Va impactar contra una gran pedra que hi havia enmig de la carretera