Tensiòmetres domèstics

Per tan sols 30 euros es pot adquirir un tensiòmetre domèstic fiable

Els sis equips per a mesurar la tensió analitzats són fiables i segurs, però n'hi ha que costen quatre vegades més que altres
1 Abril de 2009

Per tan sols 30 euros es pot adquirir un tensiòmetre domèstic fiable

/imgs/20090401/analisis2-1.jpg
L’evolució de la tecnologia mèdica viu una paradoxa. Ha sorgit tota una línia d’aparells cada vegada més complexos, però que utilitzen aquesta complexitat per a simplificar-ne l’ús i que qualsevol (fins i tot qui troba dificultats a l’hora de programar un vídeo) pugui utilitzar-los. Un bon exemple són els tensiòmetres, que permeten als pacients hipertensos controlar quotidianament de forma senzilla la tensió i el pols sense sortir de casa. No són un substitut del mesurament expert d’un metge, però sí un bon complement: si un hipertens va a la consulta amb una llista de mesuraments de tensió diaris des de la darrera consulta, facilitarà al facultatiu el seu diagnòstic i tractament. A més, ofereix a l’especialista més informació si el pacient pateix l’anomenat “síndrome de la bata blanca”; és a dir, que es posi nerviós i el mesurament que li facin a la consulta ofereixi unes dades que no són representatives del seu estat de salut. Aquests equips, però, no són per a tothom: l’ús dels tensiòmetres està contraindicat en personalitats obsessives i en pacients amb arítmies cardíaques.

S’han analitzat al laboratori i s’han sotmès a una prova d’ús sis aparells domèstics per a mesurar la pressió arterial (tensiòmetres) que costen des dels 29,90 euros d’Oregon Scientific BPW 120 fins als 112,18 euros d’Omron M6 Confort. La millor relació qualitat-preu és l’equip més barat, Oregon Scientific, perquè es tracta d’un tensiòmetre de canell fiable i segur, ofereix prou opcions per a un usuari convencional, el seu preu és entre un 50% i un 75% més barat que la resta i, si bé va ser el que menys va agradar als consumidors, va aconseguir un notable en la prova d’ús. Per a qui busqui un tensiòmetre de braç (més professional que els de canell) Tensoval Duo Control és una opció interessant, perquè es pot connectar a la xarxa elèctrica (i per tant, no depèn de les piles) i ofereix el “mode convidat”, que no memoritza els resultats obtinguts.

L’únic tensiòmetre que es limita a oferir els dos anys de garantia obligatoris és Oregon Scientific, els altres donen tres anys de garantia. Tots els tensiòmetres analitzats porten retolades les advertències exigides per la norma i a més ho fan de forma llegible. Es va comprovar fregant-les enèrgicament amb un drap mullat en aigua i un altre en gasolina, sense que s’arribessin a esborrar.

Característiques tècniques

Per a un ús domèstic, no resulta essencial que siguin petits i lleugers. Els aparells de braç són sensiblement més grans i pesants que els de canell. El més voluminós i de major pes és Omron M6 Comfort, i els més petits i lleugers són Tensoval Mobil i Oregon Scientific. Aposán va ser l’únic que no oferia la necessària llibreta per a anotar-hi els successius valors de tensió arterial. Tots els tensiòmetres inclouen una funda per a guardar-los i funcionen amb piles, però aquestes són d’una durada molt diferent: en Omron R3 Intellisense es van esgotar al cap de 570 mesuraments, mentre que Oregon Scientific va aguantar sis vegades més: 3.200 mesuraments. Els sis aparells mesuren la pressió sistòlica (“la tensió alta”), la diastòlica (“la tensió baixa”) i el pols (el nombre de batecs per minut), i mostren en les pantalles la data, l’hora i l’estat de les piles. L’inflament i el desinflament imprescindibles per a fer el mesurament són automàtics, i es pot aturar amb un botó de seguretat. Aposán i Omron M6 Comfort mostren, al costat del resultat numèric, si es pot considerar hipertens segons l’Organització Mundial de la Salut. Aposán, a més de la pantalla, compta amb una veu sintètica que llegeix els resultats, per la qual cosa és idoni per a persones amb problemes de visió. Omron M6 Comfort és el que més resultats permet emmagatzemar en la memòria: 90 registres, seguit d’Aposán amb 60 registres. Els dos tensiòmetres de Tensoval també emmagatzemen 60 registres, però de forma més òptima perquè poden ser compartits per dos usuaris (30 registres per a cadascun). Oregon Scientific és el pitjor en aquest apartat, perquè només guarda 30 registres. Tensoval Duo ofereix un útil mode convidat que efectua mesuraments sense que els resultats hi quedin memoritzats.

Són segurs

En cap dels sis és possible tocar amb els dits cap part activa (carregada elèctricament) i estan aïllats adequadament de corrents d’energia perilloses, cosa que es va comprovar aplicant-hi un corrent altern. Quant a la resistència, van suportar els assaigs en què s’aplica una bola de pressió a 75ºC durant una hora i tres martellades de 0,5 joules. És important que en cas de fallada tampoc no hi hagi perill, per a la qual cosa es van simular tres tipus d’accidents: es va bloquejar la bomba d’inflament, es va provocar un curtcircuit a les piles i se’n va canviar la polaritat. Cap d’aquestes fallades simulades no els va danyar.

Precisió

La prova més important que han de superar aquests equips és la de precisió: és a dir, si compleixen adequadament la seva funció de mesurar la pressió arterial i el pols de l’usuari. Per comprovar-ho, es van fer una prova analítica i una altra de clínica. En la primera es van enviar els tensiòmetres a un laboratori, on es va generar una tensió molt alta i una altra de molt baixa (280 mmHg i 30 mmHg, o de forma col·loquial “28, 3”) i es va simular un pols de 65 batecs per minut. Tots els equips van aprovar amb nota, perquè els resultats que van oferir pràcticament no diferien del real.

Aquests equips, però, també han de demostrar la capacitat lluny del laboratori, en mesuraments sobre pacients de carn i ossos que poden ser obesos, tenir braços i canells molt grossos o molt fins, mostrar diferents viscositats sanguínies… La norma EN 1060 estableix quan un tensiòmetre és clínicament fiable. Una de les proves per a comprovar-ho consisteix a efectuar, amb cada equip, tres mesuraments a 85 pacients. Aposán, Oregon Scientific i els dos Tensoval llueixen aquest distintiu. CONSUMER EROSKI va realitzar una prova clínica amb els sis tensiòmetres analitzats. Una infermera va utilitzar els equips amb 12 pacients i va confrontar aquests resultats amb els obtinguts amb el sistema de mesurament “tradicional” (esfigmomanòmetre connectat a una columna de mercuri calibrada i un fonendoscopi).

Oregon Scientific va obtenir la millor dada en “tensió alta”, només es desviava de la referència en 2,8 mil·límetres de mercuri (mmHg); és a dir, per a una tensió de 130 mmHg de tensió sistòlica (el que comunament es coneix com “13 de tensió alta”), de mitjana mostraria entre 132,8 mmHg o 127,2 mmHg) . Tensoval Mobil va ser el millor en “tensió baixa”, amb 3,8 mmHg de desviació mitjana, però va ser el que més es va desviar en la “tensió alta” (5,7 mmHg). El pitjor en mesurar la “tensió baixa” va ser Omron R3 Intellisense, amb 6,8 mmHg de desviació. Però, més enllà dels resultats parcials, els equips que menys es desvien en els dos mesuraments són Oregon Scientific i Tensoval Duo Control.

Tenint en compte totes aquestes proves de laboratori, el tensiòmetre de més qualitat és Tensoval Duo Control, que aconsegueix el “molt bé”. Oregon Scientific, Aposán, Tensoval Mòbil i Omron M6 es van quedar en el “bé” i Omron R3 Intellisense va ser el pitjor i no va passar del “suficient”.

Prova d’ús

Vuit usuaris van provar aquests tensiòmetres i els van valorar de l’u al deu a fi de saber, més enllà de les proves de laboratori, quina impressió subjectiva generen en els consumidors. El disseny que més va agradar va ser el d’Omron M6 Comfort (7,9 punts sobre 10), mentre que l’embalatge més ben presentat va ser el de l’altre equip d’Omron (R3 Intellisense, amb 8,1 punts). El millor manual d’instruccions i el més senzill de posar en marxa va ser Tensoval Duo Control. El més incòmode va ser Tensoval Mobil (6,1 punts). Tots van ser fàcils d’utilitzar (la pitjor nota va ser un 7,6). El menys clar a l’hora de mostrar el resultat en pantalla va ser Oregon Scientific (7 punts).

En definitiva, la prova d’ús no va deparar grans diferències: els que més van agradar (Tensoval Duo Control i Omron M6 Comfort, els dos amb 7,8 punts sobre 10) pràcticament no es van desmarcar enfront del pitjor valorat, que també va arribar al notable: Oregon Scientific (7,3 punts).

De braç o de canell?

/imgs/20090401/analisis2-2.jpgEls tensiòmetres domèstics poden mesurar la tensió arterial al braç o al canell. Els primers són més precisos, perquè al braç hi ha una única artèria, mentre que al canell aquesta es bifurca. A més, com més lluny del cor es faci el mesurament, més hi influeixen altres variables i menys exacta és la dada recollida (per això no són recomanables els tensiòmetres “de dit”).

A més, una postura incorrecta del canell durant el mesurament (per exemple, excessivament estirat o que no estigui a l’alçada del cor) pot falsejar les dades. Malgrat aquests inconvenients, molts usuaris prefereixen els tensiòmetres de canell perquè són més còmodes (no cal arromangar-se) i més barats: dels sis tensiòmetres analitzats, els dos de braç eren més cars que els quatre de canell (112 euros de mitjana enfront dels 66 euros de mitjana), fet a considerar si es té en compte que molts dels usuaris són ancians i que la pensió mitjana de jubilació del nostre país se situa per sota dels 850 euros. Però, són els de braç més precisos que els de canell? La clau per a un bo mesurament no està en la qualitat dels aparells, tal com ha demostrat aquesta anàlisi comparativa (les diferències entre models eren mínimes), sinó en el seguiment escrupolós dels manuals d’ús: el braç ha d’estar immòbil recolzat al pit.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

/imgs/20090401/analisis2-3.jpg
S’han analitzat sis tensiòmetres automàtics per a ús domèstic, quatre de canell i dos de braç. El seu va preu va des dels 30 euros d’Oregon Scientific fins als 113 euros d’Omron M6 Comfort.

 • El mesurament de la tensió arterial a casa ajuda al control de la hipertensió, però mai no ha de substituir el control mèdic. És convenient anotar els mesuraments domèstics amb data i hora o bé emmagatzemar-los en la memòria del tensiòmetre i portar-los a la consulta perquè l’especialista els revisi.
 • Tots els tensiòmetres analitzats van ser precisos i segurs. Els sis funcionaven amb piles, i els dos de braç també es podien connectar a la xarxa elèctrica, però no incloïen el cable.
 • Quasi no va haver-hi diferències en la prova d’ús: els dos de braç van ser els millors, amb 7,8 punts sobre 10, i Oregon Scientific va ser el pitjor valorat amb 7,3 punts.
 • El tensiòmetre de més qualitat és Tensoval Duo Control, que aconsegueix el “molt bé”. Oregon Scientific, Aposán, Tensoval Mòbil i Omron M6 es van quedar en el “bé” i Omron R3 Intellisense va ser el pitjor i no va passar del “suficient”.
 • La millor relació qualitat-preu és per a l’equip més barat, Oregon Scientific, perquè és fiable, segur i aconsegueix un notable en la prova d’ús. Tensoval Duo Control és una opció més professional, perquè mesura la tensió al braç, es pot connectar a la xarxa elèctrica i ofereix el “mode convidat”, que no memoritza els resultats obtinguts. Aposán és una opció interessant per a persones amb limitacions visuals, perquè una veu sintètica en llegeix el resultat.
Marca Oregon Scientific Tensoval Aposán
BPW 120 Duo Control AP-CP2392
Tensiòmetre de canell Tensiòmetre de braç Tensiòmetre de canell
Preu (euros) 29,90 110 77,84
Informació al consumidor
Contingut de l’etiqueta Correcte Correcte Correcte
Durabilitat del marcatge Correcte Correcte Correcte
Garantia 2 anys 3 anys 3 anys
Especificacions tècniques
Consum (ampers) 0,35 0,45 0,45
Tipus de bateries 2 piles “AAA”
 • 4 piles “AA”
 • Adaptador de red
2 piles “AAA”
Nre. de mesuraments fins que se n’esgoten les bateries 3200 2100 850
Accessoris
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
 • piles
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
 • piles
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
Dimensions en mm (llarg x ample x profund) 72 x 72 x 30 138 x 153 x 48 83 x 81 x 34
Pes (g) 135,7 394,4 160,2
Funcions no comunes 30 mesuraments en memòria.
 • 2 x 30 mesuraments en memòria.
 • Mode convidat
 • Altavoz.
 • 60 mesuraments en memòria.
 • Indicación de estado según OMS.
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte
Precisió i validació
Desviació analítica en pressió a 30 mmHg (mmHg) Menys 0,1 Menys 0,1 Menys 0,1
Desviació analítica en pressió a 280 mmHg (mmHg) 0,9 0,9 Menys 0,1
Desviació analítica en pols (polsos/minut) 0,1 0,1 Menys 0,1
Desviació clínica sistòlica (mmHg) 4,2 4,0 6,0
Desviació clínica diastòlica (mmHg) 2,8 3,3 4,6
Declaració de conformitat amb la norma EN 1060
NOTA DE QUALITAT GLOBAL Bien Muy Bien Bien
Prova d’ús (de l’1 al 10) 7,3 7,8 7,7
Marca Tensoval Omron Omron
Mobil R3 Intellisense M6 Comfort
Tensiòmetre de canell Tensiòmetre de canell Tensiòmetre de braç
Preu (euros) 82,05 75,79 113,18
Informació al consumidor
Contingut de l’etiqueta Correcte Correcte Correcte
Durabilitat del marcatge Correcte Correcte Correcte
Garantia 3 anys 3 anys 3 anys
Especificacions tècniques
Consum (ampers) 0,39 0,15 0,44
Tipus de bateries 2 piles “AAA” 2 piles “AAA”
 • 4 piles “AA”
 • Adaptador de red
Nre. de mesuraments fins que se n’esgoten les bateries 2700 570 1550
Accessoris
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
 • piles
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
 • piles
 • Estoig
 • Fitxa de mesurament
 • piles
Dimensions en mm (llarg x ample x profund) 72 x 56 x 42 72 x 56 x 43 127 x 155 x 83
Pes (g) 135,4 147,1 443,8
Funcions no comunes 2 x 30 mesuraments en memòria. 42 mesuraments en memòria.
 • 90 mesuraments en memòria.
 • Indicació d’estat segons OMS
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte
Precisió i validació
Desviació analítica en pressió a 30 mmHg (mmHg) Menys 2,1 Menys 0,1 Menys 0,1
Desviació analítica en pressió a 280 mmHg (mmHg) Menys 2,1 3,9 Menys 3,1
Desviació analítica en pols (polsos/minut) Menys 0,1 0,7 0,2
Desviació clínica sistòlica (mmHg) 3,8 6,8 6,6
Desviació clínica diastòlica (mmHg) 5,7 3,8 4,5
Declaració de conformitat amb la norma EN 1060 No No
NOTA DE QUALITAT GLOBAL Bien Suficiente Bien
Prova d’ús (de l’1 al 10) 7,4 7,5 7,8

Un a un

Un a un, sis tensiómetros domèstics

Oregon Scientific BPW120

/imgs/20090401/tensiometro_oregon_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de canell
 • La millor relació qualitat-preu.
 • Preu: 29,90 euros.
 • Nota de qualitat: Bé.
 • El més barat. L’únic que ofereix dos anys de garantia i no tres. Un dels dos més petits i lleugers. El que menys registres memoritza.
 • Les piles que més duren (3.200 mesuraments). Un dels més precisos. Declara ser conforme amb l’estricta norma EN 1060.

Prova d’ús: 7,3 punts sobre 10, el que menys va agradar. Molt incòmode per a treure i guardar el manual, piles difícils de canviar. La imatge de la pantalla oscil·la, per la qual cosa les persones grans tenir dificultat per a llegir-la.

Tensoval Duo Control

/imgs/20090401/tensiometro_tensoval_duo-control_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de braç
 • Una opció interessant per a qui busqui un equip semiprofessional.
 • Preu: 110 euros.
 • Nota de qualitat: Molt bé.
 • El segon més car. Un dels dos amb el consum elèctric més alt. A més de piles, pot funcionar connectat a la xarxa elèctrica. L’únic amb mode “convidat”, per a fer mesuraments sense que hi quedin memoritzats. Guarda 60 registres per a dos usuaris. Un dels més precisos analíticament. El segon que menys s’allunyava del patró en els mesuraments clínics. Declara ser conforme amb l’estricta norma EN 1060.
 • Prova d’ús: 7,8 punts sobre 10, un dels dos que més va agradar. S’ajusta bé al braç, però la funda és petita.

Aposán CP2392

/imgs/20090401/tensiometro_aposan_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de canell
 • Una opció interessant per a persones amb limitacions visuals.
 • Preu: 77,84 euros.
 • Nota de qualitat: Bé.
 • Un dels dos que més electricitat consumeix. L’únic aparell en què una veu sintetitzada informa del resultat del mesurament. Classifica la tensió registrada segons l’escala de l’OMS. El més precís analíticament.

Prova d’ús: 7,7 punts sobre 10, el millor dels de canell, i un dels millors en general.

 • Els usuaris van valorar molt positivament la veu sintetitzada que llegeix el resultat.

Tensoval Mobil

/imgs/20090401/tensiometro_tensoval_mobil_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de canell
 • Preu: 82,05 euros.
 • Nota de qualitat: Bé.
 • Un dels dos més petits i lleugers. Emmagatzema fins a 60 mesuraments per a dos usuaris diferents.
 • El que va mostrar una desviació analítica més gran a 30 mmHg. Declara ser conforme amb l’estricta norma EN 1060.
 • Prova d’ús: 7,4 punts sobre 10. Els usuaris es queixen que estreny massa amb un canell gros i no s’emmotlla bé, i que la seva funda protegeix poc dels cops. Funda tova sense protecció als cops. La tapa de les piles s’ajusta amb dificultat.

Omron R3 Intellisense

/imgs/20090401/tensiometro_omron_r3_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de canell
 • Preu: 75,79 euros.
 • Nota de qualitat: Suficient.
 • Les bateries que menys duren (570 mesuraments).
 • El que més s’allunya del patró en els mesuraments de pressió sistòlica, encara que la desviació és acceptable.
 • Prova d’ús: 7,5 punts sobre 10. Els usuaris es queixen que no és còmode i que es “clava” al canell. L’inflament és lent i pot arribar a molestar. La tapa de les piles s’ajusta amb dificultat.

Omron M6 comfort

/imgs/20090401/tensiometro_omron_m6_reloj.jpg

 • Tensiòmetre de braç
 • Preu: 113,18 euros.
 • Nota de qualitat: Bé.
 • El més car. Pot funcionar connectat a la xarxa elèctrica. El més gran i pesant. Indica quan s’han superat els nivells de tensió òptims fixats per l’OMS.
 • Prova d’ús: 7,8 punts sobre 10, un dels dos més ben valorats. Va agradar que s’ajustés bé al braç i la seva pantalla clara i gran, però no en va convèncer la funda ni la tapa de les piles.