La piscina de la que es feia publicitat no existia, ni tan sols s’havia de construir