La família estava advertida del risc que presentava l’escalfador que va provocar la mort del fill