La imprudència del conductor del kart va ser l’única acció punitiva