Arrendamento antigo de vivenda. Obras de reparación