Pagar o dobre non protexe máis

Cascos de bicicleta para nenos e adolescentes

Os cascos infantís e xuvenís analizados responderon ás probas de seguridade con nota: protexen máis do que están obrigados
1 Setembro de 2008
Img analisis2 listado

Cascos de bicicleta para nenos e adolescentes

Levar casco cando se circula en bicicleta por vías interurbanas non é unha opción, esíxeo o código de circulación. A norma só se pode obviar en ramplas ascendentes moi prolongadas, en caso de calor extrema ou se o ciclista acredita razóns médicas. Resulta que o casco é unha das poucas medidas de seguridade pasiva que teñen ao seu dispor os ciclistas para minimizar os danos nunha caída. Non son poucos os usuarios que aducen unha suposta incomodidade para incumprir o código da circulación e non poñelo, a pesar das melloras incorporadas polos cascos anatómicos actuais. Se o uso do casco na idade adulta é importante, a súa colocación durante a infancia e adolescencia é simplemente esencial. Estas idades son clave para inculcar a importancia de pedalear sempre protexidos e para resgardar a cabeza dos que menos adoitan ver o perigo.

Analizáronse oito cascos de ciclista, catro deles para nenos e nenas (destinados a protexer cabezas de 46 cm a 54 cm de circunferencia) e outros catro, algo máis grandes, para adolescentes (para cabezas de 50 cm a 61 cm de perímetro), que custan desde os 18 euros de Ked Joker ata os 39 euros de Met Formula. A mellor relación calidade-prezo dos cascos infantís analizados é Catlike Tiger, e nos cascos para adolescentes Bell cognito B095Y. Os dous son dos máis baratos da súa categoría, superan as probas de impacto, o seu sistema de retención é axeitado e son os únicos que cumpren todas as esixencias de marcaxe e información ao consumidor a que obriga a norma.

O estándar EN1078 define como debe ser un casco. Entre outras cuestións, especifica que debe ser duradeiro, de peso reducido, ben ventilado, fácil de quitar e poñer, debe permitir o seu uso con lentes e non interferir na capacidade de oír o ruído do tráfico. Tamén debe ofrecer un ángulo de visión de polo menos 105º á esquerda e á dereita, un ángulo de 25º cara arriba e de 40º cara abaixo. Todos os cascos superaban estes requirimentos mínimos. Tamén se comprobou que as cintas que suxeitan o casco por debaixo do queixo (coñecidas tecnicamente como barboqueixos) teñen un mínimo de 15 milímetros de ancho, que os sistemas de suxeición están firmemente unidos ao casco e que se desabrochan con facilidade. A norma prohibe usar a cor verde para calquera parte do sistema de suxeición, e recomenda a cor vermella ou laranxa. Porén, todos obvian esta recomendación e son dunha cor neutra: negros.

Diferentes talles

O casco que se pode axustar ata un talle máis pequeno é Ked Meggy, que serve ata para unha cabeza de 46 cm de circunferencia. Xiro e Met son os que alcanzan un talle maior: poden ser utilizados por aqueles ciclistas cun perímetro de cabeza ata 61 cm. Pero, máis que a extremos, é conveniente que estes cascos poidan axustarse á cabeza dun neno ao longo do seu crecemento para non ter que cambiar de casco cada poucos anos. Fronte ao dun adulto, un casco infantil, ou mesmo un para adolescentes, debe permitir que se regulen diferentes tamaños para que lle siga servindo ao usuario a medida que medre. Met, Xiro e Bell, con sete centímetros de diferenza entre o talle máximo e mínimo son os máis adaptables. Spiuk e Catlike só ofrecen 4 centímetros de diferenza entre o talle máximo e o mínimo.

Os cascos de bici non deben supoñer unha carga para o ciclista. Entre os infantís, o máis livián é Ked Meggy (191,5 g) e o máis pesado Spiuk (221,5 g) e nos xuvenís, Ked Joker (232 g) foi o máis lixeiro e Bell (285,5 g) o de máis peso. A norma obrígaos a indicar o peso na súa etiquetaxe. Todos o amosan, pero algúns non de forma adecuada: Catlike afirma pesar unicamente 199 gramos, pero realmente pesa un 22% máis. Máis curioso é o caso de Ked, que na súa referencia infantil afirma pesar un 20% máis do que realmente pesa e no seu modelo xuvenil un 17% máis.

Absorción de impactos

Os cascos deben demostrar realmente a súa eficacia na absorción de impactos. Para poñelos a proba colocáronse sobre a cabeza dun manequín, que se deixaba caer sobre unha zafra plana que simulaba o chan (chocaban a 16,5 km/h) e sobre outro angular que simulaba un bordo (19,5 km/h). As probas realizáronse por duplicado, nun ambiente moi caloroso (a 50 ºC) e outro xeado (-20 ºC). Un acelerómetro dentro da cabeza do manequín medía a intensidade da freada. A norma fixa unha freada máxima de 250 gravidades (g), isto é, 250 veces a aceleración da gravidade. Os oito cascos aprobaron con nota: demostraron valores moi inferiores ao máximo.

Cada casco lanzouse catro veces para descubrir canto protexían (contra o bordo e o chan tanto a 50 ºC coma a -20 ºC). Os cascos infantís analizados protexen peor ca os xuvenís (137 g de media dos primeiros fronte a 122 g dos segundos). O mellor infantil foi Spiuk (118 g) e os que menos protexían Mickey (149 g) e Catlike (148 g). Entre os dirixidos a adolescentes, Ked (105 g) freaba o impacto con maior suavidade e Xiro (134 g) demostrou un peor comportamento.

Proba por proba, a 50º C o casco que mellor protexe fronte aos impactos contra un bordo é Ked Joker (65 g) e o peor Mickey, con 129 g. Nos impactos contra o chan tamén en ambiente caloroso, Bell (127 g) foi o que mellor freaba a caída, e o que menos protexía Catlike (189 g). En ambiente xeado, na proba contra o bordo, Bell (91 g) e Spiuk (92 g) foron os mellores, fronte a Mickey, que volveu ser o peor (142 g). Tamén a -20 ºC, pero contra o chan, Ked Joker (102 g) obtivo o mellor resultado, e Catlike (178 g) o peor.

Sistemas de retención

Non serve para nada un casco resistente se o seu sistema de retención non impide que saia disparado no momento do impacto. Para verificar a súa eficacia, colocouse e axustouse o casco sobre a cabeza do manequín. A proba consiste en facer forza cara arriba para intentar sacar o casco. Todos os sistemas de suxeición soportaron a acometida e non se soltaron. Noutra proba tirouse cara abaixo dos estribos de barboqueixo (as correas que suxeitan o casco) cun peso de 4 quilos. Mediuse así o que chegan a estirar as cintas durante a caída (extensión dinámica, non debe ser superior a 35 mm), e vólvese a medir dous minutos despois (extensión estática, o máximo admitido son 25 mm). Os oito estaban por baixo destes valores e, o máis importante, no momento de maior tensión tamén era posible abrir os enganches.

Mal a maioría das etiquetaxes

O ámbito en que máis fallaron os cascos foi a etiquetaxe. A norma é moi estrita e obriga a incluír oito lendas de seguridade que deben acompañar o casco durante toda a súa vida e sete frases máis con recomendacións e advertencias sobre a súa escolla, colocación e uso, así como sobre a efectividade real destes sistemas de protección que non evitan completamente as lesións en caso de forte impacto. Só Catlike e Bell ofreceron todas as advertencias en castelán, como é preceptivo. Os demais, ou ben non incluían algunha das lendas ou estaban escritas noutros idiomas.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • Analizáronse catro cascos de ciclista para nenos e nenas (para cabezas de 46 cm a 54 cm de circunferencia) e catro máis grandes (de 50 a 61 cm), para adolescentes, que custan desde os 18 euros de Ked Joker ata os 39 euros de Met Formula. O máis pequeno é Ked Meggy, que serve ata para cabezas de 46 cm, e os máis grandes Met e Xiro que protexen cabezas de 61 cm.
 • Ked Meggy é o casco infantil máis livián e Spiuk o máis pesado. Entre os xuvenís, o máis lixeiro é Ked Joker e Bell o de máis peso. Catlike pesa máis do que indica a súa etiquetaxe e os dous Ked menos.
 • Mesmo os modelos máis baratos superan as probas de seguridade e protexen suficientemente a cabeza. Os que mellor protexían foron Spiuk entre os infantís e Ked entre os júniors. De media, os xuvenís protexen máis ca os infantís. Os cascos demostraron un mellor comportamento en ambientes calorosos ca con tempo frío.
 • As correas e os peches tamén son suficientemente resistentes e soportan tanto a tracción cara arriba, como a tracción cara abaixo. Os peches pódense abrir mesmo cando as correas están tensadas.
 • A lei é moi específica en canto á etiquetaxe e obriga a incluír unhas advertencias (algunhas delas sobre o casco de forma indeleble) sobre a colocación e o uso, que só Catlike e Bell incorporan de forma axeitada.
 • A mellor relación calidade-prezo entre os cascos infantís é Catlike Tiger, e nos de adolescentes Bell Cognito B095Y, por seren dos máis baratos e mais por cumpriren con todas as probas de resistencia e etiquetaxe.
Marca CATLIKE SPIUK KED MICKEY
Tipo de casco Infantil Infantil Infantil Infantil
Modelo Tiger W-4A Meggy R8-A(M)
Prezo (euros/unidade) 19,93 19,95 19,90 23,43
Dimensiones
Peso declarado (g) 199 238-263 240 205-225
Peso calculado (g) 255 221,5 191,5 214,5
Talla (cm) 50-54 50-54 46-51 50-56
Requisitos xerais
Construcción Correcto Correcto Correcto Correcto
Campo de visión Correcto Correcto Correcto Correcto
Durabilidade Correcto Correcto Correcto Correcto
Sistema de retención Correcto Correcto Correcto Correcto
Ensaio de absorción de impactos1
Impactos tras acondicionamiento a 50ºC
Aceleración en impacto contra un bordo (g) 116 96 100 129
Aceleración en impacto no chan (g) 189 135 152 162
Impactos tras acondicionamiento a -20ºC
Aceleración en impacto contra un bordo(g) 109 92 99 142
Aceleración en impacto no chan (g) 178 148 176 162
Media de aceleración nos catro impactos (g) 148 117,8 131,8 148,8
Ensaios sobre o sistema de retención
Ensaio de eficacia do sistema de retención2 Correcto Correcto Correcto Correcto
Ensaio de resistencia do sistema de retención3 Correcto Correcto Correcto Correcto
Extensión dinámica do barboqueixo (mm) 3 23,9 28,4 28,9 30,1
Extensión estática do barboqueixo (mm)3 8 14,8 13,5 11,3
Marcaxe
Marcaxe Correcto Incorrecto Incorrecto Incorrecto
Información fornecida Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto
Marca BELL KED GIRO MET
Tipo de casco Junior Junior Junior Junior
Modelo Cognito B095Y Joker Skyline G092X Formula
Prezo (euros/unidade) 29,92 18,18 30 39
Dimensiones
Peso declarado (g) 281 280 264 260
Peso calculado (g) 285,5 232 258 261
Talla (cm) 50-57 52-58 54-61 54-61
Requisitos xerais
Construcción Correcto Correcto Correcto Correcto
Campo de visión Correcto Correcto Correcto Correcto
Durabilidade Correcto Correcto Correcto Correcto
Sistema de retención Correcto Correcto Correcto Correcto
Ensaio de absorción de impactos
Impactos tras acondicionamiento a 50ºC
Aceleración en impacto contra un bordo (g) 92 65 107 102
Aceleración en impacto no chan (g) 127 149 164 143
Impactos tras acondicionamiento a -20ºC
Aceleración en impacto contra un bordo(g) 91 105 98 94
Aceleración en impacto no chan (g) 175 102 165 172
Media de aceleración nos catro impactos (g) 121,3 105,3 133,5 127,8
Ensaios sobre o sistema de retención
Ensaio de eficacia do sistema de retención Correcto Correcto Correcto Correcto
Ensaio de resistencia do sistema de retención Correcto Correcto Correcto Correcto
Extensión dinámica do barboqueixo (mm) 24,4 32,5 21,7 14,8
Extensión estática do barboqueixo (mm)3 15,2 17,0 8,8 6,8
Marcaxe
Marcaxe Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto
Información fornecida Correcto Correcto Incorrecto Correcto

(1) Colocáronse sobre a cabeza dun manequín, que se deixaba caer sobre unha zafra plana que simulaba o chan (chocaban a 16,5 km/h) e sobre outro angular que simulaba un bordo (19,5 km/h). As probas fixéronse por duplicado, nun contorno moi caloroso (a 50 ºC) e outro xeado (-20 º C). Un acelerómetro dentro da cabeza do manequín medía a intensidade da freada. A norma fixa unha freada máxima de 250 gravidades (g), isto é, 250 veces a aceleración da gravidade.

(2) A proba consiste en facer forza cara a arriba para intentar sacar o casco.

(3) Tírase cara a debaixo dos estribos de barboqueixo (as correas que suxeitan o casco) cun peso de 4 quilos. Mídese o que chegan a estirar as cintas durante a caída (extensión dinámica, non debe ser superior a 35 mm), e vólvese a medir dous minutos despois (extensión estática, o máximo admitido son 25 mm).

Un a un

Un a un, 8 cascos de ciclista infantís e adolescentes

Catlike Tigre

 • 19,93 euros, de 50 a 54 cm
 • Mellor relación calidade-prezo
 • Falla na etiquetaxe porque pesa máis do que indica. Xunto con Mickey, o que menos protexe a cabeza, pero cumpre dabondo os requisitos. As cintas que o suxeitan á cabeza son as que menos ceden entre as infantís (mellores) cando son sometidas a tensión e pasados dous minutos da proba.

Spiuk W-4ª

 • 19,95 euros, de 50 a 54 cm
 • O máis resistente entre os infantís. Fáltanlle algunhas frases de seguridade e información ao usuario.
 • As cintas que o suxeitan á cabeza son as que máis ceden entre as infantís (peores) dous minutos despois de sometelas a tensión.

Ked Meggy

 • 19,90 euros, de 46 a 51 cm
 • Falla na etiquetaxe porque pesa menos do que indica e porque non inclúe algunhas das mencións en castelán.
 • É o que se adapta a unha cabeza máis pequena.

Mickey R8-A(M)

 • 23,43 euros, de 50 a 56 cm
 • O infantil que se adapta a máis talles. Non inclúe nin todas as marcaxes nin todas as advertencias de seguridade a que obriga a norma.
 • Xunto con Catlike, o que menos protexe a cabeza, pero cumpre dabondo os requisitos. As cintas que o suxeitan á cabeza son as que máis ceden entre as infantís (peores) cando son sometidas a tensión.

Bell Cognito B095y

 • 29,92 euros, de 50 a 57 cm
 • Mellor relación calidade-prezo
 • Dos que se adapta a máis talles. A única etiquetaxe completamente correcta (mesmo o seu peso é o indicado).

Ked Júnior

 • 18,18 euros, de 52 a 58 cm
 • O máis resistente. Falla na etiquetaxe porque pesa menos do que indica.
 • Suspende en marcaxe por non incluír algunhas das lendas en castelán As cintas que o suxeitan á cabeza son as que máis ceden (peores) cando son sometidas a tensión e pasados dous minutos da proba.

Xiro Skyline G092X

 • 30 euros, de 54 a 61 cm
 • O que menos protexe a cabeza entre os “júniors”, pero cumpre dabondo os requisitos. Xunto con Met, o que serve para unha cabeza máis grande e dos que se adapta a máis talles. Non inclúe todas as advertencias de seguridade a que obriga a norma.

Met Formula

 • 39 euros, de 54 a 61 cm
 • Dos que se adapta a máis talles e, xunto con Xiro, o que serve para unha cabeza máis grande.
 • Suspende en marcaxe por non incluír algunhas das lendas en castelán. As cintas que o suxeitan á cabeza son as que menos ceden (mellores) cando son sometidas a tensión e pasados dous minutos da proba.