Repercusións moi distintas segundo o réxime matrimonial