Tornar a casa per Nadal

Si l'avió és el mitjà triat per a gaudir de les vacances nadalenques, convé saber que en cas de cancel.lacions i retards el passatger té dret a rebre una indemnització
1 Desembre de 2010
Img eco domestica2 listado

Tornar a casa per Nadal

/imgs/20101201/eco-domestica2-1.jpg
Un total de 51 vols cancel.lats i el retard d’altres 74 vols, només a Barajas. No són dades que formin part del full de ruta dels possibles inconvenients de viatjar per Nadal, sinó que va ser la realitat a la qual es van enfrontar centenars de persones a començament de gener de 2009. Una història que s’ha repetit aquest any a causa del caos aeri ocasionat pel volcà islandès. El risc de sofrir un retard o una cancel.lació sempre existeix, encara que l’espera és més frustrant per Nadal, quan els trasllats es fan per compartir les festes amb familiars i amics durant uns pocs dies. A més, la intensificació del trànsit aeri en aquestes dates i les condicions climàtiques hivernals fan augmentar les probabilitats que els aparells sofreixin qualsevol contratemps. Amb independència de la raó que argumentin les diferents companyies aèries -mal temps en uns casos, problemes amb els controladors en uns altres, avaries etc.- la frustració i la indignació que sofreix l’usuari poques vegades queda compensada.

No obstant això, els últims anys s’han tramitat milers de reclamacions a les companyies aèries i cada vegada són més les que acaben als jutjats. Creix, per tant, el nombre de passatgers coneixedors de la possibilitat de resoldre davant la justícia les seves peticions d’indemnització per cancel.lació i retard, ignorades en molts casos per les companyies aèries. Per a fer-ho, no es requereix la contractació d’un advocat, per la qual cosa fer complir els drets de l’usuari no té per què tenir cap cost. N’hi ha prou d’acudir al jutjat més proper del domicili de l’afectat i emplenar un formulari. Ara bé, convé aclarir que això no significa que en tot cas el viatger tingui dret a ser indemnitzat. Hi ha riscs que l’usuari ha d’acceptar sense cap tipus de compensació, com els climàtics i les vagues. És el que es coneix com “força major”.

Es considera indemnitzable, per tant, el dany moral en aquestes dates nadalenques?

/imgs/20101201/eco-domestica2-2.jpg
No cal descartar-ho, però depèn de cada cas. L’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en sentència del 9 de juny de 2006, va concedir una indemnització per dany moral en aquestes dates i circumstàncies. Segons l’Audiència de Santa Cruz, l’existència del dany moral en el cas resultava inqüestionable per la seva obvietat. En aquest sentit, va dir que es tractava d’un viatge familiar a les festes de Cap d’Any. N’hi havia prou de posar de manifest el reconeixement a nivell nacional del període vacacional en els dies de Nadal i Cap d’Any o Any Nou, així com les opcions que ofereix el sector d’hostaleria per a celebrar aquests dies. Per aquesta raó, l’Audiència va concloure que la frustració de les vacances familiars en aquestes dates, provocada per la inoperància dels vols contractats, havia d’estimar-se com a causa d’un dany moral.

Quant a la seva valoració, va considerar que va ser la transportista demandada la que va impedir als passatgers gaudir d’uns dies de vacances amb la seva família. Per tot això, l’Audiència va determinar la valoració del dany reclamat en 1.848 euros, quantitat que es corresponia a les despeses acreditades pels afectats del viatge frustrat.

Drets dels passatgers davant…
¿Qué hacer? Posible compensación
Vol cancel·lat Formular una reclamació davant la companyia aèria responsable d’efectuar el vol. Les aerolínies han de disposar de fulls o impresos de reclamació
 • -Entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. Encara que el passatger pot sol·licitar una quantia més gran per dany moral
 • -L’aerolínia ha d’oferir: menjar i beguda suficients (en funció del temps d’espera), dues trucades gratuïtes o poder enviar correus electrònics.
 • -La companyia està obligada a retornar els diners del bitllet o a oferir un transport alternatiu. En aquest cas, i si fos necessari, es farà càrrec de les despeses d’allotjament i els trasllats
Retard en el vol Formular una reclamació davant la companyia aèria responsable d’efectuar el vol. Les aerolínies han de disposar de fulls o impresos de reclamació
 • -Sempre que es donin les circumstàncies citades en el text, l’aerolínia ha d’oferir: menjar i beguda suficients (en funció del temps d’espera), dues trucades gratuïtes o la possibilitat d’enviar correus electrònics.
 • -Si el retard supera les 3 hores, segons una sentència recent i el Conveni de Montreal, a l’afectat el cobreixen els mateixos drets que els corresponents a una cancel·lació
 • -Si la demora és de més de 5 hores, al passatger se li ha d’oferir:
  • *reemborsament en 7 dies del preu íntegre del bitllet
  • *trasllat fins a la seva destinació en vol alternatiu o en un altre mitjà de transport
 • -Si el retard posposa el vol fins a l’endemà, la companyia ha d’oferir allotjament i transport entre l’hotel i l’aeroport
La indemnització per cancel.lació i retard és sempre la mateixa?

El reglament europeu preveu el dret de rebre una indemnització en cas de cancel.lació, mentre que per a les situacions de retard preveu únicament que es compleixin els drets d’atenció al passatger (rebre assistència gratuïta -menjar i beguda suficient, comunicació telefònica o per mail i, fins i tot, pernoctació en un hotel, trasllats inclosos). No obstant això, d’acord amb una sentència recent del Tribunal de Justícia europeu (del 19 de novembre de 2009), si el retard és superior a tres hores, l’afectat és assistit pels mateixos drets indemnitzatoris que els corresponents a la cancel.lació.

D’altra banda, cal tenir en compte que el fet que el reglament fixi o taxi un import concret per cancel.lació, variable en funció de les distàncies (entre 250 i 600 euros; com més llarga és la distància, més elevat és l’import), el passatger sempre pot sol.licitar una quantitat més elevada, per exemple, per dany moral agreujat en funció de les circumstàncies.

I si es tracta d'un retard?

/imgs/20101201/eco-domestica2-3.jpg
D’acord amb el reglament europeu, un retard atorga dret al passatger a rebre assistència gratuïta -menjar i beguda suficient, comunicació telefònica o per correu electrònic i, fins i tot, pernoctació en un hotel, trasllats inclosos)- en els següents casos:

 • Retard de dues hores o més en el cas de tots els vols de 1.500 quilòmetres.
 • Retard de tres hores o més en tots els vols intracomunitaris de més d’1.500 quilòmetres i de tots els altres vols entre 1.500 i 3.500 quilòmetres.
 • Retard de quatre hores o més en els vols no compresos en els casos anteriors.

Es considera que un retard superior és raó suficient com per donar per perdut el viatge, per la qual cosa l’afectat té dret a la devolució de l’import del bitllet.

Però un retard no solament pot frustrar el viatge, pot causar danys mereixedors d’una indemnització. Amb data 13 de juny de 2002, l’Audiència Provincial de les Illes Balears va reconèixer una indemnització de 600 euros per dany moral pel retard d’un vol que tenia per finalitat gaudir dels dies de Nadal en família.

Què va passar en aquest cas?

Es va apreciar en aquesta sentència l’existència d’un dany moral a causa de la falta d’assistència soferta pel passatger durant el seu periple per Barajas a l’espera de poder marxar cap a la seva destinació. Aquesta sentència adverteix que dins de les obligacions de la companyia es troba la d’assistir els passatgers, facilitar-los allotjament i manutenció i fer les gestions necessàries per a permetre’ls continuar fins a la seva destinació final en la forma que menys retard i perjudici els causi. En aquesta ocasió, havia quedat demostrat que hi havia un vol alternatiu que cobria el mateix trajecte, encara que la companyia aèria no va aconseguir provar que fes algun tipus de gestió per a recol.locar-hi la passatgera afectada. Però sobretot, no li va prestar la mínima assistència durant el temps que es va passar a l’aeroport, una situació més greu si es té en compte les dates del succés. Vint-i-quatre hores privades de la mínima assistència que estableix la normativa van donar lloc a una condemna de 600 euros.

Les vagues són casos de força major?

Es consideren com a tal des de l’any 2004. En funció de la normativa, les obligacions dels transportistes es limiten o exclouen sempre que un fet s’hagi causat per circumstàncies extraordinàries que no s’han pogut evitar, fins i tot una vegada que s’haguessin pres totes les mesures raonables. Es tracta de circumstàncies extraordinàries que poden donar-se en situacions d’inestabilitat política, condicions meteorològiques incompatibles amb la realització del vol, riscs per a la seguretat dels passatgers, deficiències inesperades en la seguretat del vol i vagues que afectin les operacions d’un transportista aeri encarregat d’efectuar el vol.

I l’equipatge?

/imgs/20101201/eco-domestica2-4.jpg
Segons el Conveni de Montreal, la responsabilitat del transportista en cas de destrucció, pèrdua, avaria o retard de l’equipatge es limita a un màxim de 1.000 drets especials de gir (aproximadament 1.180 euros) per passatger amb independència del pes o del nombre d’embalums facturats afectats per la destrucció, la pèrdua, l’avaria o el retard.

En aquests casos, és requisit imprescindible emplenar per escrit una protesta en els terminis màxims en què s’ha de fer. Es tracta de 7 dies naturals a partir de la data de recepció de l’equipatge, en cas d’una avaria de l’equipatge facturat, i de 21 dies a partir d’aquell en què l’equipatge s’hagi posat a disposició del passatger en els casos en què es retardi el lliurament. I és que si es rep l’equipatge facturat sense presentar la protesta s’entén com una presumpció, tret que es provi el contrari, que ha estat lliurat en bon estat.