Garanties de béns mobles

Compradors amb l'esquena coberta

La protecció davant l'adquisició de productes defectuosos ofereix diverses fórmules que el consumidor pot reclamar
1 Setembre de 2006
Img garantias listado

Compradors amb l'esquena coberta

/imgs/20060901/img.derechos.01.jpgLa compra d’un producte implica, a més d’un pagament, una mostra de confiança en allò que s’adquireix i en qui ho ven. Desafortunadament, les expectatives no sempre es compleixen i el consumidor es troba ja de bon començament amb sorpreses desagradables: fallades, defectes, averies… A la indignació inicial segueix la preocupació de com pot protegir els seus drets i interessos. Doncs bé, des de fa tres anys la Llei de Garantia de Béns Mobles recull el dret a la reparació o substitució del producte avariat, però també el dret a una reducció del preu o a la resolució del contracte. Per exercir-los, aquests són els passos a seguir:

 • 1. Una vegada detectat el problema, cal acudir com més aviat millor al venedor. La garantia dura dos anys, però a partir dels sis mesos el venedor pot exigir la prova que el producte es va comprar amb el defecte.
 • 2. Optem per reparar o substituir, però amb sentit comú: triem, sempre que semble viable i no ocasione més inconvenients, l’opció menys costosa.
 • 3. Quan entreguem el producte defectuós, sol·licitem sempre un resguard amb indicació de la data. Quan rebem el bé reparat o el nou, demanem per escrit còpia del justificant d’entrega amb la data.
 • 4. Si la reparació o substitució no donen resultat, reclamem l’opció que es va rebutjar o la resolució del contracte. Però si el defecte és petit i no afecta la funcionalitat del producte, n’hi haurà prou amb una rebaixa del preu.
 • 5. Davant el desacord, reclamem per escrit (fax, carta o burofax certificat, davant una OMIC, etc. ) i continuem fins al final sense descartar la via judicial, que és la que pot imposar finalment les obligacions legals al venedor.

Problemes més habituals

/imgs/20060901/img.derechos.02.jpg Una avaria que es va reparar ha tornat a aparèixer vençut el termini de garantia i el venedor ja no se’n fa càrrec.
La garantia dura dos anys per als béns nous, però per conèixer la data de venciment cal afegir als dos anys el temps que el bé ha passat al servei tècnic. A més, la llei diu que quan es reprodueix la mateixa avaria, el venedor ha de fer-se càrrec del defecte durant els sis mesos següents a l’entrega del bé reparat.

El venedor no accepta la garantia perquè el producte manca de l’embalatge original.
És una pràctica abusiva per restringir o condicionar l’aplicació de la garantia. Encara més quan no es va informar prèviament d’aquesta condició al consumidor. Amb el tiquet o factura n’hi ha prou per a exigir la garantia. La llei no empara expressament aquesta limitació o requisit. El més aconsellable és acudir a l’OMIC.

El venedor no accepta la garantia passats sis mesos de la compra.
La garantia legal cobreix un període de dos anys, però a partir dels primers sis mesos el defecte ja no es presumeix d’origen, per la qual cosa el venedor pot exigir al consumidor que ho prove. Si ho acredita, el venedor ha d’aplicar la garantia. Per fer-ho cal un tècnic o perit que així ho dictamine o, almenys, que assevere que el defecte o avaria no és degut a un mal ús i n’especifique la causa.

El venedor entrega un document de garantia per un any.
Aquest document pot ser antic, anterior a la llei i no haver sigut adaptat. Cal sol·licitar una garantia al venedor per dos anys, però si ens la deneguen, la garantia ja la imposa la llei. Conservem la factura i sol·licitem un full de reclamacions.

El venedor no aconsegueix reparar l’avaria. Es nega a donar un altre producte igual perquè diu que és desproporcionat i, a partir d’aquí, no ofereix cap solució.
El venedor no pot acollir-se a la desproporció per a no oferir res. La llei diu que, conclosa la reparació i entregat el bé, si aquest continua sent no conforme amb el contracte se’n pot exigir la substitució, sempre que no siga desproporcionada, o bé la rebaixa del preu o la devolució dels diners.
Quan la reparació és infructuosa i la substitució per un altre producte nou és desproporcionada, cal triar entre rebaixa del preu o devolució dels diners. Ara bé, si el defecte o falta és d’escassa importància i el bé continua sent funcional no hi ha elecció possible: només hi ha la rebaixa del preu.

El venedor no recull el producte per reparar-lo i remet l’enviament al servei tècnic a costa del consumidor.
La garantia és gratuïta, inclou mà d’obra, peces i desplaçaments. Quan la reparació requerisca que un tècnic es desplace al domicili del consumidor no ha de cobrar res, ni tan sols les sortides. Si el producte ha de ser enviat a un servei tècnic, el consumidor no ha de suportar la despesa d’enviament. Si no s’aconsegueix, cal sol·licitar un full de reclamacions, acudir a l’OMIC i reclamar les despeses al venedor.

Els nostres consells

/imgs/20060901/img.derechos.03.jpg

 • Conservem sempre el tiquet de compra o factura juntament amb els documents de la garantia, les instruccions d’ús i d’instal·lació.
 • Abans de pagar per garanties comercials de terminis inferiors a dos anys, pensem que ens cobreix gratuïtament la garantia legal.
 • Si el venedor instal·la el producte, ens interessa que així conste en el contracte de compra o en la factura.
 • Busquem un equilibri entre els nostres interessos i els del venedor.
 • Si la reparació o l’entrega d’un bé en substitució es demora més enllà del que és raonable, reclamem per escrit la devolució del preu pagat.
 • Mentre el producte està al servei de reparacions, el termini de la garantia no corre. D’aquí ve que necessitem resguards d’entrega amb les seues dates.

No oblidem que els béns de segona mà tenen garantia per un any, però només quan es compra a un venedor professional, no davant particulars. En aquest últim cas, disposem de sis mesos per a reclamar els vicis o defectes ocults.