Por apenas 30 euros pódese adquirir un tensiómetro doméstico fiable