Set trepants sense fil

Prestacions molt desiguals

N'hi ha de senzills i molt barats que serveixen per a les tasques domèstiques més comuns
1 Març de 2003

Prestacions molt desiguals

/imgs/20030301/img.analisis2.01.jpg
S’han analitzat set trepants de preus molt diferents. El més car (AEG, 233 euros) costa quasi deu vegades més que el més barat (Agojama, 27,45 euros) i cap incorpora accessoris per a escatar, serrar ni polir, per la qual cosa només serveixen per a foradar i cargolar.

Els set funcionen gràcies a una bateria elèctrica (no necessiten estar connectats), la qual cosa els confereix una mobilitat que resulta molt útil en entorns domèstics però els resta aptitud per a treballs més pesats i professionals on és imprescindible una potència major que la que poden proporcionar aquestes bateries. Black & Decker (110 euros), que incorpora percussor per a foradar materials durs, i Bosch (116 euros), que disposa d’un ampli rang de velocitats, són les millors relacions qualitat-preu, ja que aquests dos han obtingut la millor valoració funcional i ergonòmica (4,1 punts sobre 5) i tenen un preu mitjà.

Però si l’usuari només desitja fer petits treballs domèstics, com penjar un quadre o muntar un moble, els trepants d’Elem Technic i Agojama compleixen amb aquesta comesa per un preu molt inferior: 30 euros i 27 euros, respectivament.

Profunditat de perforació

/imgs/20030301/img.analisis2.02.jpg
La distància des de la punta del portabroques fins al punt més pròxim del puny indica la facilitat d’ús en petits racons. AEG va obtenir la millor valoració en aquest aspecte amb 184 mil·límetres. Per contra, Agojama i Elem Technics, amb 80 mm, no van arribar ni a la meitat d’aquest valor.

Com menys pesi un trepant més còmode serà fer-lo servir. Els més lleugers van ser Agojama, (1,35 quilos el trepant i 2,6 quilos tot el maletí d’accessoris) i Elem Technics (1,45 quilos només i 2,65 quilos amb maletí). AEG, per la seva banda, (2,1 quilos i 5,6 quilos) va ser el més pesat.

Tan important és que el trepant giri ràpid com que la velocitat pugi ser regulada: els materials durs com el formigó o l’acer requereixen que la broca giri més lentament que uns altres més tous, com la fusta o els plàstics. Quatre trepants ofereixen dues velocitats que es poden canviar en funcionament (Casals, Black & Decker, Bosch i AEG). Agojama, Elem Technics i Skil només disposen d’una velocitat, en els tres casos entre 526 revolucions per minut (rpm) i 550 rpm. Bosch destaca en els trepants amb dues marxes perquè ofereix el rang més ampli de velocitats (420 rpm per a la lenta i 1.440 rpm per a la ràpida).

Força de l’equip

El parell de collament màxim és la força de gir que pot exercir el trepant per a cargolar o foradar. AEG va ser la eina amb el parell de collament més gran (25,1 Newton/metre), mentre que Casals i Skil només van oferir 9 Newton/metre. Agojama i Elem Technics no indiquen aquesta dada en els seus etiquetatges.

En funció del material a foradar, s’ha de poder modificar aquest moment de gir, per a ajustar la força exercida a les necessitats conjunturals. Quants més “moments de gir” ofereixi un trepant, millor. AEG disposa de 20 posicions, molt per damunt d’Agojama, Elem Technics, Skil i Bosch, que només n’ofereixen sis.

Casals, Black & Decker i AEG són els únics amb funció de percussor, que ajuda el foradament amb un martelleig intens, molt útil per a perforar materials durs. La capacitat màxima de subjecció del portabroques indica el diàmetre màxim de broca que pot subjectar el trepant, per la qual cosa convé que sigui el més alt possible. AEG, amb 13 mil·límetres, és netament superior a la resta, que es queden en 10 mil·límetres.

En deixar de pressionar el gallet de Casals, Black & Decker, Bosch i AEG, el portabroques s’atura de forma immediata, una mesura de seguretat absent en la resta de trepants, que continuen girant durant un breu període de temps. Els set equips inclouen protecció d’inversió de gir, de forma que no és possible canviar el sentit de gir del portabroques quan el trepant es troba en funcionament.

Simulació d’envelliment

Per a simular el comportament dels trepants després del pas del temps se’ls va sotmetre a un cicle forçat de 264 hores, en el qual s’alternaven 10 minuts d’aturada amb 10 minuts de funcionament a la màxima velocitat. L’eix de AEG es va desprendre de la seva subjecció al cap de només 72 hores, per la qual cosa la seva broca va deixar de girar quan a penes havia passat una quarta part de l’examen. La resta de models va acabar el test sense cap problema.

Les cinc bateries que indicaven la seva composició (totes, excepte Agojama i Casals) eren de Níquel-Cadmi (NiCd). Aquestes bateries presenten l’inconvenient que han de ser carregades només quan s’han buidat completament. Així s’allarga la seva vida útil i s’impedeix l'”efecte memòria”, que redueix la seva durada.

Per a mesurar l’autonomia de les bateries es va cronometrar el temps que van tardar els trepants acabats de carregar a aturar-se. Les que va presentar una major duració van ser les de Skil (48 minuts i 26 segons) i Agojama (44′ i 43”). Elem Technics només va aguantar la meitat de la més duradora: 25′ i 22”. El temps de càrrega de les bateries va variar significativament: des d’una hora en Casals i Black & Decker fins a sis hores en Elem Technics.

Els que tenen més accessoris són Agojama i Elem Technics, ja que encara que tots porten el maletí de transport (el de Silk és l’únic de tela), Agojama i Elem Technics proporcionen 6 broques, 7 puntes i un allargador de punta per al tornavís. AEG ofereix una bateria de recanvi, molt útil ja que duplica l’autonomia de l’equip. Casals i Black & Decker van ser els més pobres en aquest aspecte.

Prova d’ús

Tres usuaris van provar cada eina: van valorar el soroll generat, van foradar formigó, fusta, ceràmica i metall, van canviar de broca i van cargolar i van descargolar.

AEG va obtenir la millor nota (4,4 punts sobre 5), encara que va fallar en soroll (seguit de Bosh i Black & Decker (4,1). El trepant pitjor valorat en aquest aspecte va ser Agojama (2,4 punts), en obtenir les pitjors puntuacions al trepar fusta, metall i ceràmica, cargolar, descargolar i canviar la broca.

Black & Decker i Bosch van obtenir també les millors qualificacions en manual, facilitat d’ús i ergonomia, per la qual cosa aquests dos van ser considerats els millors en funcionalitat i ergonomia (4,1 punts sobre 5). En l’extrem oposat, Agojama i Skil (3 punts) van fallar, principalment, en funcionalitat.


En seguretat, tots bé

 • Tots els assajos de seguretat (corrent de fugues, facilitat per a accedir a parts actives, rigidesa dielèctrica, resistència a escalfament i focs…) així com els controls d’etiquetatge i marcat de cada trepant van resultar correctes.
 • Quant a la compatibilitat electromagnètica, durant la càrrega de les bateries els trepants no van generar pertorbacions a altres aparells connectats a la mateixa línia de corrent. Agojama, Casals i AEG van superar els límits establerts per a emissió radiada, per la qual cosa poden causar interferències en altres dispositius pròxims com ara televisors i ràdios.
 • Els manuals i la resta de la informació que acompanyava els trepants van ser ben valorats.
 • Les garanties van variar dels sis mesos d’Elem Technics i AEG fins als dos anys de Casals i Skil. Black & Decker va cometre publicitat enganyosa, ja que en el seu etiquetatge anunciava dos anys de garantia, mentre que en la documentació només n’oferia un.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • S’han analitzat 7 trepants sense fil, de preus molt diversos: des de 27,45 euros fins a 232,82 euros. Com que no necessiten endoll, faciliten el treball en zones de difícil accés i en les quals no hi ha possibilitat de connexió elèctrica.
 • Black & Decker anuncia en l’embalatge dos anys de garantia, quan només n’ofereix la meitat. Els manuals i la garantia de la resta de mostres van ser correctes.
 • Encara que AEG es va valorar com el millor en característiques tècniques, va ser l’únic que es va trencar en la prova d’envelliment.
 • Agojama i Elem Technics van obtenir els pitjors (que no roïns) resultats en la prova d’ús, però són molt més barats que la resta i incorporen el nombre més gran d’accessoris, per la qual cosa poden resultar útils per a qui només pretengui fer petites tasques domèstiques.
 • Quant a la qualitat global, Bosch i Black & Decker van obtenir la qualificació de “molt bé”, Casals va aconseguir un “bé”, i Skill, Agojama, Elem Technics i AEG es van quedar en “normal”.
 • Les dues millors relacions qualitat-preu són els millor valorats en funcionalitat i ergonomia (4,1 punts sobre 5): Bosch (pel seu ampli rang de velocitats) i Black & Decker (pel seu percussor).
Marca BOSCH BLACK & DECKER CASALS ELEM TECHNIC
Model PSR 12 VE-2 HP 122 VXP12/ 2RM PRT1200G-3EF
Preu
(euros)
115,67 110,14 117,89 30,02
Informació i protecció al consumidor
Marcat CE Correcte Correcte Correcte Correcte
Instruccions
d’ús i
manteniment
Correcte Correcte Correcte Correcte
Informació de seguretat Correcte Correcte Correcte Correcte
Garantia Segons el
país de compra
1 any 2 anys 6 mesos
Seguretat Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnética (EMC) Correcte Correcte La incompleix Correcte
Característiques tècniques
Pes del trepant amb bateria (kg) 1,6 1,8 1,8 1,45
Pes del maletí complet (kg) 3,45 4,25 3,9 2,65
Distància del portabroques al puny (mm) 86 98 125 80
Tensió de funcionament (V) 12 12 12 12
Nre. de velocitats 2 2 2 1
Velocitat màxima mesurada (r.p.m.) 420/ 1440 388/ 1186 349/ 970 550
Augment de la velocitat en funcionament
Par de apriete màxim (N m) 20 23,5 9 NI
Nre. de posicions de moment de gir 6 7 16 6
Capacitat màxima del portabroques (mm) 10 10 10 10
Percussió No No
Parada ràpida No
Protecció d’inversió de gir
Envelliment forçat Correcte Correcte Correcte Correcte
Bateria
Composició NiCd NiCd NI NiCd
Temps de càrrega indicat (h:min) 1:10 – 2 1 1 5 – 7
Durada de bateries mesurads (min:seg) 129:29 29:14 43:35 25:22
Accessoris
 • Maletí de plàstic
 • 9 puntes
 • Armilla portaeines
 • Allarga
 • dor de punta Tornavís
 • Maletí de plàstic
 • 1 punta
 • Maletí de plàstic
 • 2 puntes
 • Maletí de plàstic
 • 6 broques
 • 7 puntes
 • Allarga
 • dor de punta Tornavís
Aspecte i manuals 4,0 4,2 3,6 3,5
Funcionalitat 4,1 4,1 3,6 2,7
Valoració global funcional/ergonomia (1 a 5) 4,1 4,1 3,6 3,1
Qualitat global Molt bé Molt bé Normal
Marca AGOJAMA SKIL AEG
Model 25C855 2395 SB2E
Preu
(euros)
27,45 60,13 232,82
Informació i protecció al consumidor
Marcat CE Correcte Correcte Correcte
Instruccions
d’ús i
manteniment
Correcte Correcte Correcte
Informació de seguretat Correcte Correcte Correcte
Garantia 1 any 2 anys 6 mesos
Seguretat Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnética (EMC) La incompleix Correcte La incompleix
Característiques tècniques
Pes del trepant amb bateria (kg) 1,35 1,5 2,1
Pes del maletí complet (kg) 2,6 3,3 5,6
Distància del portabroques al puny (mm) 80 152 184
Tensió de funcionament (V) 12 12 12
Nre. de velocitats 1 1 2
Velocitat màxima mesurada (r.p.m.) 526 534 370/ 987
Augment de la velocitat en funcionament
Par de apriete màxim (N m) NI 9 25,1
Nre. de posicions de moment de gir 6 6 20
Capacitat màxima del portabroques (mm) 10 10 13
Percussió No No
Parada ràpida No No
Protecció d’inversió de gir
Envelliment forçat Correcte Correcte Insatisfactori
Bateria
Composició NI NiCd NiCd
Temps de càrrega indicat (h:min) 5 3 1:20
Durada de
bateries mesurads (min:seg)
44:43 48:26 29:23
Accessoris
 • Maletí de plàstic
 • 6 broques
 • 7 puntes
 • Allarga
 • dor de punta Tornavís
 • Maletí de tela
 • 7 puntes
 • Cinturó portaeines
 • Allarga
 • dor de punta Tornavís
 • Maletí de plàstic
 • Bateria de rencanvi
Aspecte i manuals 3,5 3,5 3,4
Funcionalitat 2,4 2,5 4,4
Valoració global funcional/ergonomia (1 a 5) 3,0 3,0 3,9
Qualitat global Normal Normal Normal

Un per un

Un per un

BOSCH PSR 12 VE-2

 • 115,67 euros
 • Qualitat global: Molt bé.
 • Millor relació qualitat-preu. Aturada ràpida i dues velocitats de gir, amb el major rang (420 rpm i 1.440 rpm). El menor nombre de moments de gir (6). Accessoris: maletí de plàstic, 9 puntes, una armilla per a portar-hi les eines i un allargador de punta de tornavís.
 • Valoració funcional i ergonòmica: la millor, amb 4,1 punts sobre 5.

BLACK & DECKER HP122

 • 110,14 euros
 • Qualitat global: Molt bé.
 • Millor relació qualitat-preu. Aturada ràpida, dues velocitats de gir i percussor. El temps de càrrega de bateries més curt: una hora. Accessoris, el que menys en té: maletí de plàstic i una punta. Va destacar pel seu aspecte i els seus manuals. Valoració funcional i ergonòmica: la millor, amb 4,1 punts sobre 5.

CASALS VXP12/2RM

 • 117,89 euros
 • Qualitat global: Bé.
 • Incompleix la normativa de compatibilitat electromagnètica en superar els límits màxims per a emissió radiada. Dues velocitats de gir, percussor i aturada ràpida. La força del seu parell de collament va ser la pitjor (9 Newton/metre). El temps de càrrega de bateries més curt, una hora. Accessoris: maletí de plàstic i dues puntes. Valoració funcional i ergonòmica: 3,6 punts sobre 5.

ELEM TECHNIC PRT1200G-3EF

 • 30,02 euros
 • Qualitat global: Normal
 • El segon més econòmic. La menor distància entre el portabroques i el puny (80 mil·límetres) i el menor nombre de posicions per a ajustar el moment de gir (6). El major temps de càrrega de bateries (de 5 a 7 hores) i les bateries menys duradores (25,2 minuts). Accessoris: maletí de plàstic, 6 broques, 7 puntes i allargador de punta tornavís.
 • Valoració funcional i ergonòmica: 3,1 punts sobre 5.

AGOJAMA 25C855

 • /imgs/20030301/agojama.jpg 27,45 euros
 • Qualitat global: Normal
 • El més econòmic. Incompleix la norma de compatibilitat electromagnètica en superar els límits per a emissió radiada. El trepant i el maletí més lleugers. La menor distància entre el portabroques i el puny (80 mm) i el nombre de moments de gir més baix (6). El més lent entre els d’una velocitat (526 rpm). Accessoris: maletí de plàstic, 6 broques, 7 puntes i allargador de punta tornavís. Valoració funcional i ergonòmica: El pitjor, 3 punts sobre 5.

SKIL 2395

 • 60,13 euros
 • Qualitat global: Normal
 • Tant la força del moment de gir (9 Newton/metre) com el seu nombre de posicions per a ajustar-lo (6) van ser les més baixes. Les seves bateries van ser les més duradores (48,26 minuts). Accessoris: maletí de tela, 7 puntes, cinturó per a portar-hi les eines i allargador de punta de tornavís.
 • Valoració funcional i ergonòmica: La més baixa, 3 punts sobre 5.

AEG SB2E 12

 • /imgs/20030301/aeg.jpg 232,82 euros
 • Qualitat global: Normal
 • El més car i l’únic que es va trencar en la prova d’envelliment. Incompleix la norma de compatibilitat electromagnètica en superar els límits per a emissió radiada. El trepant i el maletí més pesats. La major distància entre el portabroques i el puny, (184 mm i broques més grans, 13 mm). Dues velocitats, percussor i aturada ràpida. Tant la força del moment de gir (25,1 Newton/metre) com el seu nombre de posicions per a ajustar-la (20) són les més altes. Accessoris: maletí de plàstic i una altra bateria.
 • Valoració funcional i ergonòmica: 3,9 punts sobre 5.