La tonyina del nord, un 30% més cara que la tonyina clara, no és millor en l’aspecte nutricional ni tampoc ho va ser en el tast