Analitzades 4 planxes convencionals i 4 planxes professionals

Les planxes professionals només compensen amb les grans bugades

Les planxes professionals són tres vegades més cares i poden tardar fins a 10 minuts a escalfar-se. Més lleugeres que les planxes plenes d'aigua, expulsen vapor durant més temps però només aporten valor diferencial amb grans quantitats de roba
1 Juny de 2009

Les planxes professionals només compensen amb les grans bugades

/imgs/20090601/analisis2-1.jpg
Encara que hi ha qui gaudeix planxant mentre escolta la ràdio o mira la televisió, per a la majoria és una de les tasques més ingrates de la llar. Fa més de mil anys, els xinesos ja pressionaven els teixits amb paelles plenes de carbó roent per allisar-los, i en tombes víkings s’han trobat peces de vidre fosc a les quals s’atribueix la mateixa funció. Encara que les eines de planxa han evolucionat molt, el procés per a allisar les arrugues continua sent el mateix: aplicar calor per eliminar les unions entre els polímers de cadena llarga de les fibres i pressionar amb una superfície llisa. En teixits com el cotó, s’afegeix aigua per alliberar les unions moleculars. La planxada té, a més, una funció higiènica, ja que, gràcies a la calor, es redueix la quantitat de microorganismes dels teixits.

CONSUMER EROSKI ha analitzat quatre planxes convencionals i quatre planxes professionals que costen des dels 19,92 euros de la planxa Ufesa fins als 177,20 euros de la planxa professional Delonghi. Les planxes professionals són, de mitjana, gairebé tres vegades més cares que les planxes convencionals. A més del preu, es distingeixen d’aquestes en què tenen un generador de vapor independent. Aquest dipòsit d’aigua autònom té més capacitat que el de les planxes convencionals i genera més quantitat de vapor, la qual cosa pot facilitar la planxada. Per contra, les planxes professionals tarden més a escalfar-se, per la qual cosa aconsegueixen les majors cotes d’eficàcia quan hi ha grans quantitats de roba per a planxar.

La millor relació qualitat-preu va ser per a la planxa convencional Bosch Sensixx II Inox. Costa 31,60 euros (la segona més barata), és la més lleugera de totes les planxes i només cal esperar minut i mig des que es connecta fins que comença a llançar vapor. Entre les planxes professionals destaca Taurus: és la més barata i l’única de tota la comparativa que ofereix 12 mesos de garantia addicional, a més dels dos anys obligatoris per llei. Per als qui desitgin un resultat professional per a grans quantitats de roba i que estiguin disposats a gastar-se més diners, l’opció més interessant és la planxa professional Di4 Jet Expresing Kappa. Costa 99 euros però té la planxa més lleugera i va mostrar una bona temperatura de sola.

Pes i temperatura

El pes de la planxa no és una qüestió menor, ja que allisar la roba porta temps i carregar molt de pes pot generar molèsties. Per determinar quina referència era la més lleugera durant l’operació de planxada, es van omplir d’aigua les planxes convencionals i es van comparar amb les planxes professionals. Es va comprovar que les planxes convencionals, tot i ser més lleugeres buides, una vegada plenes pesen gairebé mig quilo més que les planxes professionals. La més pesant va ser Rowenta (1.735 grams) i la més lleugera, Di4, amb menys d’un quilo de pes (940 grams).

Com més alta sigui la temperatura de la sola de la planxa, més senzilla serà l’operació de planxada, sempre dins d’uns límits que evitin que es cremi la roba. La norma estableix que tant les planxes convencionals com les planxes professionals han de tenir tres temperatures de sola diferents, assenyalades amb els símbols * (entre 70ºC i 120ºC per a poliamides i teixits semblants), ** (entre 100ºC i 160ºC per a polièster i llana, per exemple) i *** (entre 140ºC i 210ºC per a teixits com ara cotó o lli). Les vuit referències analitzades van complir en aquest apartat.

Però no només és important la temperatura màxima que aconsegueix la sola, també convé que la calor es distribueixi per tota la superfície. Per mesurar-ho es va ajustar el termòstat a 150ºC i es va calcular la temperatura en el punt més calent, en el punt mitjà, a 20 mil·límetres de la punta de la sola i a 20 mil·límetres del final de la sola. Delonghi va mostrar una homogeneïtat de temperatura més gran i Bosch va ser la més irregular.

Durada del vapor

Les planxes professionals tarden, de mitjana, cinc minuts més que les planxes convencionals a obtenir el cabal de vaporització òptim que indica la norma. Es va valorar positivament la planxa Bosch, que només va necessitar 1 minut i 29 segons davant els més de 10 minuts que va tardar la planxa professional Polti a expulsar vapor. En canvi, una vegada calentes, les planxes professionals van ser capaces de mantenir el raig de vapor durant molt més temps. Així, mentre que el vapor de Bosch va durar només deu minuts, la planxa professional Delonghi va mantenir-ne el raig durant 85 minuts. D’altra banda, la planxa convencional que més aigua va llançar amb cada polvorització va ser Rowenta (0,9 grams per pulsació). Les planxes professionals no tenen aquesta opció, per la qual cosa convé usar-les tenint prop un polvoritzador ple d’aigua.

Com a contrapartida, les planxes professionals són, de mitjana, un 14% més ràpides que les planxes convencionals. Deu consumidors van planxar una camisa i uns pantalons idèntics i van cronometrar quant tardaven fins que van considerar que estaven llisos. Entre la millor referència i la pitjor les diferències van ser de més d’un minut: amb la planxa convencional Rowenta van tardar 6 minuts i 36 segons i amb la planxa professional Delongui, 5 minuts i 21 segons.

Seguretat elèctrica i etiquetatge

Per comprovar que totes les planxes professionals i les planxes convencionals complien la norma de seguretat elèctrica es va provocar un curtcircuit en el dispositiu de control de temperatura i en cap aparell no es van observar flames, metall fos, gas verinós o inflamable en quantitats perilloses (encara que la planxa Bosch va quedar completament inservible). Es va mesurar també la rigidesa dielèctrica aplicant una tensió de corrent alterna entre les terminals de la bateria. En tots els casos, l’aïllament va evitar corrents perillosos. Els aparells també van superar les proves de potència i corrent, ja que la diferència entre la potència nominal i la consumida en cap cas no va sobrepassar el 10%. Tots estaven ben construïts, amb les parts amovibles ben fixades, sense vores tallants o esmolades ni terminacions en punta i amb les preses de terra correctes. Cap planxa no es va escalfar excessivament durant el funcionament i totes incloïen una placa amb les dades obligades per la norma (nom del fabricant i potència nominal, entre d’altres), el marcatge de les quals en va demostrar la durabilitat (no es va esborrar després de fregar-lo amb aigua i gasolina durant 15 segons). D’altra banda, es va trobar millorable el manual d’instruccions de Polti. A diferència de la resta, no incloïa un advertiment que en desaconsellés l’ús a persones amb discapacitats mentals, físiques o sensorials.

Prova d’ús

Es van efectuar dues proves d’ús, una per a planxes convencionals i una altra per a planxes professionals, amb deu usuaris que van avaluar els productes. La planxa que més va agradar va ser Rowenta (7,3 punts) pel disseny i per l’acabat de la roba planxada, i la que menys, Solac (6,3 punts), catalogada com a ergonòmica però amb problemes de lliscament. Els consumidors no van apreciar diferències entre planxar amb una planxa convencional o fer-ho amb una planxa professional, ja que les notes en aquests aspectes van ser gairebé idèntiques. Entre les planxes professionals, la pitjor nota va ser per al model de Polti, amb 5,9 punts i la millor per al model de Di4, que va obtenir 7,5 punts i és l’única referència de la comparativa amb un “molt bé” en qualitat final. Polti es va quedar en un mediocre “millorable” i la qualitat d’Ufesa i Solac es va considerar “suficient”, mentre que van aconseguir un “bé” els models analitzats de Bosch, Rowenta, Taurus i Delonghi.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat quatre planxes convencionals i quatre planxes professionals, els preus de les quals van dels 19,92 euros del model d’Ufesa als 177,20 euros del model de Delonghi. De mitjana, les planxes convencionals van ser gairebé tres vegades més barates que les planxes professionals.
 • Taurus ofereix 12 mesos de garantia addicional a més dels dos anys a què obliga la llei. Polti és l’única que no inclou en el manual d’instruccions un advertiment que en desaconselli l’ús a les persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals.
 • Plenes d’aigua, les planxes convencionals pesen més que les planxes professionals, que porten un calderí a banda amb l’aigua i, per tant, resulten més lleugeres.
 • Les planxes professionals poden tardar fins a 10 minuts a escalfar-se, per això són més eficients quan cal planxar grans quantitats de roba, i sempre amb un polvoritzador ple d’aigua a mà, ja que no disposen d’aquesta funció. Entre les planxes convencionals, la de Rowenta llança més aigua que les altres, 0,9 grams d’aigua amb cada pulsació.
 • Les planxes professionals Di4 i Taurus van aconseguir més temperatura de planxada, fet que resulta molt útil amb els teixits molt rebels. Delonghi va demostrar una temperatura més regular en tota la superfície de la sola i era la que llançava vapor durant més temps (hora i mitja).
 • En la prova d’ús, les planxes professionals i les planxes convencionals van obtenir qualificacions semblants, encara que les professionals van ser una miqueta més ràpides allisant camises i pantalons, especialment la de Delonghi. Les millors qualificacions van ser per a la planxa professional Di4 (7,5 punts) i les planxes convencionals de Rowenta (7,3 punts) i Ufesa (7,2 punts).
 • La millor relació qualitat preu és la planxa convencional de Bosch (31,60 euros), la segona més barata i la més lleugera. A més, només cal esperar un minut i mig des que es connecta fins que comença a llançar el vapor.
Marca Bosch Ufesa Solac Rowenta
Model Sensixx II Inox PV1456 Clarisse 75 PV2035 Supernova Dark DZ5010
Requisits Planxa convencional Planxa convencional Planxa convencional Planxa convencional
Preu (euros) 31,60 19,92 43,26 52,93
Informació al consumidor
Potència declarada (W) 2000 1600 2200 2300
Garantia 2 anys 2 anys 2 anys 2 anys
Etiquetatge i manual d’instruccions Correcte Correcte Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Aptitud a l’ús
Pes (g) (1) 1130 1175 1360 1735
Temperatura en posició * (ºC) 70-120 101,49 90,41 78,04 97,84
Temperatura en posició ** (ºC) 100-160 134,32 125,34 110,18 113,06
Temperatura en posició *** (ºC) 140-210 183,41 164,12 163,37 156,97
Distribució de temperatura (ºC) (2) 8,1 6,6 4,1 6,4
Temps fins al vapor òptim (3) 1 min. 29 s 1 min. 40 s 2 min. 01 s 4 min. 04 s
Durada del mode vapor (4) (segons) 10 min. 37 s 18 min. 21 s 16 min. 22 s 12 min. 15 s
Polvorització (5) (g) 0,67 0,46 0,54 0,90
Nota de qualitat Suficient Suficient
Prova d’ús (de 0 a 10) 6,4 7,2 6,3 7,3
Nota d’acabat després de la planxada amb vapor (de 0 a 10) 6,6 7,0 6,6 7,9
Temps necessari per a planxar una camisa i uns pantalons 6 min. 32 s 6 min. 25 s 6 min. 30 s 6 min. 36 s
Marca Taurus Polti Delonghi Di4
Model Bravissimo Complet Pro Vaporella Easy Profesional Pro 1100 Jet Expressing Kappa
Requisits Planxa professional Planxa professional Planxa professional Planxa professional
Preu (euros) 77,90 79,90 177,20 99
Informació al consumidor
Potència declarada(W) 2100 1750 2200 2000
Garantia 3 anys 2 anys 2 anys 2 anys
Etiquetatge i manual d’instruccions Correcte Millorable Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Aptitud a l’ús
Pes (g) (1) 1090 1310 1365 940
Temperatura en posició * (ºC) 70-120 100,60 92,06 94,94 112,19
Temperatura en posició ** (ºC) 100-160 141,86 129,49 132,25 144,73
Temperatura en posició *** (ºC) 140-210 183,72 164,48 184,63 184,32
Distribució de temperatura (ºC) (2) 5,8 3,7 3,0 4,9
Temps fins al vapor òptim (3) 5 min. 57 s 10 min. 56 s 5 min. 36 s 7 min. 15 s
Durada del mode vapor (4) (segons) 34 min. 16 s 52 min. 51 s. 85 min. 4 s 60 min. 23 s
Polvorització (5) (g)
Nota de qualitat Millorable Molt Bé
Prova d’ús (de 0 a 10) 6,2 5,9 6,7 7,5
Nota d’acabat després de la planxada amb vapor (de 0 a 10) 7,8 6,0 7,6 7,3
Temps necessari per a planxar una camisa i uns pantalons 5 min. 52 s 5 min. 38 s 5 min. 21 s 5 min. 38 s

1. Pes. Per a les planxes convencionals s’indica el pes amb el dipòsit ple d’aigua. Per a les planxes professionals s’indica el pes de la unitat de planxada sense el calderí.

2. Distribució de temperatura. Com més baix és el valor més alta és l’homogeneïtat de la temperatura de la sola. És la mitjana del valor absolut de les quatre diferències de temperatura especificades per la norma UNE-EN 60311.

3. Temps fins al vapor òptim. Temps que transcorre des que s’encén la planxa fins que s’aconsegueix un cabdal de vapor de 5 g/minut en les planxes convencionals o fins que la planxa professional està preparada per a planxar amb vapor. S’ha dut a terme amb el termòstat en la posició màxima.

4. Durada del mode vapor. Per a les planxes convencionals, és la durada des del començament del vapor fins que es consumeix el 90% de l’aigua. Per a les planxes professionals, és el que duraria l’aigua en condicions ideals suposant que es connecta el mode vapor 5 segons de cada 20.

5. Polvorització. Grams d’aigua llançats en una polvorització.

4 planxes i 4 planxes professionals, un a un

Un a un

Bosch SensixxII TDA2138

/imgs/20090601/bosch.jpg

 • Preu: 31,60 euros. La segona més barata.
 • La millor relació qualitat-preu.
 • Qualitat global: Bé
 • Entre les planxes convencionals, és la més lleugera; la que menys tarda, juntament amb Ufesa, a començar a llançar vapor (89 segons); i la que més temperatura aconsegueix en les tres posicions (*,** i ***). Per contra, la temperatura de la sola va ser la menys homogènia.
 • Prova d’ús: 6,4 de 10.
 • Als consumidors els va semblar còmoda i amb bon lliscament, encara que no els va agradar el disseny i els va semblar “poc robusta”.

Ufesa PV1456

/imgs/20090601/ufesa.jpg

 • Preu: 19,92 euros. La més barata.
 • Qualitat global: Suficient
 • La que menys tardava a començar a llançar vapor (100 segons), juntament amb Bosch, i la que ho feia durant més temps (18 min. 21 s).
 • La que menys aigua polvoritzava (0,46 g). La de menor potència declarada (1.600 W).
 • Prova d’ús: 7,2 de 10. La segona millor nota de les planxes convencionals.
 • Va ser la planxa amb què menys es va tardar a planxar una camisa (4 minuts i 9 segons), encara que la diferència amb la resta de planxes va ser poc rellevant (un segon menys que Bosch i tres menys que Rowenta).
 • Es va subratllar que era còmoda i que lliscava amb facilitat. No en va agradar el selector de vapor.

Solac PV2035 Supernova Dark

/imgs/20090601/solac.jpg

 • Preu: 43,26 euros.
 • Qualitat global: Suficient
 • Una de les que menys temperatura aconseguia en posició * i **. La temperatura a la sola va ser menys homogènia que en la resta de planxes.
 • Prova d’ús: 6,3 de 10. La pitjor de les planxes convencionals.
 • Els aspectes més ben valorats van ser l’ergonomia de l’ansa i la qualitat dels materials. El pitjor, el lliscament. Va ser la que més temps va necessitar per a planxar una camisa (4 min. 19 s).

Rowenta DZ5010

/imgs/20090601/rowenta.jpg

 • Preu: 52,93 euros. La més cara de les planxes convencionals.
 • Qualitat global: Bé
 • De les que menys temperatura aconseguia en posició ** i ***. La planxa més pesant (1.735 grams) i la que més temps necessitava per a començar a llançar vapor (4 minuts i 4 segons). En canvi, també va ser la de major potència declarada (2.300 W) i la que més aigua polvoritzava (0,90 g).
 • Prova d’ús: 7,3 de 10. La millor nota de la planxes convencionals.
 • En va agradar el disseny de la sola (amb un elevat nombre d’orificis) i l’acabat en la roba, encara que es va considerar una planxa gran i pesant. Va ser la que més temps va necessitar per a planxar uns pantalons (2 min. 24 s).

Taurus Bravissimo Complet Pro

/imgs/20090601/di_cuatro_centro.jpg

 • Preu: 77,90 euros. La més barata de les planxes professionals.
 • La millor relació qualitat-preu de les planxes professionals.
 • Qualitat global: Bé
 • De les planxes que més temperatura aconseguien en posició **, l’única amb tres anys de garantia i la segona referència més pesant (1.090 grams).
 • Va ser la planxa professional amb una temperatura menys homogènia en la sola i amb el mode de vapor de menys durada (34 min. 16 s).
 • Prova d’ús: 6,2 de 10.
 • La més còmoda d’utilitzar, encara que els consumidors la van considerar poc atractiva. La més ben valorada per a planxar amb vapor.
 • La planxa professional que més temps va necessitar per a allisar una camisa i uns pantalons (5 min. 52 s).

Di4 Jet expressing Kappa

/imgs/20090601/delonghi_centro.jpg

 • Preu: 99 euros. La segona més cara.
 • Qualitat global: Molt Bé
 • La més lleugera de la comparativa i una de les que va aconseguir més temperatura. Una bona opció per a aquells que hagin de planxar molta roba i no els importi pagar una mica més.
 • Prova d’ús: 7,5 de 10. La millor nota de totes.
 • Obté la millor puntuació en la prova de planxada sense vapor. Amb vapor, alguns consumidors destaquen que el polsador és difícil d’usar i que extreu poc de vapor.

Delonghi Pro 1100

/imgs/20090601/taurus.jpg

 • Preu: 177,20 euros. La més cara.
 • Qualitat global: Bé
 • La referència amb una temperatura més homogènia en la sola i la que més temps pot mantenir el mode vapor (85 minuts i 4 segons). La planxa professional més pesant (1.365 g).
 • Prova d’ús: 6,7 de 10. La segona millor nota de les planxes professionals.
 • Es va considerar pesada però còmoda (té una base inclinada per a col·locar la planxa i una protecció perquè aquesta no caigui). És la referència que menys temps va necessitar per a planxar una camisa i uns pantalons (5 min 21 s).

Polti Vaporella

/imgs/20090601/polti_centro.jpg

 • Preu: 79,90 euros.
 • Qualitat global: Millorable
 • Una de les referències amb menor potència declarada (1.750 W). La planxa professional que menys temperatura va mostrar en totes les posicions i que més temps va necessitar fins a llançar vapor (10 minuts i 56 segons). No en desaconsellava l’ús a les persones amb les capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes.
 • Prova d’ús: 5,9 de 10. La pitjor nota de totes.
 • Se’n va criticar el regulador de vapor (que resultava poc clar) i el pes elevat. Es va qualificar dolent el lliscament.