Ordaintzaile berankorren zerrendan datuen indarraldia, sei urte