La tanca publicitària era legal perquè estava en sòl urbà