Els propietaris dels baixos també han de costejar el pagament de l’ascensor i del seu manteniment