Glopejadors bucals alcohòlics mentolats

El més car, el que menys va agradar als consumidors

Els elixirs s'han de fer servir després del raspallat i en cap cas el substitueixen. Els que tenen més fluor protegeixen millor l'esmalt
1 Març de 2009

El més car, el que menys va agradar als consumidors

/imgs/20090301/analisis-2.jpg
La higiene bucal té una importància decisiva en la salut, ja que ajuda a combatre la placa bacteriana i la seva acumulació en la base de les dents, la tosca dentària. A més, prevé tant la càries (l’acumulació d’àcids que destrueixen l’esmalt) com la malaltia periodontal (la retracció de la geniva que provoca el debilitament de l’os en què s’allotja la dent). Encara que no substitueixen el raspallat, els glopejadors bucals ajuden a mantenir la boca neta i sana, gràcies a la seva acció antibacteriana. Aquests elixirs són solucions aquoses o hidroalcohòliques que utilitzen components molt semblants a les pastes dentifrícies.

CONSUMER EROSKI ha analitzat set glopejadors bucals alcohòlics mentolats, que costen des dels 7,77 euros per litre de Kemphor fins als 19,75 euros per litre d’Oraldine. Tot i que la composició de tots els col·lutoris analitzats és molt semblant, alguns fabricants etiqueten els seus productes com a cosmètics (és el cas d’Oral-B, Colgate Plax, Sensodyne i Kemphor) i altres ho fan com a dentifricis (tal com passa amb Oraldine, Listerine i Licor del Polo, que es denominen antisèptics). Al contrari que els cosmètics, els dentifricis tenen número de registre sanitari, i això vol dir que abans de la seva comercialització l’Agència Espanyola del Medicament ha avalat els estudis científics que acrediten les propietats que declaren. D’altra banda, ni Kemphor ni Oraldine en desaconsellaven l’ús als nens en l’etiquetatge. Encara que aquesta advertència no és obligatòria per llei, es va valorar positivament que la resta sí que ho fessin, ja que es tracta de productes amb alcohol. En aquest sentit, el millor envàs és el de Listerine, l’únic amb tap de seguretat. La millor relació qualitat-preu d’aquesta comparativa és Oral-B: va ser el més ben valorat pels consumidors, és un dels que més fluor tenia i no es va detectar cap al·lergogen en la seva composició.

Fluor i altres actius declarats

/imgs/20090301/analisis-2.2.jpg
La majoria de dentifricis i glopejadors bucals contenen fluor, una substància d’eficàcia anticàries provada, que reforça l’esmalt dental i el fa més resistent davant dels àcids produïts per la placa. Encara que, d’altra banda, s’ha demostrat que en els menors de sis anys una ingesta excessiva d’aquesta substància pot provocar taques en les dents (fluorosis), la qual cosa fa més recomanable que els infants utilitzin glopejadors bucals específics per a ells i pastes dentifrícies amb un contingut en fluor que no superi les 1.500 parts per milió. Els set elixirs analitzats en aquesta comparativa tenen fluor en quantitats que es consideren segures, excepte Oraldine i Listerine, que no contenen aquesta substància. El que més fluor té i, per tant, el més recomanable per a la càries és Oral-B (250 parts de fluor per milió).

A més de fluor, tots els glopejadors analitzats excepte Sensodyne i Lysterine declaren altres ingredients actius d’efecte antisèptic com ara clorhexidina (Licor del Polo), clorur de cetilpiridini (Oral-B, Colgate Plax i Kemphor) i hexetidina (Oraldine). Són compostos amb gran activitat antiplaca, però en alguns casos poden tenir efectes secundaris com ara molèsties gingivals, ulceracions, pèrdua del gust o una lleugera tinció de les dents (que elimina el dentista amb una neteja).

Per bé que només Listerine i Colgate informen en l’etiquetatge de la presència de mentol entre els seus ingredients, els set elixirs analitzats són mentolats, per la qual cosa és molt probable que tots l’incloguin i els fabricants es limiten a usar el terme genèric “aroma”.

Ajuden a neutralitzar el pH de la boca

Aigua, alcohol i ingredients actius. Aquesta és, principalment, la fórmula dels glopejadors bucals. La manera d’estimar la quantitat d’ingredients actius de cadascun (i, per tant, el seu cost de fabricació) és obtenir-ne l’extracte sec. Per fer-ho, els set elixirs s’han evaporat al laboratori a una temperatura de 105ºC i s’ha comprovat que Listerine és el que té un extracte sec més alt (13,9 %), mentre que Oraldine està compost en un 99% per components volàtils (només té un 0,8% d’extracte sec). En vista dels resultats, el que sí que queda clar és que, en uns i en altres, l’ingredient principal és l’aigua. Per tant, i malgrat que tots els productes d’aquesta comparativa i la majoria dels que es comercialitzen estan pensats per al seu ús directe, triar elixirs sense diluir, més petits i més lleugers de transportar, podria ser una bona manera de reduir les emissions de CO2.

D’altra banda, un elixir es considera més correcte com més s’acosti al pH de la cavitat oral, que es troba al voltant de 7 (per sota del 5,5 l’esmalt de les dents es desmineralitza i la seva estructura comença a espatllar-se). Licor del Polo, amb un pH de 6,6, seria el millor en aquest sentit i Listerine, amb un pH de 4,4, el menys neutre. Com que tots els glopejadors són àcids, s’han de fer servir preferentment just després del raspallat, ja que en aquest moment el pH de la boca és lleugerament alcalí i aquests elixirs ajuden a equilibrar-lo.

Alerta amb l’alcohol

Encara que els set col·lutoris analitzats són hidroalcohòlics, no tots contenen la mateixa quantitat d’etanol. Hi destaca Listerine, amb un 17%, molt per sobre de la mitjana (un 8%). L’alcohol s’empra com a dissolvent dels principis actius dels elixirs i té tant propietats antisèptiques com conservants. D’altra banda, té un efecte càustic, ja que destrueix els teixits en la cavitat oral i, a més, en concentracions elevades pot provocar dolor oral. El seu ús està especialment contraindicat en infants, pacients amb mucositis (inflamació de la mucosa oral), persones que hagin rebut tractaments amb radiació al cap o al coll i totes aquelles que, per la seva malaltia, tinguin alterat o compromès el sistema immunitari.

Pel que fa als components al·lergògens, totes les mostres són correctes, ja que, malgrat que les set tenien al·lergògens, cap no superava el límit legal de 100 parts per milió (0,01 %). Tots els elixirs contenien d-limonè en diversa dosi. Sensodyne també incloïa linalol; Colgate Plax tenia cinamal i eugenol i Kemphor era la mostra amb més al·lergògens, ja que es van identificar en la seva anàlisi tots els anteriors. Oral-B va ser l’únic glopejador en què no es va detectar cap d’aquestes substàncies.

Els consumidors van preferir Oral-B

Per completar l’anàlisi de laboratori es va demanar a 30 consumidors que utilitzessin els set glopejadors durant tres dies consecutius i n’avaluessin el color, l’olor i el sabor, a més de les sensacions de frescor i netedat que deixaven a la boca i la durada de la frescor. Oral-B va obtenir les qualificacions més altes en cadascun d’aquests apartats i va aconseguir una valoració global de 6,5. Va destacar sobretot per la sensació de frescor, l’olor i el sabor. Sensodyne i Licor del Polo van aconseguir també bones qualificacions (6,3 i 6,2 respectivament), mentre que Listerine i Oraldine van obtenir les pitjors notes (5,1 en tots dos casos) i van ocupar llocs de cua en els diversos apartats sotmesos al judici dels consumidors.

Consells per a una higiene bucal adequada
 • Raspalli’s les dents almenys tres vegades al dia i no deixi passar més de quinze minuts entre el final de l’àpat i el raspallat.
 • Netegi’s les superfícies externes i internes de les dents superiors i inferiors, inclinant el raspall uns 45º contra la vora de la geniva i fent-lo lliscar cap endavant, amb una lleugera pressió. Les superfícies de masticació dels queixals es raspallen amb moviments curts cap enrere i els queixals, amb moviments circulars.
 • Faci servir fil dental per a eliminar restes d’aliments i bacteris dels espais interdentals. S’han de seguir les corbes de les dents i fer lliscar la seda suaument cap amunt i cap avall fins a arribar a la geniva, amb cura de no danyar-la.
 • A causa de la seva superfície rugosa, la llengua reté molta placa, per la qual cosa cal raspallar-la de dins cap enfora per a evitar la formació de tosca dentària i prevenir l’halitosi.
 • Moderi la ingesta de sucres i recordi que el tabac perjudica la salut de la boca.
 • Visiti el dentista almenys una vegada a l’any i segueixi les seves recomanacions. Les visites han de començar a partir dels dos anys d’edat.
 • Durant els sis primers mesos de vida, és convenient netejar les dents o les genives amb una gasa humida després de prendre el biberó o de menjar aliments. Després, i fins als sis anys, convé fer servir un raspall suau amb una petita quantitat de pasta dentifrícia
 • Els pares han de conscienciar els fills de la importància de la salut bucodental i ensenyar-los hàbits correctes de neteja perquè els mantinguin durant tota la vida.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat set glopejadors bucals hidroalcohòlics mentolats, amb preus que oscil·len entre els 20 euros/litre d’Oraldine i els 8 euros/litre de Kemphor.
 • /imgs/20090301/analisis-2.3.jpg
  Oral-B va ser la referència amb més fluor i Oraldine i Listerine eren els únics que no incloïen aquest conegut agent anticàries d’eficàcia reconeguda. Tots menys Sensodyne tenien ingredients actius amb funció antiplaca, com ara clohexidina, hexetidina o cetilpiridini.
 • L’envàs de Listerine és l’únic amb tap de seguretat i només Kemphor i Oraldine no en desaconsellen l’ús als infants, una advertència que no és obligatòria per llei però que es va valorar positivament, ja que es tracta de productes que contenen alcohol.
 • Oral-B va ser l’única mostra en la qual no es van detectar al·lergògens, per bé que tots complien amb la normativa europea en vigor i no superaven els límits legals d’aquest tipus de substàncies
 • En la prova d’ús, els consumidors van preferir Oral-B, del qual van lloar el sabor i la sensació de frescor que deixava a la boca. Justament les categories en què pitjors notes va obtenir Oraldine, el pitjor qualificat pels usuaris.
 • La millor relació qualitat-preu d’aquest estudi va ser per a Oral-B, el més ben valorat pels consumidors, l’únic sense al·lergògens i el que més fluor tenia.
Marca Oral-B Licor del Polo Sensodyne Colgate Plax
Col·lutori Protecció Dents i Genives Glopejador bucal antisèptic triple acció Glopejador bucal Glopejador bucal menta suau
Preu (euros/litre) 10,52 8,78 12,92 9,96
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Tipus de producte Cosmètic Dentifrici Cosmètic Cosmètic
Ingredientes activos declarados 1 Cetilpiridini Fluor Alquil poliglicosit Clorhexidina Fluor Fluor Cetilpiridini Fluor Mentol
Anàlisi físicoquímica
pH 5,8 6,6 6,3 6,3
Extracte sec (%) 5,9 3,3 5,3 10,4
Etanol (%) 7,7 6,5 4,1 6,2
Fluor (ppm) 250 240 230 120
Al·lergògens Correcte Correcte Correcte Correcte
Prova d’ús (de l’1 al 9) 6,5 6,2 6,3 5,4
Qualitat global Molt Bé Molt Bé
Marca Listerine Kemphor Oraldine
  Antisèptic bucal mentol Glopejador bucal Antisèptic
bucal menta
Preu (euros/litre) 10,14 7,77 19,75
Etiquetatge Correcte Millorable Millorable
Tipus de producte Dentifrici Cosmètic Dentifrici
Ingredients actius declarats (1) Eucaliptol Mentol Salicilat de metil Timol Cetilpiridini Fluor Hexetidina
Anàlisi físicoquímica
pH 4,4 5,2 5,1
Extracte sec (%) 13,9 8,5 0,8
Etanol (%) 17,3 7,7 4,4
Fluor (ppm) No n’afegeix 120 No n’afegeix
Al·lergògens Correcte Correcte Correcte
Prova d’ús (de l’1 al 9) 5,1 5,5 4,5
Qualitat global

1. Ingredients actius declarats. Són els ingredients declarats en l’etiquetatge la concentració dels quals s’indica en algun dels productes analitzats.

Un a un

7 elixirs bucals

Oral-B

/imgs/20090301/oral-b.jpg

 • Preu: 10,52 euros/litre.
 • Qualitat: Molt bé.
 • La millor relació qualitat-preu.
 • El més ben valorat en la prova d’ús (va obtenir un 6,5). Era el que més fluor tenia (0,025%) i l’únic en què no es van detectar al·lergògens. Igual que Kemphor i Colgate inclou cetilpiridini, un antisèptic d’acció antiplaca.
 • Està etiquetat com a cosmètic, no com a dentifrici, i per tant no té número de registre sanitari.

Licor del Polo

 • Preu: 8,78 euros/litre. El segon més barat.
 • Qualitat: Molt bé
 • El segon més barat i un dels més ben valorats pels consumidors (va obtenir un 6,2). Amb un pH de 6,6 és el més pròxim a la neutralitat i el millor en aquest sentit.
 • Va ser el segon amb més fluor i incloïa, a més, alquil poloiglicòsit i clorhexidina, contra la placa.

Kemphor

/imgs/20090301/kemphor.jpg

 • Preu: 7,77 euros/litre. El més barat.
 • Qualitat: Bé
 • El més barat. Va obtenir qualificacions intermèdies en la prova d’ús (5,5).
 • Està etiquetat com a cosmètic, no com a dentifrici i per tant no té número de registre sanitari. No conté cap advertència que en desaconselli el consum als infants.

Colgate Plax

/imgs/20090301/colgate.jpg

 • Preu: 9,96 euros/litre.
 • Qualitat: Bé.
 • Va obtenir qualificacions intermèdies en la prova d’ús (5,4 de nota global) i va ser un dels valorats més malament en sensació de frescor, sensació a la boca i olor.
 • Conté fluor i cetilpiridini, un antisèptic amb acció antiplaca.

Listerine

/imgs/20090301/listerine.jpg

 • L’únic amb tap de seguretat i el de contingut en alcohol més alt (17%).
 • Té el pH més àcid (4,4) i va ser el segon pitjor valorat en la prova d’ús (5,1).
 • És l’únic, juntament amb Oraldine, que no conté fluor. Inclou una barreja d’olis essencials (eucaliptol, mentol, timol i salicilat de metil).

Sensodyne

/imgs/20090301/sensodyne.jpg

 • Preu: 12,92 euros/litre. El segon més car.
 • Qualitat: Bé.
 • El que menys alcohol tenia (4,1%) i un dels que incloïen més fluor.
 • La segona millor valoració en la prova d’ús (6,3).
 • Està etiquetat com a cosmètic, no com a dentifrici, i per tant no té número de registre sanitari.

Oraldine

/imgs/20090301/oraldine.jpg

 • Preu: 19,75 euros litre. El més car.
 • Qualitat: Bé.
 • Es el segon amb menys alcohol (4,4%) però no conté cap advertència que en desaconselli el consum als infants.
 • En la prova d’extracte sec va obtenir el pitjor resultat, més del 99% són compostos volàtils.
 • Es l’únic amb hexetidina, un antisèptic amb acció antiplaca i, juntament amb Listerine, l’únic sense fluor.