bai Bai
Osagarriak 1 Juntetako toberak, eskuila Zoruko eta juntetako toberak, euskailua eta ukondodun besoa Juntetako toberak, eskuila Juntetako toberak, eskuila eta euskailua
Azpi-presioa (cmHg) 16 20 13 11
Xurgatzea
Azalera gogorrean Oso ongi Ongi Ongi Ongi
Oihalean (moketan) Oso ongi Oso ongi Ongi Hainbestean Ongi Hainbestean
Hodi xurgatzailearen flexioak Asetzeko moduan Asetzeko moduan Asetzeko moduan Asetzeko moduan
Hots maila: Hotsa (dBA)/Frekuentzia (Hz) Erdi parekoa 79,3/1000 Erdi parekoa 73,5/500 Altua 78,2/4000 Altuena 82,9/4000
Erabilera-proba (1 – 10) 7,5 7,6 7,3 7,5

(1) Osagarriak: taulan adierazitako osagarriez gainera, xurgagailu guztiek dauzkate xurgatzeko mangera, hodi teleskopikoa eta tapizerietarako tobera bat.