Alokaturiko etxebizitzan, konponketa baten kostuaren gaineko arduraz hainbat zalantza