Noves tecnologies per a gravar televisió

L'hora de jubilar el VHS

La revolució digital dels gravadors de televisió no acaba d'arribar al saló, tot i els avantatges que tenen respecte del VHS i els seus preus, cada vegada més assequibles
1 Novembre de 2005
Img internet

L'hora de jubilar el VHS

El DVD s’ha convertit en una realitat quotidiana en l’àmbit de l’oci domèstic. Són moltes les llars amb un reproductor de DVD per a veure pel.lícules, documentals i sèries comprades o llogades. Així i tot, no són tants els qui utilitzen aquest format per a gravar la programació. Resulta habitual que l’aparell de televisió tinga connectats al mateix temps el reproductor de DVD i el gravador de cintes VHS. La situació sembla una mica estranya si es considera que al mercat hi ha una àmplia gamma de gravadors digitals de televisió, que presenten una sèrie d’avantatges impensables en l’era de la cinta de vídeo i que a més milloren amb diferència la qualitat del VHS. Aquests nous aparells, que permeten gravar tant en format DVD com en un disc dur de gran memòria conegut com HDD, també serveixen per a llegir discos DVD.

Un pas de gegant

No només es tracta que tant la imatge com el so són millors, sinó que els nous gravadors són més còmodes de manejar i de programar. La seua tecnologia permet avançar i retrocedir en la gravació a gran velocitat, i elimina els sorollosos rebobinatges de la cinta VHS. Tampoc cal esperar que acabe la gravació d’un programa per a veure el que ja s’ha gravat. Els nous gravadors també estan preparats per a gravar diversos programes en canals i en diferents idiomes, per a triar després el desitjat. Permeten fins i tot editar les gravacions eliminant els molestos anuncis. Tot això sense considerar com resulta de manejable i fàcil de guardar a l’estanteria un DVD respecte de la voluminosa cinta de vídeo; o la capacitat d’emmagatzemar gravacions que té un HDD en el disc dur, que pot arribar a acumular en alguns casos més de 700 hores de vídeo.

/imgs/20051101/internet.jpg

Els gravadors HDD disposen d’uns avantatges superiors als del gravador DVD. Mentre que el que grava un disc DVD no es pot manipular una vegada que la gravació ha finalitzat, el HDD permet editar els programes a plaer, i eliminar les parts sobreres. També es pot actualitzar via Internet la programació, encara que les cadenes que emeten en format digital (com algunes empreses de cable, satèl.lit o la incipient televisió terrestre digital) ja inclouen, juntament amb l’emissió, la graella per a facilitar la programació d’aquests equips.
Una altra característica interessant dels HDD és que, gràcies a la informació digital que les cadenes ofereixen en Internet, poden ajustar la gravació del programa desitjat, preveient retards o canvis en l’hora de l’emissió. Fins i tot se’ls pot programar perquè cada setmana graven el mateix programa o capítol de la sèrie favorita.

Preus assequibles

Tot i això, els gravadors DVD i HDD estan lluny de consolidar-se com a objecte de consum massiu. A l’hora de buscar culpables, potser podria pensar-se que el preu que tenen és un dels principals. En realitat, els dos últims anys s’ha produït un abaratiment important d’aquestes tecnologies i ja poden trobar-se gravadors DVD de sala (no s’han de confondre amb els gravadors instal.lats dins de l’ordinador) per sota dels 200 euros. En els gravadors HDD els preus oscil.len entre els 300 euros i els 500 euros. En alguns aparells, que posseeixen un disc dur amb una memòria superior a la de la majoria d’ordinadors, el preu arriba als 700 euros. Per tant, la primera decisió que el consumidor ha de prendre és quina tecnologia li convenç més i quant està disposat a pagar per aquesta. En principi sembla clar que un gravador HDD és més abellidor que un que només grave DVD, però la diferència de preus entre els dos sistemes és notòria. Convé no oblidar que la majoria dels gravadors HDD tenen també la possibilitat de gravar i llegir discos DVD per a conservar els registres en format físic.

La qualitat no sempre casa amb l’espai

La quantitat d’hores que caben en un disc DVD varia segons la qualitat d’imatge que vulguem aconseguir: com més hores gravem en un DVD, més minvarà la qualitat. Un DVD programat per a gravar una hora de televisió mostra una qualitat òptima; si es dobla el temps de gravació, encara es mantenen alts els nivells d’imatge i so. Però si s’emmagatzemen en un sol disc quatre hores o més de televisió, la qualitat del que s’ha gravat pot ser fins i tot pitjor que la del VHS.
En el cas d’optar per adquirir un gravador exclusivament DVD, caldrà decidir-se per formar una àmplia col.lecció de discos de curta duració amb gravacions de bona qualitat, o bé concentrar les gravacions en uns pocs discos de major duració i baixos nivells d’àudio i vídeo. Cal tenir en compte que el cost d’un disc DVD oscil.la entre els 50 cèntims i els 7 euros, i que la seua fiabilitat varia enormement en funció del preu. Recentment han aparegut al mercat els gravadors DVD de doble capa. Es tracta d’una tecnologia que dobla el temps de gravació respectant la qualitat. L’inconvenient que presenta aquesta tecnologia és el cost, perquè sol anar combinada amb HDD, i els seus preus oscil.len entre els 500 euros i els 900 euros.

Com s'ha de triar un gravador
  • És important informar-se amb deteniment sobre les característiques d’un aparell abans d’adquirir-lo, perquè hi ha una gran varietat de models i preus. Internet pot ser un bon mitjà per a comparar.
  • La funció time-shifting és important perquè permet tant programar gravacions com preveure canvis en la programació i fer pausa en l’emissió. Alguns aparells no disposen d’aquesta funció.
  • Assegurar-se que el gravador accepta MP3 i altres formats d’àudio (Ogg, WMA…) no serà sobrer. Així s’amplia la funcionalitat a la d’un reproductor d’àudio. La majoria dels aparells llegeixen aquest format.
  • Si tenim una càmera de vídeo o de fotografia digital, és important triar un aparell que posseïsca una connexió Fire Wire. Amb això es podran bolcar les pel·lícules i les fotografies per a poder editar-les.
  • Alguns gravadors tenen incorporat un lector de cintes de vídeo (VCR). Poden ser molt útils i còmodes per a reciclar sense problemes la videoteca.
  • En el cas que es desitge descarregar o enviar vídeos per Internet, cal assegurar-se que el gravador HDD accepta els formats VidX i XviD, ja que són els més utilitzats en aquest mitjà.