Leva unha lavadora ao servizo técnico porque centrifuga mal e entréganlla con golpes na armazón