Eixugacabells iònics

El millor, un dels més barats

Tot i que els eixugacabells iònics suposadament aporten una suavitat, una brillantor i un hidratació superiors als cabells, només la meitat de les usuàries ho va notar
1 Novembre de 2005
Img analisis 2 listado 119

El millor, un dels més barats

S’han analitzat vuit eixugacabells iònics de 1.800 W i 2.000 W que costen des dels 24 euros de Polti fins als 40 euros de Solac. La millor relació qualitat-preu correspon a la segona mostra més barata, Taurus (30 euros), la més ben valorada pels usuaris i que ofereix una bona qualitat global.

Però, en què consisteix la tecnologia iònica? Raspallar-se els cabells, eixugar-se’ls amb una tovallola o la contaminació carreguen els nostres cabells d’electricitat estàtica, fet que acaba obrint-ne les escates i que els dóna un aspecte encrespat, a més de dificultar-ne el pentinat. Per tal de contrarestar aquest fenomen, els eixugadors iònics, juntament amb el flux d’aire calent, generen ions negatius que, segons els fabricants, neutralitzen l’electricitat estàtica i suavitzen els cabells, i així ajuden que lluïsquen brillants i fàcils de pentinar. A més, aquests eixugacabells polvoritzen les molècules d’aigua fins a convertir-les en micropartícules tan diminutes que són capaces de travessar la capa externa dels cabells i hidratar la cutícula. La velocitat d’eixugada també és suposadament més ràpida que la dels equips convencionals.

No es van trobar diferències significatives en la grandària dels eixugadors, tots són petits i manejables: el més gran, Taurus, només és un 20% més voluminós que el més menut, Ufesa (20,3x23x8,4 cm). En el pes sí que va haver-hi diferències significatives: sis de les mostres voregen el mig quilo, mentre que BJM i Taurus pesen gairebé el doble que els altres.
/imgs/20051101/secador.jpg

Potència menor que l’anunciada

Els vuit funcionen connectats a la xarxa elèctrica, sense bateries i diuen que compten amb una potència de 2.000 W, excepte BJM i Polti que anuncien només 1.800 W. En canvi, la prova real va demostrar que el seu consum elèctric és, en alguns casos, molt inferior a l’indicat: des dels 140 W menys que ofereix Fagor en els mesuraments fins als 320 W menys de BJM. Això resulta positiu d’una banda perquè comporta un consum elèctric menor, però per l’altra significa que l’equip ofereix una potència inferior a l’anunciada. Tot i això, totes les mostres compleixen la norma, ja que la llei no indica res sobre els equips que compten amb una potència inferior a la declarada.

Com més llarg siga el cable, més senzill i còmode resultarà el maneig de l’eixugador, perquè l’usuari tindrà més llibertat de moviments. El cable més llarg l’ofereix Taurus, amb 305 centímetres, seguit de Solac (295 cm) i BJM (288 cm); els altres van ser molt semblants i van vorejar els 180 cm.

Els vuit eixugadors ofereixen una reixeta posterior desmuntable per a facilitar-ne la neteja, una ansa per a penjar-lo de la paret, tres nivells de regulació de la temperatura (quatre si comptem l’aire fred, útil per a fixar el ris) i dues velocitats de cabal d’aire. Fagor hi suma una segona posició d’aire fred, mentre que Polti no disposa de posició fixa per a l’aire fred, fet que obliga a mantenir pressionat contínuament un botó per a aquesta funció. Polti, BJM i Ufesa disposen de la funció “Turbo” que augmenta la potència uns segons. BJM, el més pesant, és l’únic equip que no és de plàstic, sinó metàl.lic amb acabat en coure. Els mànecs de Solac i Ufesa, a diferència dels altres, no són antilliscants, però el d’Ufesa té al seu favor que pivota 90º i així en fa més còmode l’ús.

Quant a la tecnologia iònica (que suposadament suavitza, hidrata i evita que els cabells s’encrespen) en Philips, Fagor, BJM i Solac s’activa mitjançant un interruptor, per la qual cosa són capaços d’emetre aire calent no ionitzat, a diferència dels altres quatre, en què l’emissió d’ions negatius és constant. Polti i Ufesa són els dos únics que no disposen d’un indicador per a avisar que s’emet aire ionitzat.

Accessoris per a pentinats

A més de la funció òbvia d’eixugar els cabells, i prevenir així refredats, un eixugacabells és un instrument útil per a aconseguir diferents pentinats, per això són essencials els accessoris subministrats. Els vuits incorporen un concentrador d’aire (una embocadura que dirigeix i concentra el flux a la zona desitjada) que s’utilitza habitualment per a allisar els cabells. BJM és l’únic sense difusor d’aire, accessori que té una funció l’oposada a l’anterior, és a dir, reparteix l’aire al llarg de tot el cuir cabellut i ofereix més volum als cabells. El difusor de Vidal Sassoon posseeix nodes retractables i Ufesa inclou dos difusors: un de convencional i un segon anomenat “Ultra look”, amb diverses sortides que es poden girar en posicions diferents. Però, sens dubte, l’equip més complet en aquest apartat és Taurus: a més del concentrador i del difusor inclou un raspall rodó, un raspall semicircular, un pinta, dues pinces i un necesser.

Prova d’ús

Sis usuàries habituals d’aquesta classe d’aparells, amb cabellera o cabellera curta, van provar els eixugadors i en van puntuar diferents aspectes i funcions de l’u al deu. També van provar tres eixugadors convencionals (és a dir, no iònics) per valorar si aquesta nova tecnologia és tan positiva com anuncien els fabricants.

Tots els eixugacabells van rebre de mitjana bones valoracions. Fagor, Taurus, Vidal Sassoon i Solac van aconseguir, fins i tot, els set punts en “aspectes funcionals” (que engloba els paràmetres més importants: eficàcia i rapidesa de l’eixugada, soroll generat, eficàcia en l’allisament dels cabells…). Taurus va obtenir les puntuacions més altes en eficàcia (8 punts sobre 10) i rapidesa de l’eixugada (8,2 punts), resultat sobre els cabells (7,5 punts), facilitat i comoditat d’ús (7,8 punts), utilitat dels accessoris (8,2 punts) i eficàcia del concentrador d’aire (7,7 punts). Els eixugadors són, generalment sorollosos, però Vidal Sassoon i BJM ho van ser més que els altres. Ufesa va suspendre en l’apartat de facilitat d’emmagatzemament i transport.

Els manuals més clars i complets van ser els de Philips i Solac. Solac també ofereix els botons més útils i fàcils d’usar. BJM va rebre les puntuacions més baixes en tots els ítems valorats en “ús general” i va suspendre pel pes excessiu. Vidal Sassoon és el que, segons les usuàries, té una grandària més adequada. En definitiva, tots han obtingut bones valoracions, encara que amb diferència. Taurus (7,6 punts sobre 10) i Solac (7,4 punts) han sigut els millors. La puntuació més baixa la va rebre BJM (6,2 punts), seguit de Polti (6,7 punts) i Ufesa (6,6 punts). Els altres van superar lleugerament els 7 punts.

Els ions són útils?

Tan important com comparar els eixugacabells iònics entre ells és mesurar-los enfront dels equips no iònics per comprovar si pagar una miqueta més per aquesta tecnologia val la pena. Només la meitat de les usuàries van percebre millors resultats amb els eixugadors iònics, i van ser les que tenien la cabellera més fina i llisa les que van notar més la reducció en la càrrega estàtica. En el cas dels altres beneficis publicitats (hidratació, brillantor i suavitat) els resultats són encara pitjors: només un terç de les usuàries van notar una hidratació i una brillantor superiors en els cabells.
Els vuit equips van superar en tots els casos les duríssimes proves de seguretat a què van ser sotmesos. BJM no compleix la norma perquè és l’únic eixugador que no supera el test de compatibilitat electromagnètica, per la qual cosa pot generar interferències a altres aparells elèctrics connectats en la mateixa xarxa, com per exemple una ràdio. La documentació i la garantia que acompanya cada equip és correcta, fins al punt que hi ha una mostra, Taurus, que no tan sols ofereix els dos anys de garantia preceptius, sinó que fins i tot els augmenta a un tercer que abraça únicament els materials.

Resistència i vida útil

Són tan resistents i duradors com caldria? Per calcular-ho es van fer dues proves. D’una banda es va sotmetre els eixugacabells a un cicle de 15 minuts de funcionament seguits de 30 minuts d’aturada a la màxima temperatura i velocitat d’aire. Es va estimar que l’ús real d’aquests equips serà d’una mitjana de tres vegades per setmana i es va aturar el test si la mostra arribava als cinc anys i mig de funcionament simulat. BJM va deixar de donar aire calent després d’uns dos anys i mig de funcionament simulat, mentre que els altres van arribar al final de la prova funcionant correctament, per la qual cosa, en principi, tots excepte BJM haurien de durar almenys cinc anys i mig.

D’altra banda, és imprescindible que un equip d’aquestes característiques puga resistir i continuar funcionant després d’una caiguda fortuïta. La norma exigeix que continuen funcionant després de tres caigudes des de 90 centímetres d’altura sobre una superfície de fusta contraxapada. Encara que algun va sofrir danys, com el despreniment de la reixeta posterior, els vuit van continuar funcionant després de la prova.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

  • S’han analitzat vuit eixugacabells amb tecnologia iònica que costen des dels 24 euros de Polti fins als 39,93 de Solac. Disposen de 1.800 W i 2.000 W.
  • Els eixugadors iònics emeten ions negatius que suposadament fan que els cabells s’eixuguen més ràpidament, eviten que s’encrespen, els hidraten i els proporcionen més brillantor i suavitat. Tot i això, només les usuàries de cabells més llisos i fins van notar milloria respecte dels eixugadors convencionals (3 usuàries de 6).
  • Tots els equips són segurs, tenen les garanties correctes i inclouen manuals útils i complets. BJM pot causar interferències en equips connectats a la mateixa xarxa elèctrica.
  • Vidal Sassoon i BJM són especialment sorollosos. Tots són resistents a les caigudes i tenen una vida útil de més de cinc anys i mig, excepte BJM, que es fa malbé al cap de dos.
  • BJM i Taurus pesen gairebé el doble que la resta. Philips, Fagor, BJM i Solac poden emetre aire convencional o carregat d’ions negatius, a diferència dels altres, que només compten amb aquesta segona posició. En tots els equips, la potència real és inferior a la publicitada, especialment en BJM.
  • En la prova d’ús les valoracions van oscil.lar entre els 6,2 punts sobre 10 de BJM i els 7,6 punts de Taurus.
  • La millor relació qualitat-preu és Taurus Fashion Professional 2100 Ionic, el segon més barat i el millor en la prova d’ús.
Marca
Model
TAURUS 2100 Ionic POLTI Profe- sional Iono 3000 PHILIPS “HP 4883 JetSet Control Ion” VIDAL SASSOON Attitude
Preu (euros) 30,31 24 32,29 35
Informació i protecció al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Compa-
tibilitat electromag-
nètica
Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Dimensions LxAxH (cm) 24,5 x 21,5
x9
21 x 22,5x
9,1
22,5 x 23x
8,3
21x23x
8,8
Pes (g) 810 575 580 565
Potència declarada (W) 2000 1800 2000 2000
Potència mesurada (W) 1760 1600 1750 1720
Longitud del cable (cm) 305 174 188 184
Flux extra d’aire No No No
Interruptor ionitzador aire No No No
Indicador ionitzador aire No
Mànec antilliscant
Resistència Correcta Correcta Correcta Correcta
Vida útil Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria
Prova d’ús (d’1 a 10) 7,6 6,7 7,2 7,1
Qualitat global Bona Bona Bona Bona
Marca
Model
FAGOR SP-2004 Ion Techno- logy SOLAC Ionic Silent 2000 UFESA Futura SC8370 Ion-Pro BJM Windy Ionic System Prof
Preu (euros) 36,95 39,93 38,22 35
Informació i protecció al consumidor Correcte Correcte Correcte Correcte
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Compa-
tibilitat electromag-
nètica
Correcte Correcte Correcte Incorrecte
Característiques tècniques
Dimensions LxAxH (cm) 23×22,5x
8,3
22,5 x 21,5x
9
20,3x23x
8,4
21,5x23x
8,2
Pes (g) 525 645 565 950
Potència declarada (W) 2000 2000 2000 1800
Potència mesurada (W) 1860 1760 1710 1480
Longitud del cable (cm) 181 295 182 288
Flux extra d’aire No No
Interruptor ionitzador aire No
Indicador ionitzador aire No
Mànec antilliscant No No
Resistència Correcta Correcta Correcta Correcta
Vida útil Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria Baixa
Prova d’ús (d’1 a 10) 7 7,4 6,6 6,2
Qualitat global Bona Bona Bona Insuficient

Un a un

Un per un, 8 eixugacabells iònics

Taurus "Fashion professional 2100 Ionic"

/imgs/20051101/taurus.jpg 30,31 euros
Qualitat global: bona
La millor relació qualitat-preu. Només emet aire ionitzat. El més gran (encara que només un 21% més que el més petit) i el segon més pesant (810 g). El seu cable és el més llarg (305 cm). El nombre més gran d’accessoris, amb diferència.
Prova d’ús: 7,6 punts de 10, el millor. L’eixugada més ràpida i eficaç, també el més ben valorat en el resultat sobre els cabells, en la facilitat d’ús i en la utilitat dels accessoris.

Polti "Profesional Iono 3000"

/imgs/20051101/polti.jpg 24 euros, el més barat
Qualitat global: bona
Només emet aire ionitzat. El cable més curt (174 cm).
Prova d’ús: 6,7 punts de 10. El més discret en eficàcia i rapidesa d’eixugada.

Philips "HP 4883 JetSet Control Ion"

/imgs/20051101/philips.jpg 32,29 euros
Qualitat global: bona
Pot emetre aire convencional o ionitzat.
Prova d’ús: 7,2 punts de 10: destaca per la claredat i la utilitat del seu manual i rep la puntuació més alta en disseny.

Vidal Sassoon "Attitude"

/imgs/20051101/vidal.jpg 35 euros
Qualitat global: bona
Només emet aire ionitzat. Resulta especialment sorollós.
Prova d’ús: 7,1 punts de 10: agrada pel disseny, les dimensions, el pes i pel fàcil emmagatzemament.

FAGOR "SP-2004 Ion Technology"

/imgs/20051101/fagor.jpg 36,95 euros
Qualitat global: bona
Pot emetre aire convencional o ionitzat.
El més lleuger (525 g).
Prova d’ús: 7 punts de 10. Destaca pel fàcil emmagatzemament, però rep la puntuació més baixa en l’eficàcia del concentrador per a allisar els cabells.

SOLAC "Ionic Silent 2000"

/imgs/20051101/solac.jpg 39,93 euros, el més car
Qualitat global: bona
Pot emetre aire convencional o ionitzat.
El seu mànec no és antilliscant.
Prova d’ús: 7,4 punts de 10, el segon millor. El millor en claredat i utilitat del manual i per la utilitat dels seus comandaments.

UFESA "Futura SC8370 Ion-Pro"

/imgs/20051101/ufesa.jpg 38,22 euros, el segon més car
Qualitat global: bona
Només emet aire ionitzat. El més petit (20,3x23x8,4 cm). El seu mànec no és antilliscant. Prova d’ús: 6,6 punts de 10. Suspèn en facilitat d’emmagatzemament i rep la puntuació més baixa en la rapidesa d’eixugada.

BJM "Windy Ionic System Prof"

/imgs/20051101/bjm.jpg 35 euros
Qualitat global: insuficient
Pot emetre aire convencional o ionitzat. El més pesant (950 g). Pot arribar a crear interferències en equips connectats a la mateixa xarxa elèctrica (incompleix la norma). Resulta especialment sorollós. Deixa d’emetre aire calent al cap de dos anys i mig d’ús simulat (els altres continuen funcionant al cap de cinc).
Prova d’ús: 6,2 punts de 10, el pitjor. El més discret en facilitat d’ús, utilitat d’accessoris, claredat del manual, utilitat dels comandaments, disseny i dimensions i pes de l’equip.