Un centro comercial inclúe de xeito inxustificado a unha persoa en listas de morosos