Per a evitar situacions desagradables, el millor és testar