Intoxicacions domèstiques

En una boca tancada, no hi entra verí

la meitat, per productes de neteja i vuit de cada deu, per via oral
1 Febrer de 2000
Img salud listado 171

En una boca tancada, no hi entra verí

/imgs/20000201/salud01.jpg
Cada dia que passa som més conscients de la importància dels accidents domèstics: cremades, caigudes, talls, etc., i intoxicacions, de les quals ens ocuparem a continuació.

No inventem res en constatar que la llar ha acabat convertint-se en un magatzem de productes químics amb un gran potencial toxicofílic. Articles de neteja, ambientadors, gomes d’enganxar, coles, piles de botó, insecticides i medicaments formen part de l’arsenal domèstic de totes les llars. A més, l’oferta de productes de neteja creix sense fre i n’hi ha d’específics per a qualsevol ús: vaixella, roba, mobles, forns, terres, vidres, metalls, catifes, pells, plàstics, etc.

Sembla natural que comencem abordant aquest tema pel flanc més feble, el de les víctimes. Els nens de fins a tres anys són els més susceptibles al perill: de fet, al nostre país la meitat de les consultes mèdiques per intoxicacions domèstiques tenen com a pacients nens d’aquesta edat. Traslladant-nos ja a la manera en què es produeixen les intoxicacions a les llars, la més freqüent és la que ocorre per via oral, ja que la ingesta del producte tòxic està involucrada en el 84 % dels casos, seguida de la via respiratòria (inhalació), amb gairebé un 7 % de les consultes. La mucosa dels ulls com a via d’entrada o de contacte representa el 6 % dels casos i la pell implica el 3 % d’aquestes intoxicacions. Si es comparen les estadístiques europees amb les espanyoles, es comprova que a Europa els medicaments que es guarden a la llar són responsables del 50 % de les consultes toxicològiques, mentre que a Espanya només representen el 23 %. Tanmateix, al nostre país els productes de neteja representen la causa més important de consulta toxicològica, gairebé el 50 % dels casos, mentre que a Europa representen només el 17 %. La immensa majoria d’aquestes intoxicacions (92,5 %) són degudes a accidents domèstics. Els intents de suïcidi representen el 3,5 % dels casos registrats i els accidents laborals, només l’1,5 %. És evident, per tant, que la llar ocupa un lloc de privilegi en el capítol de les intoxicacions. I dins de les que tenen lloc als habitatges, les causades pels productes de neteja són al seu torn una majoria.

Netejar, sí; intoxicar-se, ni pensar-hi

Els productes de neteja utilitzats per al rentat a mà de vaixelles són compostos tensioactius aniònics i poden contenir en menor quantitat tensioactius no iònics i amfòters. Són de baixa toxicitat i la seva ingesta provoca irritació gastrointestinal més o menys severa segons la quantitat ingerida. Els rentaplats per a màquines estan constituïts per tensioactius no iònics i incorporen alliberadors d’oxigen o de clor, com també altres elements per mantenir l’alcalinitat. Són irritants de la pell i les mucoses; si s’ingereixen, com que es tracta d’un càustic alcalí, poden originar lesions i fins i tot una intoxicació greu si la ingesta és elevada.

Els abrillantadors per al rentaplats estan formats per una solució hidroalcohòlica, àcid cítric i tensioactius no iònics. Són molt àcids, per la qual cosa irriten pell i mucoses i poden provocar lesions a la còrnia si el contacte amb els ulls és prolongat. La ingesta elevada d’aquests provoca, a més d’irritació gastrointestinal intensa, lesions càustiques i intoxicació severa. Els detergents per al rentat de la roba a mà són semblants als utilitzats per rentar plats a mà: la seva toxicitat és també escassa i només en cas d’ingesta elevada tenen un efecte laxant.

Els detergents per al rentat de la roba a màquina són més perillosos. Contenen tensioactius aniònics, no iònics, sabons, mantenidors de l’alcalinitat, alliberadors d’oxigen, tensioactius catiònics i càrregues inorgàniques; per tant, resulten molt alcalins i produeixen fortes irritacions a la pell de la persona afectada si el contacte és prolongat. En els ulls provoquen conjuntivitis i fins i tot lesions corneals. La ingesta de petites quantitats d’aquests sabons provoca irritació gastrointestinal, amb nàusees, vòmits i dolor abdominal. Si és elevada, sobrevenen lesions càustiques en el tracte digestiu (faringe, esòfag i estómac) que poden comportar gravetat i quadres d’intoxicació.

Els suavitzants per a la roba són també molt tòxics. Tenen tensioactius catiònics. Les solucions concentrades irriten la pell i en pells delicades (nens i persones grans) poden originar lesions similars a les de les cremades. Irriten la mucosa ocular i és possible que lesionin la còrnia si la concentració i el temps de contacte són suficients. La ingesta de suavitzant provoca irritació del tracte gastrointestinal i lesiona l’esòfag i l’estómac. A més, no s’ha de descartar l’aparició d’hipotensió, arítmia cardíaca, ansietat, agitació i trastorns neuromusculars.

Els llevataques són un món a part. N’hi ha una gran varietat: els específics per a un determinat producte o taca i els generals, que serveixen per a gairebé tot tipus de taques i/o superfícies. Aquests últims estan compostos habitualment d’hidrocarburs clorats. Per la seva presentació, és difícil la ingesta accidental de llevataques, però sí que hi ha contacte amb la pell o els ulls si l’esprai (en els llevataques en aerosol) es dirigeix cap a aquells, provocant en aquest cas conjuntivitis i llagrimeig abundant. La ingesta d’aquesta substància és rara en els aerosols, però pot produir-se’n una inhalació, que causaria un poderós efecte irritant sobre la mucosa respiratòria, produint tos, fatiga, expectoració i fins i tot una petita pneumonitis química.

Els fregaterres i netejadors per a la llar es presenten en forma líquida i en la seva composició apareixen tensioactius, solució hidroalcohòlica. Alguns poden incloure petites quantitats d’amoníac i oli de pi. La seva toxicitat és semblant a la dels sabons per rentar plats a mà.

Els netejavidres es componen de solucions hidroalcohòliques, freqüentment alcohol isopropílic o etílic, i, ja en menors quantitats, de tensioactius, glicols i amoníac. Són lleugerament irritants de la pell i les mucoses. La ingesta d’aquests no produeix simptomatologia, però si es tracta d’una quantitat gran, apareix un quadre d’intoxicació etílica, depressió del sistema nerviós central i nàusees amb dolor abdominal.

Els netejadors líquids del WC poden ser de dos tipus: els constituïts per una substància àcida i els que tenen una solució d’hipoclorit sòdic. En el primer cas, es comporten com un càustic corrosiu i si en la seva composició hi ha àcid fosfòric, s’ha de tenir en compte que té un efecte tòxic molt clar sobre el fetge (hepatotoxicitat).

Stop a les intoxicacions amb productes de neteja
  • Mantingueu els productes de neteja fora de l’abast dels nens, en llocs alts o armaris tancats, identificant els productes i amb els recipients ben tancats. Una vegada utilitzats, guardeu-los novament al seu lloc.
  • Si es produeix una ingesta accidental d’alguna d’aquestes substàncies, no administreu ni líquids, ni llet, ni altres productes que aconsella el saber popular; si la ingesta ha estat molt petita i teniu dubtes sobre la toxicitat del producte, truqueu al Servei d’Informació Toxicològica, telèfons (93) 317 44 00, (91) 562 04 20 i (95) 437 12 33. A la part inferior de l’etiqueta dels envasos hi ha un telèfon al qual podeu dirigir-vos: (91) 562 04 20. De tota manera, el més recomanable és anar immediatament al metge o a un servei d’urgències.
  • Si els ulls han estat afectats, no utilitzeu col·liris ni pomades oculars. Renteu els ulls amb aigua corrent durant quinze minuts i mantingueu les parpelles obertes perquè l’aigua arrossegui les restes del producte. Després aneu al metge per efectuar un escaneig ocular. Porteu-li sempre el producte que ha ocasionat l’accident.
  • Si hi ha hagut contacte cutani i irritació de la pell, renteu la zona amb aigua abundant, corrent, en arrossegament, durant quinze o vint minuts. Si la cremada persisteix, s’ha de tractar com a tal i és aconsellable anar al metge.