No pot acabar de pagar el segon habitatge i vol recuperar part dels diners invertits