Abans de contractar-les, convé sospesar si compensen