O máis caro, o que menos lles gustou aos consumidores