O instalador coloca unha caldeira de xeito defectuoso