Bolquers talla Maxi, unisex

Moltes diferències en absorció i protecció davant la humitat

S'han analitzat 6 bolquers talla Maxi per a bebès de 9 a 15 quilograms de pes i vàlids tant per a nens com per a nenes. El preu és d'unes 40 pessetes per unitat, però hi ha diferències notables: els de Dodot Excel surten a 51 pessetes cada un mentre que els de Nivex costen 36 pessetes.
1 Novembre de 2000
Img analisisb listado

Moltes diferències en absorció i protecció davant la humitat

/imgs/20001101/analisisb01.jpg
Per comparar la qualitat d’aquests bolquers se n’han estudiat les característiques i prestacions en diversos paràmetres, que es van agrupar en tres apartats: confort (pes, espessor i dimensions), eficàcia pràctica en l’ús (sistema adhesiu) i, la que és fonamental, la capacitat d’absorció i de protecció davant la humitat. Una vegada més, s’han estudiat els indicadors de qualitat que es poden analitzar i comparar de forma estandarditzada al laboratori, ja que d’altres aspectes, com els relacionats amb la cura de la pell sensible dels infants, resulten molt difícils de mesurar objectivament i de manera homologada. Encara que aquests bolquers estan dissenyats per oferir prestacions satisfactòries tant a nens com a nenes, les proves han tingut en compte la peculiaritat fisiològica de tots dos sexes: per exemple, la zona del bolquer que rep la major part de la humitat difereix segons si l’usuari és nen o nena.

Ja en els resultats de l’anàlisi, quatre (Dodotis, Dodot Ultraseco, Moltex Suprème i Dodot Excel) han estat considerats globalment satisfactoris; un (Monbebé) només correcte; i un altre, Nivex, deficient. Més en concret, i pel que fa a la capacitat d’absorció, dues mostres no van assolir el nivell d’absorció exigible a un bolquer de talla maxi. A Nivex, l’absorció va ser insuficient, tant en l’ús diürn com en el nocturn i per a tots dos sexes; a Monbebé ho va ser en l’ús nocturn en la configuració nena. A la resta de bolquers l’absorció es va revelar satisfactòria. Dodotis va destacar en l’ús nocturn: més de 400 mil·lilitres, tant en nen com en nena, quan a Nivex era només de 149 i 244 mil·lilitres, respectivament.

La protecció davant la humitat absorbida, prestació crítica per a una cura correcta de la pell del bebè, es va comprovar satisfactòria a Dodotis, Moltex i Nivex, i correcta a Dodot Excel, mentre que a Monbebé i Dodot Ultraseco es va revelar baixa en l’ús diürn de la configuració nen. De tota manera, és una dada relativa perquè encara que el percentatge indica el grau de sequedat a la superfície del bolquer (el 100% correspondria a un bolquer sec, sense usar) el mesurament de la protecció davant la humitat s’ha realitzat una vegada que es va produir el vessament a cada bolquer. I com ha quedat provat anteriorment, la humitat absorbida va ser molt més baixa en unes mostres que en altres. Per tant, la bona qualitat d’un bolquer vindria determinada per la combinació d’un nivell d’absorció elevat acompanyat d’un percentatge com a mínim correcte de protecció davant la humitat.

Atesa la freqüència amb què s’ha de canviar de bolquers un bebè, per a moltes famílies esdevé important trobar una marca i un model que uneixi una qualitat satisfactòria i un preu ajustat. Entre els que s’han estudiat, els més barats són Moltex Suprème i Nivex, a 36 pessetes la unitat, i els més cars Dodot Excel, que surten a 51 pessetes la unitat. La resta es mouen entre les 38 i les 42 pessetes. Nivex, un dels dos més barats, és el que menys superabsorbent conté i el que menys absorbeix. Però Dodot Excel, el més car, no és el que més absorbeix ni el que més protegeix de la humitat, ja que es veu superat per d’altres bolquers en aquestes prestacions tan essencials.

La millor relació qualitat/preu és el bolquer Dodotis, perquè compleix molt bé la seva funció principal (absorció i protecció davant la humitat) tant en diürn com en nocturn i per a tots dos sexes, i ho fa a un preu molt competitiu: 38 pessetes la unitat. Moltex Suprème és també interessant: malgrat que absorbeix menys que Dodotis, ho fa de manera suficient i el seu nivell de protecció davant la humitat és bo. També és el més barat (36 pessetes la unitat) dels quatre que van mostrar una qualitat global satisfactòria.

Absorció: dos bolquers suspenen

El més important en un bolquer és la seva capacitat d’absorció. Un bon bolquer ha d’absorbir molt, especialment durant la nit, però això no és suficient: a més, ha de protegir la pell delicada del bebè de la humitat al contacte. Són dues coses diferents. De poca cosa serveix un bolquer que absorbeix molt si manté humit el cos del nen i perjudica la seva pell. Per aquest motiu, la protecció davant la humitat s’ha mesurat en condicions extremes en aquest bolquer, una vegada que ha assolit la seva màxima absorció. Encara que aquests bolquers estan dissenyats per actuar tant en nens com en nenes, les proves s’han realitzat tenint en compte tots dos sexes. A més de diferències a la zona on es rep la major part de la humitat, és diferent el cicle de rotació durant la nit: mentre que el cicle estàndard per als nens és d’esquena-de costat-de cara, per a les nenes és de cara-de costat-d’esquena.

Es va mesurar el volum de líquid absorbit pel bolquer fins que es produïa un vessament, moment en què es mesurava també la humitat al contacte; a més, es va mesurar als 10 i 20 minuts després de produir-se. En un bolquer de talla Maxi es calcula que la capacitat d’absorció és satisfactòria si durant l’ús diürn absorbeix 250 mil·lilitres o més; en l’ús nocturn ha d’absorbir com a mínim 280 mil·lilitres. Les dades van ser satisfactòries però amb excepcions: els bolquers de Nivex patien una capacitat d’absorció insuficient, ja que en cap cas (nocturn, diürn, nen, nena) van superar els 250 mil·lilitres abans del vessament. A més, Nivex va ser l’únic bolquer l’absorció del qual es va demostrar insuficient a la prova d’ús diürn i tant en la configuració nen com en la de nena. A les altres mostres, l’absorció en ús diürn va ser satisfactòria. La major capacitat va correspondre a Dodot Ultraseco en configuració nen (375 mil·lilitres) i a Monbebé en el de nena (317 mil·lilitres). Quant a l’ús nocturn, destaca l’absorció de Dodotis (més de 400 mil·lilitres tant en nen com en nena), mentre que Monbebé en configuració nena va ser deficient: 239 mil·lilitres, similar a Nivex.

Protecció davant la humitat: culets secs

Els sis bolquers incorporen barreres internes per a un major aïllament de la humitat i protecció del bebè. És lògic, perquè l’absorció és tan important com la protecció contra la humitat absorbida ja que aquesta pot provocar irritacions en la pell del bebè. Es va considerar que una protecció satisfactòria és la que arriba al 80% en els quatre casos possibles: diürn nen, diürn nena, nocturn nen i nocturn nena. Dodotis va ser el bolquer amb més protecció davant la humitat en màxima absorció (al voltant del 85%-90% en els quatre casos). Moltex i Nivex també van demostrar nivells satisfactoris, encara que Moltex proporciona millor protecció en ús nocturn (82% en nens i 94% en nenes) i més elevada per a nenes que per a nens. A Monbebé, la protecció és en general elevada però en l’ús diürn en configuració nen (57%) resulta deficient. Dodot Excel no va assolir en cap cas la protecció del 80%, encara que els seus valors (entre el 68% i el 78%) no es van allunyar massa. La menor protecció l’ofereix en l’ús diürn de la configuració nena. Dodot Ultraseco va ser el bolquer amb menys protecció davant la humitat (per exemple, 53% en diürn nens). En ús nocturn, els valors van ser més acceptables (71% en nens i 77% en nenes), però sense arribar a ser satisfactoris. No oblidem que aquesta dada de la protecció es refereix al grau de sequedat del bolquer quan ha absorbit tota la humitat que ha pogut.

Si definim els sis bolquers segons el seu comportament en absorció i protecció davant la humitat, trobem que el rànquing en aquests apartats està directament relacionat amb la quantitat de material superabsorbent que contenen les mostres: Dodotis, Dodot Ultraseco i Dodot Excel, juntament amb Moltex, els tres millors, presenten aquest material (entre 11,5 i 12,1 grams) en quantitat molt superior a Nivex (5,5 grams) i Monbebé (8,4 grams). Per tant, es podria dir que la quantitat de superabsorbent que incorporen aquests dos últims bolquers és insuficient. A Moltex Supréme, l’absorció és satisfactòria malgrat que incorpora (10,6 grams) una mica menys de supera absorbent que els altres tres millors.

Protecció davant la humitat: culets secs

Els sis bolquers incorporen barreres internes per a un major aïllament de la humitat i protecció del bebè. És lògic, perquè l’absorció és tan important com la protecció contra la humitat absorbida ja que aquesta pot provocar irritacions en la pell del bebè. Es va considerar que una protecció satisfactòria és la que arriba al 80% en els quatre casos possibles: diürn nen, diürn nena, nocturn nen i nocturn nena. Dodotis va ser el bolquer amb més protecció davant la humitat en màxima absorció (al voltant del 85%-90% en els quatre casos). Moltex i Nivex també van demostrar nivells satisfactoris, encara que Moltex proporciona millor protecció en ús nocturn (82% en nens i 94% en nenes) i més elevada per a nenes que per a nens. A Monbebé, la protecció és en general elevada però en l’ús diürn en configuració nen (57%) resulta deficient. Dodot Excel no va assolir en cap cas la protecció del 80%, encara que els seus valors (entre el 68% i el 78%) no es van allunyar massa. La menor protecció l’ofereix en l’ús diürn de la configuració nena. Dodot Ultraseco va ser el bolquer amb menys protecció davant la humitat (per exemple, 53% en diürn nens). En ús nocturn, els valors van ser més acceptables (71% en nens i 77% en nenes), però sense arribar a ser satisfactoris. No oblidem que aquesta dada de la protecció es refereix al grau de sequedat del bolquer quan ha absorbit tota la humitat que ha pogut.

Si definim els sis bolquers segons el seu comportament en absorció i protecció davant la humitat, trobem que el rànquing en aquests apartats està directament relacionat amb la quantitat de material superabsorbent que contenen les mostres: Dodotis, Dodot Ultraseco i Dodot Excel, juntament amb Moltex, els tres millors, presenten aquest material (entre 11,5 i 12,1 grams) en quantitat molt superior a Nivex (5,5 grams) i Monbebé (8,4 grams). Per tant, es podria dir que la quantitat de superabsorbent que incorporen aquests dos últims bolquers és insuficient. A Moltex Supréme, l’absorció és satisfactòria malgrat que incorpora (10,6 grams) una mica menys de supera absorbent que els altres tres millors.

El pes i l’espessor parlen del confort

Amb el pas del temps i els avenços tècnics que s’han incorporat, els bolquers que avui adquireix el consumidor han evolucionat molt i resulten més còmodes i confortables que els de fa uns anys. Així ho ha comprovat aquesta anàlisi, ja que els sis bolquers van resultar satisfactoris en confort. Dodotis i Dodot Ultraseco van resultar una mica millors, pel seu modest pes (menys de 46 grams per bolquer), l’espessor reduïda (9 mil·límetres) i les dimensions adequades. Monbebé i Nivex van rebre valoracions inferiors, encara que satisfactòries, a causa de la major espessor i les dimensions inferiors del coixí a Nivex, i de la major espessor a Monbebé. A Moltex, l’espessor també va ser excessiva i el mateix passava amb les seves dimensions a la zona de l’entrecuix, defecte que es compensava amb unes dimensions externes i del coixí absorbent molt adequades. A la cintura, només Dodot Excel i Monbebé incorporen cinturó elàstic. Quant al teixit exterior i a excepció de Dodotis i Nivex, els bolquers estudiats porten un teixit exterior de tacte de cotó, mentre que en aquests últims és “no tèxtil”.

Que no es desenganxin

L’eficàcia pràctica en l’ús està molt relacionada amb el sistema adhesiu que subjecta el bolquer al cos del bebè. Excepte a Nivex, ofereixen tancament tipus Velcro al final d’una banda d’adhesiva. De tota manera, els canvis i les innovacions es produeixen contínuament i alguns dels bolquers analitzats aquí hauran sofert modificacions quan es ubliqui aquest quadre comparatiu. És el cas de Dodot Excel, que avui incorpora un sistema de tancament diferent al del model que es descriu aquí. És possible que en d’altres bolquers s’hagin modificat algunes característiques.

Tornant als resultats, el sistema adhesiu està molt aconseguit a Nivex, Monbebé i Moltex Suprème. Els tres restants van resultar només correctes. Aquestes valoracions s’expliquen a Nivex per les forces de desenganxament (força necessària per desenganxar l’adhesiu, en dos tipus d’esforç diferents), prou elevades, i en les dimensions correctes de la zona on s’ha d’adherir la part dorsal del bolquer. A Monbebé per la bona adherència. A Dodot Ultraseco, Dodot Excel i Dodotis l’adhesiu es desenganxa, per la qual cosa el bolquer es desprèn amb certa facilitat si s’aplica un esforç en direcció paral·lela i sentit oposat a la banda adhesiva.

En síntesi

En síntesi

 • S’han analitzat sis bolquers talla Maxi per a bebès de 9 a 15 quilograms de pes, vàlids per a nens i nenes. Dodot Excel, els més cars, surten a 51 pessetes cada un mentre que Nivex i Moltex Suprema, els més barats, costen 36 pessetes cada un.
 • Quatre són globalment satisfactoris (en ordre decreixent de qualitat: Dodotis, Dodot Ultraseco, Moltex Suprème i Dodot Excel), un és correcte (Monbebé) i un altre deficient (Nivex).
 • Nivex i Monbebé absorbeixen menys del que es creu necessari en un bolquer de talla Maxi. A Nivex l’absorció va ser insuficient tant en l’ús diürn com en el nocturn i per a tots dos sexes. A Monbebé ho va ser només en l’ús nocturn en configuració nena. Es va comprovar que Nivex i Monbebé tenen menys material superabsorbent que els altres bolquers.
 • La protecció davant la humitat (es va mesurar una vegada assolida a cada bolquer la seva capacitat màxima d’absorció) va ser satisfactòria a Dodotis, Moltex i Nivex, i correcta a Dodot Excel, mentre que a Monbebé i Dodot Ultraseco era baixa en l’ús diürn de la configuració nen.
 • Dodotis i Dodot Ultraseco són els més confortables, sobretot pel seu baix pes i l’espessor.
 • La millor relació qualitat-preu és Dodotis (38 pessetes la unitat), el bolquer de més qualitat, tot i que Moltex Suprème (36 pessetes) també és interessant.

Un per un

Sis bolquers unisex, un per un

Dodotis

 • 38 ptes./unitat
 • Poc pes (45,7 grams) i espessor mínima (8,9 mm). El bolquer de més qualitat i la millor relació qualitat-preu. El que més absorbeix i protegeix de la humitat. Absorció màxima en ús nocturn en nen (407 ml) i en nena (408 ml). En ús diürn, protecció màxima en nen (90%) i nena (91%). És el que conté més material superabsorbent (12,1 grams). Sistema adhesiu, millorable. Qualificació global: satisfactori.

Moltex Supréme

 • 36 ptes./unitat
 • Juntament amb Nivex, el més barat. Per la seva bona qualitat i el preu ajustat, és una opció interessant. Sistema adhesiu satisfactori. Absorbeix una mica menys que els altres tres bolquers qualificats com a satisfactoris. En protecció davant la humitat només el supera Dodotis. Es el millor (94% de protecció) en ús nocturn per a nena. Té menys material superabsorbent que els altres tres bolquers de més qualitat. Qualificació global: satisfactori.

Dodot Ultraseco

 • 40 ptes./unitat
 • Poc pes (45,5 grams) i poca espessor (9 mm). Sistema adhesiu millorable. Molt bé en absorció: la millor en diürn nen (375 ml) i la segona millor en nena (298 ml). La protecció davant la humitat quan el bolquer ha absorbit el màxim que és capaç (que, per cert, és superior que en la resta, a excepció de Dodotis) la menor en l’ús diürn (53%) i nocturn (71%) del nen i diürn nenes (68%). Qualificació global: satisfactori.

Dodot Excel

 • 51 ptes./unitat
 • El més car, però no pas el millor. És un dels de més pes (49,9 grams) però té poca espessor (9,2 mm). Sistema adhesiu millorable. Bé en absorció (encara que n’hi ha dos de millors) en les quatre opcions, però falla la protecció davant la humitat en configuració nena, tant en ús diürn (68%) com nocturn (74%). Qualificació global: satisfactori.

Monbebé

 • 42 ptes./unitat
 • El bolquer de més pes (50,3 grams); més espessor que la majoria. Sistema adhesiu satisfactori. Menys qualitat que els quatre anteriors. Un dels dos que menys absorbeixen: la seva capacitat és insuficient en ús nocturn i configuració nena (el que menys, només 239 ml quan el mínim estimat és de 250 ml), però és el que més absorbeix en ús diürn de nena (317 ml). En protecció davant la humitat, destaca en nocturn nen (84%, el que més) i nena, però falla (només el 57%) en diürn nen. Poc material superabsorbent: 8,4 grams. Qualificació global: correcte.

Nivex

 • 36 ptes./unitat
 • És un dels dos més barats, però també el de pitjor qualitat. Pes mínim (43,7 grams) però espessor màxima (12,5 mm). Sistema adhesiu satisfactori. Capacitat d’absorció insuficient (molt inferior a la necessària en un bolquer de talla Maxi), especialment en diürn per a tots dos sexes i en nocturn nen. El que conté menys (només 5,5 grams) superabsorbent. En protecció davant la humitat, nivells satisfactoris, però pel fet de tenir una absorció tan escassa aquesta dada s’ha de relativitzar. Qualificació global: insuficient.

Moltes diferències en absorció i protecció davant la humitat

1 Novembre de 2000
Img analisisb listado