Sense diners i sense documentació a l'estranger

1 Juny de 2009
Img consejo

Sense diners i sense documentació a l'estranger

/imgs/20090601/consejo1.jpg
La pèrdua o el robatori de la documentació, del telèfon mòbil, de la cartera o de les targetes de crèdit són experiències desagradables i molestes. Però la inquietud que causen es pot transformar en pànic si el contratemps té lloc a l’estranger. El primer pas, a més de no perdre la calma, és acudir a alguna de les oficines consulars del nostre país que es troben disseminades arreu del món.

Val més prevenir….

 • Anoti el telèfon i l’adreça de l’ambaixada o del consolat d’Espanya al país que es proposa visitar. Per a accedir als serveis dels consolats i les ambaixades d’Espanya a l’estranger hi ha prou de consultar el web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (www.maec.es).
 • Fotocopiï els bitllets d’avió o de tren, el passaport i el permís de conduir. Guardi un joc de fotocòpies en cada peça de l’equipatge, i deixi’n un altre en mans d’un conegut o familiar juntamebt amb la resta de les fotocòpies i adreces.
 • Dipositi el passaport a la caixa de seguretat de l’hotel. Porti’l a sobre només quan el necessiti per a algun tràmit. En la resta de l’estada, la fotocòpia li servirà per a moure’s amb comoditat.
 • Porti a sobre únicament els diners i les targetes que pensi usar en una bitlletera. Guardi-la en algun butxaca segur, si pot ser que sigui interior i amb tancament.
 • Eviti portar junts els diners i la documentació, i no es mogui amb grans quantitats. Si ha d’utilitzar targetes de crèdit, limiti els diners de què pot disposar.
 • Prengui la precaució de distribuir els diners en llocs diferents. En cas de robatori o pèrdua, sempre comptarà amb una petita quantitat d’emergència. Anoti a banda els números i els codis de les targetes de crèdit i els telèfons a què ha de trucar en cas de pèrdua o robatori a l’estranger.
 • Comprovi periòdicament que no li falta la cartera, la documentació o el telèfon mòbil.
 • Introdueixi el telèfon mòbil, a més del carregador, en l’equipatge de mà a fi de minimitzar el risc de pèrdua durant el viatge.
 • Exhibeixi el mínim possible la seva condició de turista.
 • Extremi la precaució a les terrasses dels restaurants, als mercadets, a les botigues dels centres comercials, a les discoteques i als parcs temàtics. Tots aquests són espais on s’acumula unagran quantitat de persones, per la qual cosa convé no perdre de vista els objectes de valor.

… que curar

/imgs/20090601/consejo2.jpg

 • En cas de robatori vagi a la comissaria de policia més propera. La policia li lliurarà l’extracte de la denúncia, document necessari en cas de robatori del passaport per a sol·licitar-ne un de nou o un salconduit a l’ambaixada d’Espanya, i per a justificar la falta de segell d’entrada davant les autoritats d’immigració a la sortida del país.
 • No dubti a acudir al consolat d’Espanya més proper, on li prestaran assistència i li expediran un nou passaport o, si en tot cas, un salconduit per a poder tornar a Espanya. El consolat l’ajudarà a entrar en contacte amb la seva família o el seu entorn a Espanya perquè els puguin ajudar a superar el seu problema i, en casos excepcionals, avançar-li la quantitat de diners necessaris per a la seva repatriació, que haurà de tornar al Tresor Públic dins dels terminis que estableix la llei.

/imgs/20090601/consejo3.jpg
Per regla general, haurà d’aportar la documentació següent:

 • Dues fotografies de mida de carnet, en color, de cara i amb el cap descobert.
 • Resguard de la denúncia feta davant la policia, tant en cas de robatori com de pèrdua.
 • Document acreditatiu de la seva identitat o, si cal, declaració jurada d’un altre ciutadà espanyol documentat com a tal. Només se li expedirà el salconduit si no hi ha dubtes sobre la seva nacionalitat espanyola.
 • Haurà d’aportar les dades del seu vol de tornada a Espanya (companyia aèria, número i data de vol).
 • Es aconsellable també que els estudiants que realitzin cursos en l’estranger o es desplacin a l’exterior durant una temporada s’inscriguin com a “no residents” al consolat corresponent. A més de la possibilitat de les famílies de contactar amb els seus fills a través del consolat, la inscripció els facilitarà la substitució de la documentació si es produís el robatori o la pèrdua del passaport, perquè com que estan identificats prèviament i consta la documentació que tenia a l’arribada, el consolat té tots els elements per a poder documentar qui ha estat víctima del robatori del seu passaport. En tot cas, sempre cal denunciar el robatori o la pèrdua del passaport davant la policia local del país on es trobi.
 • Consulti a la seua assegurança de viatges o d’automòbil la possible cobertura d’assistència per robatori a l’estranger. En alguns casos li poden facilitar un avançament de fins a 4.000 euros.
 • Si el robatori o la pèrdua és només monetari, pot acudir a un servei d’enviament de diners tipus MoneyGram, que li permet rebre’n en deu minuts. Per fer-ho, hi ha prou de trucar a algú que estigui a Espanya i demanar-li que vagi a una d’aquestes oficines per ingressar-hi la quantitat que vulgui rebre. Una altra opció és que li enviïn un gir postal que podrà retirar a l’Oficina de Correus.
 • Si li roben la targeta de crèdit o la perd, comuniqui-ho immediatament a l’entitat emissora, ja que el titular no té responsabilitat a partir de la comunicació i la denúncia posterior, però el perill rau en el que pugui passar des del moment de la desaparició fins que no es dóna l’avís.
 • Sàpiga que si li roben la targeta de crèdit, després d’avisar el banc, l’entitat ha d’assumir certa responsabilitat com a creadora del sistema de targetes. El client a qui es lliura una targeta de crèdit o dèbit assumeix la responsabilitat de la seva custòdia, però el Codi de Bona Conducta de la Banca Europea estableix que “el titular no suportarà les pèrdues que excedeixin del límit de 150 euros, tret que hagués actuat de forma fraudulenta, expressament o amb negligència greu”. Això vol dir que el client assumeix una responsabilitat màxima de 150 euros (encara que convé assegurar-se que es recull així en el contracte), mentre que el banc ha de fer-se càrrec de la resta. El Banc d’Espanya estableix que la no-aplicació d’aquest límit només és admissible quan es demostri que el titular de la targeta portava el PIN anotat en un lloc accessible, es va demorar de manera excessiva a notificar la pèrdua de la targeta o no la va custodiar adequadament, és a dir, la va oblidar a l’interior del vehicle o en un lloc públic, per exemple.
 • En cas que li prenguin el telèfon mòbil o el perdi, el procediment per a donar-lo de baixa és el mateix que se segueix en territori nacional. Les operadores que treballen a Espanya disposen d’un telèfon d’atenció directa al client al qual es pot trucar des de l’estranger per a demanar el bloqueig. Aquestes trucades són gratuïtes si es fan des d’un telèfon que pertanyi a la mateixa operadora. En el cas que es comuniqui des de qualsevol altre terminal, es cobrarà com una trucada internacional, amb la tarifa corresponent a cada país.