Recibe unha notificación para pagar 1.000 euros por unha película alugada que non devolveu durante máis dun ano