Eraginkorrak, isilak eta erabiltzeko errazak, baina prezioetan alde handiak