La quota de participació en un immoble determina les càrregues i beneficis de la comunitat