Secadores de pelo iónicos

O mellor, un dos máis baratos

Aínda que disque os secadores iónicos lle proporcionan unha maior suavidade, brillo e hidratación ó cabelo, só a metade das usuarias o notou
1 Novembro de 2005

O mellor, un dos máis baratos

Analizáronse oito secadores de pelo iónicos de 1.800 W e de 2.000 W que custan desde os 24 euros de Polti ata os 40 euros de Solac. A mellor relación calidade-prezo preséntaa a segunda mostra máis barata, Taurus (30 euros), que ofrece unha boa calidade global e foi a mellor valorada polos usuarios.

Pero, en que consiste a tecnoloxía iónica? Cepillar o pelo, secalo cunha toalla ou a contaminación cargan o noso cabelo de electricidade estática, o que acaba por abrir as escamas do pelo e darlle un aspecto encrespado, amais de dificultar o peiteado. Para contrarrestar este fenómeno, os secadores iónicos, xunto ó fluxo de aire quente, xeran ións negativos que, segundo os fabricantes, neutralizan a electricidade estática e suavizan o pelo, axudando a que luza brillante e a que sexa bo de peitear. Ademais, estes secadores pulverizan as moléculas de auga ata convertelas en micropartículas tan miúdas que son capaces de atravesar a capa externa do cabelo e hidratar a cutícula. A velocidade de secado disque tamén é máis rápida ca cos equipos convencionais.

Non se atoparon diferenzas significativas no tamaño dos secadores. Todos eles son pequenos e manexables: o máis grande, Taurus, só é un 20% máis voluminoso có máis pequeno, Ufesa (20,3 x 23 x 8,4 cm). No peso si houbo diferenzas significativas: seis das mostras andan arredor do medio quilo, mentres que BJM e Taurus pesan case o dobre có resto.
/imgs/20051101/secador.jpg

Potencia menor cá anunciada

Os oito funcionan enchufados á rede eléctrica, sen baterías e din contar cunha potencia de 2.000 W, salvo BJM e Polti, que anuncian só 1.800 W. Así e todo, a proba real demostrou que o seu consumo eléctrico é, nalgúns casos, moi inferior ó indicado: desde os 140 W menos que ofrece Fagor nas medicións ata os 320 W menos de BJM. Isto, dunha banda, resulta positivo, pois indica un menor consumo eléctrico, pero, doutra, significa que o equipo ofrece unha potencia inferior á anunciada. Agora ben, todas as mostras cumpren a norma, xa que a lei nada indica sobre os equipos que contan cunha potencia inferior á declarada.

Canto máis longo sexa o cable, máis sinxelo e cómodo resultará o manexo do secador, pois o usuario contará cunha maior liberdade de movementos. O cable máis longo ofréceo Taurus, con 305 centímetros, seguido por Solac (295 cm) e BJM (288 cm); o resto foron moi semellantes e roldaron os 180 cm.

Os oito secadores ofrecen unha reixa traseira desmontable para facilitar a súa limpeza, unha asa para colgalo da parede, tres niveis de regulación da temperatura (catro de se contar o aire frío, útil para fixar o rizo) e dúas velocidades de caudal de aire. Fagor suma unha segunda posición de aire frío, mentres que Polti non conta cunha posición fixa para o aire frío, o que obriga a estar presionando continuamente un botón para esta función. Polti, BJM e Ufesa dispoñen da función “Turbo”, que aumenta a potencia uns segundos. BJM, o máis pesado, é o único equipo que non é de plástico, senón metálico con acabado en cobre. Os mangos de Solac e Ufesa, a diferenza do resto, non son antiescorregantes, pero o de Ufesa ten ó seu favor que pivota 90º, facendo máis cómodo o seu uso.

No tocante á tecnoloxía iónica (que disque suaviza, hidrata e evita que o pelo se encrespe), en Philips, Fagor, BJM e Solac actívase mediante un interruptor, polo que son capaces de emitir aire quente non-ionizado, a diferenza dos outros catro, nos que a emisión de ións negativos é constante. Polti e Ufesa son os dous únicos que non dispoñen dun indicador para avisar que se está emitindo aire ionizado.

Accesorios para peiteados

Amais da función obvia de secar o cabelo e previr así arrefriados, un secador de pelo é un instrumento útil para acadar diferentes peiteados, para o cal se tornan esenciais os accesorios subministrados. Os oito incorporan un concentrador de aire (unha boca que dirixe e concentra o fluxo á zona desexada) que se emprega habitualmente para alisar o pelo. BJM é o único sen difusor de aire, accesorio coa función oposta á anterior, é dicir, que reparte o aire ó longo de todo o coiro cabeludo e que lle confire maior volume ó cabelo. O difusor de Vidal Sassoon posúe nodos retractables e Ufesa inclúe dous difusores: un convencional e un segundo chamado “Ultra look” con varias saídas que se poden xirar en diversas posicións. Pero, sen dúbida, o equipo máis completo neste apartado é Taurus: amais do concentrador e do difusor, inclúe un cepillo redondo, un cepillo semicircular, un peite, dúas pinzas e un neceser.

Proba de uso

Seis usuarias habituais desta clase de aparellos, con melena ou media melena, probaron os secadores e puntuaron diferentes aspectos e funcións do un ó dez. Tamén probaron tres secadores convencionais (é dicir, non iónicos) para valorar se esta novidosa tecnoloxía é tan positiva como anuncian os fabricantes.

Todos os secadores recibiron de media boas valoracións. Fagor, Taurus, Vidal Sasoon e Solac acadaron, ademais, os sete puntos en “aspectos funcionais” (que engloba os parámetros máis importantes: eficacia e rapidez do secado, ruído xerado, eficacia no alisado de pelo…). Taurus obtivo as puntuacións máis altas en eficacia (8 puntos sobre 10) e rapidez do secado (8,2 puntos), resultado sobre o cabelo (7,5 puntos) e facilidade e comodidade de uso (7,8 puntos), utilidade dos accesorios (8,2 puntos) e eficacia do concentrador de aire (7,7 puntos). Os secadores son, polo xeral, ruidosos, pero Vidal Sasoon e BJM foron máis ruidosos có resto. Ufesa suspendeu o apartado de facilidade de almacenamento e transporte.

Os manuais máis claros e completos foron os de Philips e Solac. Solac tamén ofrece os botóns máis útiles e fáciles de usar. BJM recibiu as puntuacións máis baixas en todos os ítems valorados en “uso xeral” e suspendeu polo seu excesivo peso. Vidal Sasoon é o que, a teor das usuarias, ten un tamaño máis adecuado. En definitiva, todos obtiveron boas valoracións, aínda que con diferenzas. Taurus (7,6 puntos sobre 10) e Solac (7,4 puntos) foron os mellores. A puntuación máis baixa recibiuna BJM (6,2 puntos), seguido de Polti (6,7 puntos) e Ufesa (6,6 puntos). O resto superou lixeiramente os 7 puntos.

Os ións son útiles?

Tan importante como comparar os secadores iónicos entre si é medilos fronte ós equipos non-iónicos para comprobar se pagar algo máis por esta tecnoloxía paga a pena. Só a metade das usuarias percibiu mellores resultados cos secadores iónicos e foron as que tiñan o cabelo máis fino e liso as que máis notaron a redución na carga estática. No caso dos outros beneficios publicitados (hidratación, brillo e suavidade) os resultados son aínda peores: só un terzo das usuarias notou unha maior hidratación e brillo no cabelo.
Os oito equipos superaron en todos os casos as durísimas probas de seguridade ás que foron sometidas. BJM non cumpre a norma porque é o único secador que non supera o test de compatibilidade electromagnética, polo que lles pode xerar interferencias a outros aparellos eléctricos enchufados na mesma rede, como, por exemplo, unha radio. A documentación e a garantía que acompaña a cada equipo é correcta, ata o punto de que hai unha mostra, Taurus, que non só ofrece os dous anos de garantía preceptivos senón que ata os aumenta a un terceiro que abrangue unicamente os materiais.

Resistencia e vida útil

Son tan resistentes e duradeiros como deberían? Para calculalo fixéronse dúas probas. Dunha banda, os secadores foron sometidos a un ciclo de 15 minutos de funcionamento seguidos de 30 minutos de parada á máxima temperatura e velocidade de aire. Estimouse que o uso real destes equipos será dunha media de tres veces por semana e parouse o test se a mostra alcanzaba os cinco anos e medio de funcionamento simulado. BJM deixou de dar aire quente tras uns dous anos e medio de funcionamento simulado, mentres que o resto chegou ó final da proba funcionando correctamente, polo que, en principio, todos agás BJM deberían durar polo menos cinco anos e medio.

Doutra banda, é imprescindible que un equipo destas características poida resistir e seguir funcionando tras unha caída fortuíta. A norma esixe que sigan funcionando tras tres caídas desde 90 centímetros de altura sobre unha superficie de madeira contrachapada. Aínda que algún sufriu danos, como o desprendemento da reixa traseira, os oito seguiron funcionando tras a proba.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

  • Analizáronse oito secadores de pelo con tecnoloxía iónica que custan desde os 24 euros de Polti ata os 39,93 de Solac. Contan con 1.800 W e 2.000 W.
  • Os secadores iónicos emiten ións negativos que supostamente fan que o cabelo seque máis axiña, evitan que o pelo se encrespe, hidrátano e proporciónanlle maior brillo e suavidade ó cabelo. Agora ben, só as usuarias de pelo máis liso e fino notou melloría con respecto ós cabelos convencionais (3 usuarias de 6).
  • Todos os equipos son seguros, teñen as garantías correctas e inclúen útiles e completos manuais. BJM pode causar interferencias en equipos conectados á mesma rede eléctrica.
  • Vidal Sassoon e BJM son especialmente ruidosos. Todos son resistentes ás caídas e teñen unha vida útil de máis de cinco anos e medio, agás BJM, que se estraga ó cabo de dous.
  • BJM e Taurus pesan case o dobre có resto. Philips, Fagor, BJM e Solac poden emitir aire convencional ou cargado de ións negativos, a diferenza dos máis, que só contan con esta segunda posición. En todos os equipos, a potencia real é inferior á publicitada, especialmente en BJM.
  • Na proba de uso, as valoracións oscilaron entre os 6,2 puntos sobre 10 de BJM e os 7,6 puntos de Taurus.
  • A mellor relación calidade-prezo é Taurus Fashion Professional 2100 Ionic, o segundo máis barato e o mellor na proba de uso.
Marca
Modelo
TAURUS 2100 Ionic POLTI Profesional IoNon 3000 PHILIPS “HP 4883 JetSet Control Ion” VIDAL SASSOON Attitude
Prezo (euros) 30,31 24 32,29 35
Información e protección ó consumidor Correcto Correcto Correcto Correcto
Seguridade eléctrica Correcto Correcto Correcto Correcto
Compatibi-
lidade electromag-
nética
Correcto Correcto Correcto Correcto
Características técnicas
Dimensións LxAxH (cm) 24,5 x 21,5
x9
21 x 22,5
x9,1
22,5 x 23
x8,3
21×23
x8,8
Peso (g) 810 575 580 565
Potencia declarada (W) 2000 1800 2000 2000
Potencia medida (W) 1760 1600 1750 1720
Lonxitude do cable (cm) 305 174 188 184
Fluxo extra de aire Non Non Non
Interruptor ionizador aire Non Non Non
Indicador ionizador aire Non
Empuñadura anties-
corregante
Resistencia Correcta Correcta Correcta Correcta
Vida útil Satisfac-
toria
Satisfactoria Satisfac-
toria
Satisfactoria
Proba de uso (de 1 a 10) 7,6 6,7 7,2 7,1
Calidade global Boa Boa Boa Boa
Marca
Modelo
FAGOR SP-2004 Ion TechNonlogy SOLAC Ionic Silent 2000 UFESA Futura SC8370 Ion-Pro BJM Windy Ionic System Prof
Prezo (euros) 36,95 39,93 38,22 35
Información e protección ó consumidor Correcto Correcto Correcto Correcto
Seguridade eléctrica Correcto Correcto Correcto Correcto
Compatibi-
lidade electromag-
nética
Correcto Correcto Correcto Incorrecto
Características técnicas
Dimensións LxAxH (cm) 23×22,5
x8,3
22,5 x 21,5
x9
20,3×23
x8,4
21,5×23
x8,2
Peso (g) 525 645 565 950
Potencia declarada (W) 2000 2000 2000 1800
Potencia medida (W) 1860 1760 1710 1480
Lonxitude do cable (cm) 181 295 182 288
Fluxo extra de aire Non Non
Interruptor ionizador aire Non
Indicador ionizador aire Non
Empuñadura anties-
corregante
Non Non
Resistencia Correcta Correcta Correcta Correcta
Vida útil Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Baixa
Proba de uso (de 1 a 10) 7 7,4 6,6 6,2
Calidade global Boa Boa Boa Insuficiente

Un por un

Un por un, 8 secadores de pelo iónicos

Taurus "Fashion professional 2100 Ionic"

/imgs/20051101/taurus.jpg 30,31 euros.
Calidade global: boa.
A mellor relación calidade-prezo. Só emite aire ionizado. O máis grande (aínda que só un 21% máis có máis pequeno) e o segundo máis pesado (810 g). O seu cable é o máis longo (305 cm). O maior número de accesorios, con diferenza.
Proba de uso: 7,6 puntos de 10, o mellor. O secado máis rápido e eficaz. Tamén o mellor valorado no resultado sobre o cabelo, na facilidade de uso e na utilidade dos seus accesorios.

Polti "Profesional Iono 3000"

/imgs/20051101/polti.jpg 24 euros, o máis barato.
Calidade global: boa. Só emite aire ionizado. O cable máis curto (174 cm).
Proba de uso: 6,7 puntos de 10. O máis discreto en eficacia e rapidez de secado.

Philips "HP 4883 JetSet Control Ion"

/imgs/20051101/philips.jpg 32,29 euros.
Calidade global: boa. Pode emitir aire convencional ou ionizado.
Proba de uso: 7,1 puntos de 10. Gusta polo seu deseño, dimensións, peso e porque é bo de almacenar.

Fagor "SP-2004 Ion Technology"

/imgs/20051101/fagor.jpg 36,95 euros.
Calidade global: boa. Pode emitir aire convencional ou ionizado. O máis lixeiro (525 g). Proba de uso: 7 puntos de 10. Destaca por ser bo de almacenar, pero recibe a puntuación máis baixa en eficacia do concentrador para alisar o pelo.

Solac "Ionic Silent 2000"

/imgs/20051101/solac.jpg 39,93 euros, o máis caro.
Calidade global: boa. Pode emitir aire convencional ou ionizado. A súa empuñadura non é antiescorregante.
Proba de uso: 7,4 puntos de 10, o segundo mellor. O mellor en claridade e utilidade do seu manual e pola utilidade dos seus mandos.

Ufesa "Futura SC8370 Ion-Pro"

/imgs/20051101/ufesa.jpg 38,22 euros, o segundo máis caro.
Calidade global: boa. Só emite aire ionizado. O máis pequeno (20,3x23x8,4 cm). A súa empuñadura non é antiescorregante.
Proba de uso: 6,6 puntos de 10. Suspende en facilidade de almacenamento e recibe a puntuación máis baixa en rapidez de secado.

BJM "Windy Ionic System Prof"

/imgs/20051101/bjm.jpg 35 euros.
Calidade global insuficiente. Pode emitir aire convencional ou ionizado. O máis pesado (950 g). Pode chegar a crear interferencias en equipos conectados á mesma rede eléctrica (incumpre a norma). Resulta especialmente ruidoso. Deixa de emitir aire quente ó cabo de dous anos e medio de uso simulado (o resto segue funcionando ó cabo de cinco).
Proba de uso: 6,2 puntos de 10, o peor. O máis discreto en facilidade de uso, utilidade de accesorios, claridade do manual, utilidade dos mandos, e mais en deseño, dimensións e peso do equipo.